Het Earth Charter. Deel 6: Democratie, geweldloosheid en vrede.

8 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede gaf ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan aan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In het vierde artikel het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. In het vijfde artikel het derde hoofdprincipe “Sociale en economische rechtvaardigheid”. In dit zesde artikel komt het vierde hoofdprincipe aan de orde. Lees de rest van dit artikel »

Het Earth Charter. Deel 5: Sociale en economische rechtvaardigheid.

5 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In het vierde artikel behandelde ik het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. In dit vijfde artikel komt het derde hoofdprincipe “Sociale en economische rechtvaardigheid” aan de orde. Lees de rest van dit artikel »

Het Earth Charter. Deel 4: Ecologische integriteit

3 03 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In het derde artikel behandelde ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.
In dit vierde artikel behandel ik het tweede hoofdprincipe: Ecologische integriteit. Lees de rest van dit artikel »

Pitch UwBiografie

2 03 2011

Hier zie je de pitch die ik hield tijdens een opencoffeebijeenkomst in Apeldoorn.