Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

31 10 2011

In een serie van acht artikelen behandel ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven.

De eerste twee artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geven aan dat we allemaal vrij en gelijkwaardig geboren zijn, met onze eigen gedachten en ideeën en ons Gewetene. We leven allemaal verbonden met elkaar. Zonder enig onderscheid in aard en status hebben wij deze mensenrechten allemaal.

Vrouwen missen nog heel veel rechten

De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen geldt zowel op cultureel, economisch, politiek, relationeel, sociaal als op spiritueel terrein. Vrouwen dienen te mogen deelnemen aan de besluitvorming binnen hun leefgemeenschap, in organisaties en in de maatschappij. Mannen dienen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van meisjes en vrouwen. Vrouwen hebben recht op een gelijkwaardig inkomen voor dezelfde arbeid als mannen. Miljoenen vrouwen zijn echter nog steeds slachtoffer van lichamelijk, psychisch, relationeel, sociaal en spiritueel geweld, armoede, discriminatie, mensenhandel en seksueel misbruik. Vrouwen hebben recht op privacy, keuzevrijheid, veiligheid en wetsbescherming, welvaart en welzijn. Meisjes en vrouwen hebben recht op gratis basisonderwijs en een goede beroepsopleiding en ontplooiing van hun talenten. En op (toegankelijkheid tot) informatie en kennis. Er dient een einde te komen aan de genitale verminking van vrouwen. Vrouwen hebben recht op hun eigen seksuele identiteit en voorkeur en de vrijheid om wel/niet een huwelijk aan te gaan.

Een humane levensbeschouwing kenmerkt zich door gelijkwaardigheid

Elke levensbeschouwing dient de gelijkwaardigheid van de vrouw als uitgangspunt te hebben en emancipatie te bevorderen. Het Christendom kan bijdragen aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw door afschaffing van discriminatie o.b.v. bijbelteksten. Dat Eva geschapen zou zijn uit een kromme linkerrib van Adam, en de vrouw dus ongelijkwaardig zou zijn aan de man, is een arrogant mannelijk verzinsel.
De Islam kan bijdragen aan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, door afschaffing van voorislamitische opvattingen. Volgens Nazira Zain al-Din is de gezichtssluier een onislamitische vernieuwing. In de Koran zijn er geen aanwijzingen te vinden die pleiten voor ongelijke behandeling van de vrouw. Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen wat hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden betreft. In de Koran wordt tevens gezegd dat mannen en vrouwen wederzijds vrienden en leiders van elkaar moeten zijn. De democratische Islam erkent de gelijkwaardigheid van vrouwen. Zowel de Bijbel als de Koran zijn toe aan een gerechtvaardigde vrouwvriendelijke interpretatie.

Winnen door gelijkwaardigheid

Bewezen is dat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen tot minder armoede en corruptie en tot een duurzamere en humanere samenleving leidt. Er zijn nog steeds christelijke kerkgemeenschappen, waarbij de vrouw geen gelijkwaardige positie heeft aan de man. Ongelijkwaardigheid is een schending van mensenrechten. Organisaties zullen veel beter gedijen als vrouwen gelijkwaardige kansen, mogelijkheden en beloning krijgen. “Het glazen plafond” bestaat, openlijk of verhuld, nog steeds in diverse organisaties.

Het IkVerbind-platform richt zich o.a. op het bevorderen van samenwerking tussen mensenrechten- en vrouwenorganisaties. Tijdens de multidisciplinaire werkconferenties worden projecten en acties geïnitieerd om tot gelijkwaardigheid te komen en de positie van de vrouw in de samenleving te verbeteren.

Vragen die je kunt beantwoorden zijn:

1. Welke ongelijkwaardigheid kom jij tegen in jouw leef-, woon- en werkomgeving?
2. Wat doe jij zelf, of ga jij zelf doen, om gelijkwaardigheid te bevorderen?
3. Wat heb je daarvoor nodig?

Deel s.v.p. met ons jouw ervaringen met het omgaan met gelijkwaardigheid en praat erover met je leef- en werkomgeving.


Acties

Informatie

2 responses

16 10 2012
Catherine Boone

Ik ben iemand die noch man noch vrouw voelt; al ben ik officieel vrouw qua geslacht. Mijn genderidentiteit is anders. Mijn genderbelevenis is gewoon hokloos. Ik ben gewoon Catherine met een gender. Hij en zij, hem en haar .. ken ik niet. Ik houd niet van binair denken en manvrouwdenken. Het verengt mij, want we leven in een diverse – en labelloze maatschappij.

30 08 2013
johnn

Als men kijkt naar hoe scheidingen worden geëffectueerd, zijn het veelal de vrouwen die winnen. De procedure die formeel op tegenspraak is, is uitgehold tot een systeem van u vraagt wij draaien.Vaders wordt door de moeders het omgangsrecht met hun kinderen ontnomen, met gevolg een levenslang trauma voor de kinderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: