Kom je ook op 24 september naar Doorn?!

24 08 2011

Het einde van het Ik-tijdperk breekt aan! Op 24 september wordt egocentrisme in het Utrechtse Doorn symbolisch ten grave gedragen, met de lancering van het platform ‘Ik Verbind’. Dit gebeurt door een zaal vol gedreven Nederlanders die vierkant geloven in het spreekwoord ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Bevlogen vrijwilligers, toegewijde professionals: allemaal mensen die gaan voor duurzaamheid en die graag het verschil willen maken. Kunt u zich voorstellen wat er allemaal mogelijk is wanneer al deze mensen hun kennis en ervaring bundelen en sámen inzetten voor een betere wereld? Ervaar het zelf. Wees er ook bij en reageer op deze persoonlijke uitnodiging van de Stichting Globaliseringscentrum.

Mondiaal netwerk in opbouw
De wereld redden lukt niemand alleen. De ‘Ik Verbind’- bijeenkomst in Doorn, georganiseerd door de Stichting Globaliseringscentrum, is daarom de eerste, belangrijke stap in de vorming van een mondiaal netwerk van burgers en professionals uit allerlei beroepsgroepen en disciplines. Vanaf 24 september zal dit netwerk in snel tempo gaan groeien.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere en humanere samenleving kan via het Ik Verbind-netwerk kennis en kunde inzetten en uitwisselen met bevlogen geestverwanten. Het doel is om onder de paraplu van Ik Verbind tal van acties en projecten in gang te zetten. Die zullen gericht zijn op zelfontplooiing en realisatie van de mensenrechten op lokaal, regionaal, landelijk en uiteindelijk ook op internationaal niveau.

Respect, privacy, keuzevrijheid…
Verbetering van de mensenrechten in mijn eigen buurt, denkt u wellicht verbaasd? Ja. Het is een misverstand te denken dat mensenrechten uitsluitend worden geschonden in veraf gelegen landen met dictatoriale regimes. De Verklaring van de Rechten van de Mens werd al in 1948 door de VN aangenomen, maar sinds die tijd is nog geen enkel ondertekenaar erin geslaagd de dertig artikelen volledig in de eigen samenleving te verankeren. Waarden als gelijkwaardigheid, respect, privacy, keuzevrijheid en ontwikkeling en ontplooiing: ook in een land als Nederland zijn we er niet in geslaagd op al deze gebieden blijvend vooruitgang te boeken.

Particulieren en professionals
Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap, religie, kunst en cultuur, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises, maakt het mogelijk om tot zogeheten ‘co-creatie’ te komen en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren.

Over de Stichting Globaliseringscentrum
De Stichting Globaliseringscentrum is een initiatief van de Apeldoornse ondernemer Bert-Jan van der Mieden. De kick-off in Doorn is volgens hem zeker geen druppel op de gloeiende plaat van de wereldproblematiek, maar de allereerste druppel “waardoor het bassin zich vult zodat duurzame verandering kan ontkiemen en tot bloei komen. Door persoonlijke ontwikkeling, verbinding en co-creatie komen wij tot realisatie van de mensenrechten en de Millenniumdoelen en daardoor tot een gelukkiger samenleving,” aldus Van der Mieden. De bijeenkomst in Doorn is de eerste in een reeks, en zal onder meer worden opgevolgd door acht werkconferenties in 2011 en 2012. Die zullen uitmonden in een manifest en in acties en projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer informatie en opgeven
Uitgebreide informatie over de Stichting Globaliseringscentrum alsook het volledige programma voor de kick off-bijeenkomst van Ik Verbind op 24 september is te vinden op http://www.ikverbind.nl

Wilt u zich opgeven? Dan kan dat via het contactformulier op de website of simpelweg door een reply te geven op deze mail. Vergeet daarbij svp niet om uw adresgegevens te vermelden. Bij deelname vraagt de Stichting Globaliseringscentrum u om een kleine tegemoetkoming van € 25,- voor organisatie- en lunchkosten. Heeft u naar aanleiding van deze mailing een vraag of verzoek, bel dan met Bert-Jan van der Mieden: tel. 055 – 522 39 26.

Graag tot 24 september!

Met vriendelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden
Stichting Globaliseringscentrum