Respect in de samenleving en in organisaties

4 11 2011

De artikelen 3, 4, en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaan over respect. We hebben allemaal het recht om in vrijheid en veiligheid te leven en niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken. We mogen elkaar geen pijn doen, niet martelen of folteren, of onderwerpen aan enig andere onmenselijke behandeling of bestraffing.

Respect is het tonen van bewondering, eerbied, hoogachting, ontzag of waardering voor de ander door je gedrag. Iemand beleefd, met eerbetoon bejegenen. De mens dient met respect met elkaar en al het geschapene om te gaan. Een beschaafde samenleving wordt gekenmerkt door respect. Zowel voor het wezenlijke van zichzelf, de ander als voor het andere. De Stichting Globaliseringscentrum stelt zich ten doel om respect in de samenleving te bevorderen. Ik hoop dan ook dat zowel hier als in de discussiegroep Ik Verbind op Linked In: http://linkd.in/osXYTh en gedurende de werkconferentiecyclus er een intensieve uitwisseling over dit onderwerp zal plaatsvinden.

Het zit in die kleine dingen, die er toe doen.

Met name in de steden lopen we veelal langs elkaar heen. Ook in trams, bussen en treinen kan er vaak geen goedendag meer af. Wat is er simpeler dan iemand in het voorbijgaan of als je die in het openbaar vervoer ontmoet even, met een glimlach, te begroeten. Dat je dat niet continu doet is begrijpelijk, maar er zijn best momenten waarbij het heel goed kan. Respect tonen voor je omgeving kan door geen rommel op straat te gooien en door het op te rapen als je het ziet liggen. We kunnen zuiniger omgaan met het milieu door ons afval goed te scheiden, geen reclamedrukwerk te accepteren en samen met je buren de krant te delen. Agressief haastig gedrag in het verkeer en in winkels kunnen we best nalaten. We tonen respect als we naar de ander luisteren, die laten uitpraten en we niet direct met ons (voor)oordeel over de ander klaarstaan. Als je iemand belt, vraag dan eerst even of je niet ongelegen belt. Wees hulpvaardig en bedank de ander voor diens hulpvaardigheid. En kom je afspraken en beloftes altijd na. Bejegen controleurs, politieagenten en hulpverleners met respect. De deur voor iemand openhouden, een dame en een oudere voor laten gaan en iemand in of uit diens jas helpen is een simpele manier om je respect te tonen. Dat zijn allemaal uitingen van respectvol gedrag. Een duurzame samenleving is een teken van respect. Bedenk zelf nog een paar voorbeelden en voer ze eens uit. Vragen die je kunt beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

1. Hoe ga ik zelf om met respect? Naar mezelf toe en naar de ander en mijn omgeving?
2. Wat zou ik graag verbeterd willen zien in mijn directe leef-, woon- en werkomgeving?
3. Welke bijdrage kan ik zelf daaraan leveren?

Deel s.v.p. met ons jouw ervaringen met het omgaan met respect en praat erover met je leef- en werkomgeving.

Dit is het tweede artikel in een serie van acht artikelen over de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html. Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven. Het eerste deel “gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen” werd op 31 oktober geplaatst.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: