Het Earth Charter. Deel 6: Democratie, geweldloosheid en vrede.

8 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede gaf ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan aan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In het vierde artikel het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. In het vijfde artikel het derde hoofdprincipe “Sociale en economische rechtvaardigheid”. In dit zesde artikel komt het vierde hoofdprincipe aan de orde.

Het vierde hoofdprincipe: Democratie, geweldloosheid en vrede. Onderverdeeld in principe 13 t/m 16.

Principe 13. Versterk democratische instellingen op alle niveaus, zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.

13.1. Houd het recht hoog van iedereen op duidelijke en tijdige informatie over milieuzaken en alle ontwikkelingsplannen en activiteiten die hen zullen beïnvloeden of waar zij belang bij hebben.

13.2. Steun de locale, regionale en mondiale burgersamenlevingen en propageer de zinvolle deelname van alle geïnteresseerde individuen en organisaties aan besluitvorming.

13.3. Bescherm de rechten op vrijheid van meningsuiting, expressie, vreedzame vergadering, vereniging en een afwijkende mening.

13.4. Stel doeltreffende en efficiënte toegang in tot bestuurlijke en onafhankelijke rechtelijke procedures, inclusief rechtsmiddelen en vergoedingen voor milieuschade en het gevaar van dergelijke schade.

13.5. Maak een eind aan corruptie bij alle openbare en privé-instellingen.

13.6. Maak plaatselijke gemeenschappen sterker, stel ze in staat zorg te dragen voor hun milieu, en wijs milieuverantwoordelijkheid toe op de bestuurlijke niveaus waar die het meest doeltreffend kan worden uitgevoerd.

Dit principe refereert met name aan Vertrouwen, Waarheid en Wijsheid en aan de Millenniumdoelen 3 en 8. Alsmede aan Peace, People, Perspective en Proud.  Er is met name een rol voor de Politiek en de Overheid. De Mensenrechtenartikelen 6 t/m 12 inzake Wetsbescherming, de artikelen 13 t/m 16 inzake Keuzevrijheid en de artikelen 17 t/m 21 inzake Privacy spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.

14.1. Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

14.2. Bevorder de bijdrage van de kunsten, de humaniora en de wetenschap aan onderwijs op het vlak van duurzaamheid.

14.3. Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande ecologische en sociale uitdagingen.

14.4. Erken het belang van morele en spirituele opvoeding en vorming voor een duurzaam bestaan.

Dit principe refereert met name aan Liefde, Schoonheid en Wijsheid en aan de Millenniumdoelen 1, 2 en 7. Alsmede aan Perspective, Power, Profit en Proud.  Er is met name een rol voor Kunst en Cultuur, de Overheid, Religie en de Wetenschap. De Mensenrechtenartikelen  1 en 2 inzake Gelijkwaardigheid, de artikelen 22 t/m 24 inzake Ontwikkeling en Ontplooiing en de artikelen 25 t/m 28 inzake Welvaart en Welzijn spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 15. Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.

15.1. Voorkom wreedheid jegens dieren die worden gehouden in de samenleving der mensen en bescherm ze tegen lijden.

15.2. Bescherm wilde dieren tegen manieren van jagen, strikken zetten en vissen die buitensporig, langdurig of te vermijden leed veroorzaken.

15.3. Vermijd of maak een volledig einde aan het vangen of vernietigen van bijvangst.

Dit principe refereert met name aan Liefde, Waarheid  en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 7 en 8. Alsmede aan Planet, Priority, Perspective en Proud.  Er is met name een rol voor de Maatschappelijke Organisaties, Kunst en Cultuur, de Particulieren en Religie. De Mensenrechtenartikelen 3 t/m 6 inzake Respect  en de artikelen  29 en 30 inzake onze Plichten en Verantwoordelijkheden spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 16. Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

16.1. Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking
tussen alle volkeren, en binnen en tussen landen.

16.2. Implementeer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen hanteerbaar te maken en op te lossen.

16.3. Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet provocerende staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, ecologisch herstel inbegrepen.

16.4. Vernietig nucleaire, biologische en giftige wapens en andere massavernietigingswapens.

16.5. Zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan milieubescherming en vrede.

16.6. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

Dit principe refereert met name aan Vertrouwen, Vreugde, Waarheid en Wijsheid en aan de Millenniumdoelen 1, 4, 5, 6 en 8. Alsmede aan Peace, People, Perspective en Proud.  Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Overheid, Politiek en Religie. De Mensenrechtenartikelen 25 t/m 30 inzake Welvaart en Welzijn en onze Plichten en Verantwoordelijkheden spelen hierbij o.a. een rol.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: