Het Earth Charter. Deel 5: Sociale en economische rechtvaardigheid.

5 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In het vierde artikel behandelde ik het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. In dit vijfde artikel komt het derde hoofdprincipe “Sociale en economische rechtvaardigheid” aan de orde.Het derde hoofdprincipe: Sociale en economische rechtvaardigheid. Onderverdeeld in principe 9 t/m 12.

Principe 9. Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.

9.1. Garandeer het recht op drinkwater, schone lucht, veilig voedsel, onvervuilde grond, beschutting en veilige sanitaire voorzieningen en reserveer de benodigde nationale en internationale hulpbronnen.

9.2. Stel ieder mens middels onderwijs en hulpmiddelen in staat zich te verzekeren van een veilig en duurzaam bestaan, en verschaf sociale zekerheid en opvang voor degenen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

9.3. Geef aandacht aan degenen die worden vergeten, bescherm de zwakkeren, help degenen die lijden, en stel hen in staat hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun aspiraties na te streven.

Dit principe refereert met name aan Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 2, 3 en 8. Alsmede aan People, Priority en Proud. Er is met name een rol voor de Maatschappelijke organisaties, Overheid, Politiek en de Religie. De Mensenrechtenartikelen 6 t/m 12 inzake Wetsbescherming en 22 t/m 24 inzake Ontwikkeling en Ontplooiing spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.

10.1. Bevorder de rechtvaardige verdeling van rijkdom binnen en tussen landen.

10.2. Vergroot de intellectuele, financiële, technische en sociale hulpbronnen van de ontwikkelingslanden, en bevrijd hen van de drukkende last van internationale schulden.

10.3. Zorg ervoor dat alle handel het gebruik van duurzame hulpbronnen, milieubescherming en vooruitstrevende arbeidsnormen steunt.

10.4. Verlang van multinationale ondernemingen en internationale financiële organisaties dat zij transparant in het publieke belang handelen, en houd hen verantwoordelijk voor de consequenties van hun activiteiten.

Dit principe refereert met name aan Liefde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid en aan de Millenniumdoelen 2, 3, 4, 5 en 8. Alsmede aan People, Planet, Power en Proud. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Maatschappelijke organisaties, Overheid, Politiek en de Wetenschap. De Mensenrechtenartikelen 6 t/m 12 inzake Wetsbescherming, de artikelen 22 t/m 24 inzake Ontwikkeling en Ontplooiing en 25 t/m 28 inzake Welvaart en Welzijn spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen.

11.1. Verzeker de mensenrechten van vrouwen en meisjes en maak een eind aan alle vormen van geweld tegen hen.

11.2. Bevorder de actieve deelname van vrouwen aan alle aspecten van het economische, politieke, burgerlijke, sociale en culturele leven als volwaardige en gelijkwaardige partners, besluitvormers, leiders en begunstigden.

11.3. Maak gezinnen sterker en verzeker de veiligheid en liefhebbende verzorging van alle familieleden.

Dit principe refereert met name aan Kracht, Liefde en Vertrouwen en aan de Millenniumdoelen 2, 3 en 5. Alsmede aan People, Power en Proud. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Maatschappelijke organisaties, Overheid, Politiek en de Religie. De Mensenrechtenartikelen 1 t/m 5 inzake Gelijkwaardigheid en Respect, de artikelen 22 t/m 24 inzake Ontwikkeling en Ontplooiing en 25 t/m 28 inzake Welvaart en Welzijn spelen hierbij o.a. een rol.

Principe 12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

12.1. Maak een eind aan alle vormen van discriminatie, zoals die gebaseerd op ras, kleur, sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, taal en nationale, etnische of sociale herkomst.

12.2. Bekrachtig het recht van inheemse volkeren op hun spiritualiteit, kennis, land en hulpbronnen en op hun daaruit voortvloeiende praktijk van duurzaam levensonderhoud.

12.3. Respecteer en steun de jongeren in onze gemeenschappen, stel hen in staat hun wezenlijke rol bij het ontwikkelen van duurzame samenlevingen te vervullen.

12.4. Bescherm en herstel bijzondere plaatsen met een culturele en spirituele betekenis.

Dit principe refereert met name aan Liefde, Schoonheid en Wijsheid en aan de Millenniumdoelen 3, 4 en 8. Alsmede aan Peace, People en Proud. Er is met name een rol voor de Maatschappelijke organisaties, Overheid en de Religie. De Mensenrechtenartikelen 1 t/m 5 inzake Gelijkwaardigheid en Respect en de artikelen 13 t/m 21 inzake Keuzevrijheid en Privacy spelen hierbij o.a. een rol.

In het zesde artikel in deze serie over het Earth Charter wordt het vierde hoofdprincipe “Democratie, geweldloosheid en vrede” behandeld.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: