Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

31 10 2011

In een serie van acht artikelen behandel ik de acht mensenrechtenthema’s http://www.ikverbind.nl/pages/a-8mensenrechten.html Telkens beginnend met de daarbij behorende mensenrechtenartikelen. Daarna geef ik een visie weer op dit thema, bedoeld als aanzet voor een dialoog. Ik hoop dan ook dat velen op de artikelen zullen reageren en hun visie zullen weergeven.

De eerste twee artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geven aan dat we allemaal vrij en gelijkwaardig geboren zijn, met onze eigen gedachten en ideeën en ons Gewetene. We leven allemaal verbonden met elkaar. Zonder enig onderscheid in aard en status hebben wij deze mensenrechten allemaal. Lees de rest van dit artikel »

Sprekersprofiel Bert-Jan van der Mieden.

21 10 2011

De impact van ‘Vertrouwen’ en de drijvende kracht van ‘Verbinding’, dat is waar Bert-Jan van der Mieden in gelooft.

Waarom durven acrobaten in trapezes op angstaanjagende hoogte de gevaarlijkste trucs uit te halen? Omdat ze kunnen vertrouwen op een vangnet. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat zij durven te innoveren, zich kunnen ontwikkelen en ieders potentieel optimaal kunnen benutten.

Bij veel organisaties is er echter een gebrek aan dit vangnet, oftewel vertrouwen. Belangentegenstellingen, eilandencultuur en onnodige controlemechanismen leiden tot minder snelheid, hogere kosten en minder omzet.

Bert-Jan van der Mieden gelooft dat vertrouwen dé kritische succesfactor is voor duurzame ontwikkeling van organisaties anno nu. Als ‘vertrouwensmanager’ helpt hij organisaties met het winnen, herstellen en vergroten van vertrouwen in uw Zelf en bij uw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Het resultaat? Meer snelheid, meer omzet en meer energie voor innovatie.

Bert-Jan van der Mieden werkt sinds 1992 als ondernemer, vanuit zijn eigen organisatie Pyramide. Daarvoor werkte hij in de gezondheidszorg en vervulde hij diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven. Bert-Jan heeft tevens jarenlange bestuurservaring.

Door zijn indrukwekkende interview met Pim Fortuyn in 2001 werden zijn kwaliteiten als diepte-interviewer ontdekt, kreeg hij veel media-aandacht en presenteerde hij een eigen programma voor de KRO. Van der Mieden is auteur van het standaardwerk ‘De mens in de 21e eeuw’. Hij introduceert daarin de ‘bewustwordingspsychologie’ en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement.

Naast zijn rol als ‘Vertrouwensmanager’ zet Bert-Jan van der Mieden zich in voor de rechten van de mens als oprichter van de Stichting Globaliseringscentrum. Door de toenemende globalisering worden mensen en organisaties steeds indringender betrokken bij (schending van) de mensenrechten. Mensen en organisaties hebben echter weinig inzicht in de invloed die zij hebben op de mensenrechten en hoe zij deze kunnen verankeren in hun dagelijkse leven en in de organisatieprocessen.

Via het Crowdsourcing Platform Ik Verbind bouwt Bert-Jan van der Mieden aan een multidisciplinair netwerk, met als doel acht mensenrechtenthema’s zoals gelijkwaardigheid, veiligheid en respect te realiseren in binnen- en buitenland. Het verbinden van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en de wetenschap maakt het mogelijk om door co-creatie en via multidisciplinaire projecten ons Zelf te ontwikkelen én een humanere wereld te realiseren.

In zijn presentaties vertelt Bert-Jan van der Mieden op inspirerende wijze hoe we door ‘vertrouwen’ en ‘verbinding’ duurzame ontwikkeling kunnen realiseren. Hij doet dit vanuit zijn heldere visie op innovatie en het implementeren van de mensenrechten. Bert-Jan van der Mieden stuurt u naar huis met nieuwe inzichten en tools voor zowel het creëren van meer vertrouwen in uw Zelf als het vertrouwen in en van uw medewerkers, klanten en andere stakeholders. Dit vertrouwen resulteert in meer snelheid in uw organisatie, minder kosten en meer omzet. Daarbij leidt het tot hogere kwaliteit, meer energie en betere relaties, zowel binnen als buiten uw organisatie.

Een bijzondere belevenis

Een bijzondere ervaring zijn de spreekbeurten in combinatie met zijn klassieke piano-improvisaties. Hierdoor ontstaat een bijzondere sfeer en wordt het besprokene ervaren.

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden
Tel: 055 5 22 39 26 / Mobiel: 0653 31 31 47.

Duur van de lezingen en interactiviteit in onderling overleg. Ook inzetbaar als dagvoorzitter en interviewer. Vergoeding in onderling overleg.

Lezingen

“Vertrouwen en verbinding als vliegwiel voor duurzame ontwikkeling” / “Vergroot je impact. Vergroot vertrouwen.” / “Verbind voor mensenrechten”/ “Persoonlijk leiderschap” / “Levenskunstenaars” / “Duurzame relaties” / “Besluitvorming” / “Perspectieven van crises”

Maak een sprong voorwaarts in je persoonlijke ontwikkeling en werk mee aan een humanere samenleving!

12 10 2011

Jij kan je Zelf ontwikkelen en meewerken aan een humanere wereld door ‘Verbinding’, dat is waar ik in geloof! Om die reden heb ik het platform Ik Verbind opgericht, met als doel om acht mensenrechtenthema’s te realiseren op ons werk, bij ons thuis en in binnen- en buitenland. We gaan dit doen door de kennis en kunde van mensen uit alle acht maatschappelijke disciplines met elkaar te verbinden tijdens acht werkconferenties. Door middel van “co-creatie” komen we tot visies en een manifest, inclusief roadmaps en verslagen van projecten. En tot acties en projecten die leiden tot betere en snellere resultaten en bijdragen aan de realisatie van de mensenrechten. De eerste werkconferentie is op 4 november a.s. Doe jij ook mee?

Particulieren en professionals

Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve vermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar een opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en de wetenschap. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises maakt het mogelijk om door co-creatie en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Gericht op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten.

Wat levert het je op?

Deelname aan de werkconferenties als particulier, bedrijf of organisatie kan je het volgende opleveren:
1. Realisatie van de mensenrechten op lokaal, nationaal en internationaal niveau!
2. Meer inzicht in jezelf en de ander. Leidend tot meer geluk in wonen, werken en leven en een grotere impact op je omgeving.
3. Een multidisciplinair netwerk voor duurzame oplossingen. Dus niet het zoveelste netwerk met louter ondernemers en ZZP-ers of mensen uit je eigen branche, maar particulieren en professionals met invalshoeken uit alle beroepsgroepen.
4. Goed reputatiemanagement. De beste medewerkers kiezen tenslotte voor de beste werkgevers. Oftewel, organisaties waar zij trots op kunnen zijn en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
5. Inzicht in hoe de mensenrechten verankerd kunnen worden in de dagelijkse bedrijfsprocessen. Kortom, realisatie van de mensenrechten zorgt voor een duurzame verbinding en support van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden!

Doe je ook mee op 4 november?

De eerste werkconferentie gaat over het mensenrechtenthema persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Twee sprekers, ieder uit een andere maatschappelijke discipline, zullen een korte inleiding houden over het onderwerp. De een geeft een visie weer op het thema en de ander behandelt het thema vanuit de praktijk. Om vervolgens met z’n allen aan de slag te gaan voor de realisatie van het mensenrechtenthema.

Meer informatie en opgeven

Uitgebreide informatie over het Platform Ik Verbind, het programma van 4 november en over de werkconferentiecyclus is te vinden op http://www.ikverbind.nl . http://www.ikverbind.nl Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op http://www.ikverbind.nl/pages/i-inschrwerkconferenties.html

Heb je naar aanleiding van deze mail nog een vraag of een verzoek, neem dan zeker contact met ons op: Telefoon: 055 5 22 39 26. Mobiel: 0653 31 31 47. Graag tot 4 november!

Met vriendelijke groeten,

Bert-Jan van der Mieden.
Voorzitter Stichting Globaliseringscentrum