Nieuwe groep op Linked In: Ik Verbind. Doe jij ook mee?

6 09 2011

Ik startte een nieuwe groep op Linked in. Dagelijks hebben wij te maken met mensenrechten. Zowel in ons persoonlijk leven als in organisaties. Denk maar eens aan privacy, respect, veiligheid, gelijkwaardigheid, enz. Graag verbind ik professionals uit alle maatschappelijke disciplines en particulieren met elkaar om lokaal, nationaal en ook internationaal de mensenrechten te realiseren. Op de website http://www.ikverbind.nl vind je er meer informatie over. Doe jij ook mee met de discussie? Verrijk je persoonlijk leven en werken ermee en laten we samen onderzoeken hoe we kunnen komen tot een duurzame, meer humanere wereld. Ik hoop jullie als lid te mogen verwelkomen.
Hier is de link naar de nieuwe groep. http://linkd.in/osXYTh

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Kom je ook op 24 september naar Doorn?!

24 08 2011

Het einde van het Ik-tijdperk breekt aan! Op 24 september wordt egocentrisme in het Utrechtse Doorn symbolisch ten grave gedragen, met de lancering van het platform ‘Ik Verbind’. Dit gebeurt door een zaal vol gedreven Nederlanders die vierkant geloven in het spreekwoord ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Bevlogen vrijwilligers, toegewijde professionals: allemaal mensen die gaan voor duurzaamheid en die graag het verschil willen maken. Kunt u zich voorstellen wat er allemaal mogelijk is wanneer al deze mensen hun kennis en ervaring bundelen en sámen inzetten voor een betere wereld? Ervaar het zelf. Wees er ook bij en reageer op deze persoonlijke uitnodiging van de Stichting Globaliseringscentrum.

Mondiaal netwerk in opbouw
De wereld redden lukt niemand alleen. De ‘Ik Verbind’- bijeenkomst in Doorn, georganiseerd door de Stichting Globaliseringscentrum, is daarom de eerste, belangrijke stap in de vorming van een mondiaal netwerk van burgers en professionals uit allerlei beroepsgroepen en disciplines. Vanaf 24 september zal dit netwerk in snel tempo gaan groeien.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere en humanere samenleving kan via het Ik Verbind-netwerk kennis en kunde inzetten en uitwisselen met bevlogen geestverwanten. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Die zullen gericht zijn op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten op lokaal, regionaal, landelijk en uiteindelijk ook op internationaal niveau.

Respect, privacy, keuzevrijheid…
Verbetering van de mensenrechten in mijn eigen buurt, denkt u wellicht verbaasd? Ja. Het is een misverstand te denken dat mensenrechten uitsluitend worden geschonden in veraf gelegen landen met dictatoriale regimes. De Verklaring van de Rechten van de Mens werd al in 1948 door de VN aangenomen, maar sinds die tijd is nog geen enkel ondertekenaar erin geslaagd de dertig artikelen volledig in de eigen samenleving te verankeren. Waarden als gelijkwaardigheid, respect, privacy, keuzevrijheid en ontwikkeling en ontplooiing: ook in een land als Nederland zijn we er niet in geslaagd op al deze gebieden blijvend vooruitgang te boeken.

Particulieren en professionals
Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap, religie, kunst en cultuur, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises, maakt het mogelijk om tot zogeheten ‘co-creatie’ te komen en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren.

Over de Stichting Globaliseringscentrum
De Stichting Globaliseringscentrum is een initiatief van de Apeldoornse ondernemer Bert-Jan van der Mieden. De kick-off in Doorn is volgens hem zeker geen druppel op de gloeiende plaat van de wereldproblematiek, maar de allereerste druppel “waardoor het bassin zich vult zodat duurzame verandering kan ontkiemen en tot bloei komen. Door persoonlijke ontwikkeling, verbinding en co-creatie komen wij tot realisatie van de mensenrechten en de Millenniumdoelen en daardoor tot een gelukkiger samenleving,” aldus Van der Mieden. De bijeenkomst in Doorn is de eerste in een reeks, en zal onder meer worden opgevolgd door acht werkconferenties in 2011 en 2012. Die zullen uitmonden in een manifest en in acties en projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer informatie en opgeven
Uitgebreide informatie over de Stichting Globaliseringscentrum alsook het volledige programma voor de kick off-bijeenkomst van Ik Verbind op 24 september is te vinden op http://www.ikverbind.nl

Wilt u zich opgeven? Dan kan dat via het contactformulier op de website of simpelweg door een reply te geven op deze mail. Vergeet daarbij svp niet om uw adresgegevens te vermelden. Bij deelname vraagt de Stichting Globaliseringscentrum u om een kleine tegemoetkoming van € 25,- voor organisatie- en lunchkosten. Heeft u naar aanleiding van deze mailing een vraag of verzoek, bel dan met Bert-Jan van der Mieden: tel. 055 – 522 39 26.

Graag tot 24 september!

Met vriendelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden
Stichting Globaliseringscentrum

Pitch UwBiografie

2 03 2011

Hier zie je de pitch die ik hield tijdens een opencoffeebijeenkomst in Apeldoorn.

De opmars van een twitterende ondernemer

15 10 2010

De telefoon gaat en een journalist van de Stentor vraagt aan mij of ik mee wil werken aan een artikel over twitterende Apeldoorners. Dat is gratis PR die je natuurlijk niet moet afslaan, dus er volgde een leuk gesprek. Ik gebruik Twitter om bekendheid te genereren en omzet te vergroten en behoor dus tot de kennelijk ca. 5% van de ondernemers die twittert. Het is natuurlijk altijd weer spannend wat een journalist ervan maakt. Dat kwam goed. Het is natuurlijk bijzonder om via het artikel te vernemen dat ik organisatietherapeut ben. Daar had ik nog nooit van gehoord en ik was er in al die achttien jaar nog niet opgekomen, maar…… het is eigenlijk nog waar ook. Maar voordat je gaat lezen nog even dit:

Een persoonlijke noot is natuurlijk ook leuk af en toe, dus toen een van mijn twittercontacten vertelde dat zij zelfgemaakte jam ging verkopen, was deze bourgondisch ingestelde man meteen verkocht. Ondanks drie schoonzussen die alle drie heerlijke jam inmaken en die telkens weer accepteren en begrijpen dat ik zeer gehecht ben aan de lege potjes die ik ze geef, ging ik een tijdje later met vier potten jam naar huis. Zie hier het resultaat: twitter

Een boodschap voor politici en burgers voor de komende verkiezingen

7 05 2010

Het is nu alweer acht jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord werd. Vanmorgen schreef Wim Boevink een mooie column over mijn interview met Pim Fortuyn destijds in het Dagblad Trouw: Van Pim, God en Arie – http://bit.ly/a63IcT. Welke lessen konden en kunnen politici en burgers leren uit de moord op Pim Fortuyn en uit de reacties op de val van het kabinet begin dit jaar? Hoe gaan we de verkiezingen straks bepalen? Lees de rest van dit artikel »

Verlicht worden en Verlicht zijn = Bewust worden, bewust zijn en bewust doen

1 05 2010

Op Twitter is een discussie ontstaan over Verlicht zijn. Mensen die over Verlicht zijn spreken of schrijven kunnen daarover nogal eens vaag overkomen of zich in vaagheid hullen. De verwarring die daardoor ontstaat leidt tot weerstand, communicatiestoornissen en is niet ongevaarlijk. In mijn artikel “De “verlichte mens” bestaat niet. Wel de mens die door vertrouwen de wereld lichter maakt” waarschuwde ik al voor de consequenties. Er kunnen en zijn sektes ontstaan met zogenaamde zichzelf Verlicht of Bevrijd noemende leiders/leidsters, die de afhankelijke en zoekende mens in hun netten weten te verstrikken. Wie zichzelf Verlicht noemt heeft daarom wat uit te leggen als medeschepsel in deze wereld. En zeker als er nog steeds, en al eeuwenlang, medemensen zijn die vanuit die overtuiging anderen meeslepen in mensonwaardige situaties. Ik heb er teveel ervaring mee om er niet tegen te waarschuwen. Maar er is heel concreet wel wat over Verlicht zijn en worden te vertellen, waar men in leef-, woon-, en werksituaties veel aan kan hebben. Lees de rest van dit artikel »

Nieuwe website van Joke van der Mieden

30 04 2010

Sinds 1991 is Joke werkzaam in haar eigen praktijk als magnetiseur. Over magnetiseren zijn vele vooroordelen. Helaas, maar onbekend maakt onbemind, het is en wordt nog altijd door diverse kerkgenootschappen als verkeerde magie gezien en de negatieve beeldvorming wordt in de hand gewerkt door het vele kaf dat er onder het koren is in het alternatieve circuit.

Wij hebben ons in ons werk en door deel te nemen in besturen van een aantal beroepsverenigingen altijd sterk gemaakt voor de professionele en integere uitoefening van beroepen in het alternatieve circuit. Ook in mijn artikelen en mijn boek pleit ik ervoor dat de reguliere en alternatieve gezondheidszorg veel beter gaan samenwerken en elkaar aanvullen. Er zullen nog meer referenties op deze kersverse website verschijnen, maar u krijgt door de tekst door te lezen een beter beeld van wat magnetiseren wel en niet is. Tevens maakt u dan kennis met wat Joke in haar praktijk voor menigeen al heeft kunnen betekenen en nog steeds mag zijn. Zij is daar elke keer weer dankbaar voor. Zie www.jokevandermieden.nl

Als u vragen of reacties heeft, laat u ze dan gerust weten.

Aan welke criteria dient een nieuw kabinet te voldoen?

21 02 2010

Gisteren vroeg ik aan mijn mede-twitteraars het volgende:”Stel er komt een Twitterkabinet, aan welke criteria dient dat dan te voldoen?” De bedoeling was om eens te polsen wat wij als kiezers willen na de schandalige vertoning die we te zien kregen bij de debatten in de afgelopen tijd en de wanprestatie van de bewindslieden.

Het gevolg was dat diverse twitteraars spontaan reageerden. Onderstaand geef ik jullie de reacties. Met dank aan alle twitteraars die reageerden. Een aantal daarvan werden meerdere malen genoemd. Het nieuwe kabinet dient aan de volgende criteria te voldoen:

Bewustzijnsbegeleider per Ministerie, coördinatie, eerlijk, gemak biedend, goed kunnen samenwerken, in-zicht, leiderschap, liefde, lief hebben zonder voorwaarden, luisteren, luisteren naar elkaar, meer bewustzijn, meer teamgevoel, Ministerie van Bewustwording, Ministerie van Sociale Media, moedig, niet schelden, onafhankelijk, openheid, passie, plezier, stemmen mogelijk via twittpolls, toegewijd zijn aan hun taak, transparant, trending topics op Twitter, verbinding, voortschrijdend inzicht, weet het volk maximaal te representeren, wetsvoorstellen in niet meer dan 140 tekens, zelfinzicht.

Wel of niet realistisch en serieus of grappig bedoeld, het zijn interessante criteria die genoemd zijn. Het is duidelijk dat men serieus genomen wil worden, dat men van politieke leiders verwacht dat ze leiderschap en meer bewustzijn tonen en dat zij luisteren, samenwerken en verbinden. Meer fatsoen, transparantie, openheid en (zelf)inzicht zijn criteria die, na hetgeen we de afgelopen maanden te zien en te horen hebben gekregen, niet verwonderlijk zijn.

Ik nodig je graag uit ze hier aan te vullen. Tevens nodig politici uit om hierop te reageren.

Vijfhonderdste weblicht! Bemoediging, inspiratie, stimulans en hoop gevend

23 10 2009

Vandaag is er een mijlpaal bereikt: Het vijfhonderdste weblicht. Ik had ze van tevoren niet kunnen bedenken. Een bijzondere ervaring voor mijzelf en ook voor mij een proces. Ze geven mijn gevoelens, gedachten, verlangens en inzichten weer. Gevoed door ontmoetingen en hetgeen het leven op mijn pad brengt en vanuit inspiratie door anderen. Dank daarvoor. Ook voor de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen. Ik schrijf ze om mensen te bemoedigen, te inspireren, te stimuleren en hoop te geven. Dat gebeurt kennelijk en daar ben ik blij om. Wat mij betreft zullen er nog vele weblichtjes volgen. Reacties en vragen zijn altijd welkom. Hoe meer mensen er wat aan hebben hoe beter, dus verwijs er s.v.p. naar.

Vandaag is het tevens mijn honderdste twitterdag. Zie http://www.twitter.com/vandermieden.
Van harte aanbevolen mee te twitteren. Twitter biedt vele boeiende ontmoetings- en informatiemogelijkheden. De weblichtjes vinden ook daar hun weg en ik verwijs o.a. naar de artikelen inzake de mensenrechten en de Millenniumdoelen. Alles ter ondersteuning van het komen tot de multidisciplinaire werkconferenties, met als doel het oprichten van globaliseringscentra. Voor een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld. Graag tot gauw.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Storing weer hersteld en een tip.

18 09 2009

Gisteren plaatste ik hier het weblichtje van 18 september. Vandaag kan het weer op de goede plek. Loop ze eens door en deel je reactie en je ervaringen met ons. Binnenkort zullen er weer artikelen verschijnen, maar er zijn er nog genoeg die aan actualiteit niets hebben ingeboet en waar je je voordeel mee kunt doen en/of een reactie op kunt geven.  Laat je desnoods eens verrassen door op een (willekeurige) categorie te klikken. Vragen stellen kan uiteraard ook. Die worden altijd persoonlijk of hier beantwoord. Dat kun je zelf aangeven. Persoonlijke mails kun je sturen naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl. Ze worden zo mogelijk binnen 24 uur beantwoord. Heb een goed weekend!