Het Earth Charter. Deel 3: Respect en zorg voor alle levensvormen

28 02 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede deel schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In dit derde deel behandel ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen.

Het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen. Onderverdeeld in de principes 1 t/m 4.

Dit hoofdprincipe is onderverdeeld in vier principes:

Principe 1. Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
Principe 2. Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.
Principe 3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen en die levensvatbaar en vreedzaam zijn.
Principe 4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.

Principe 1. Respecteer de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.

1.1. Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde heeft, ongeacht diens waarde voor de mens.

Dit artikel refereert aan het zevende Millenniumdoel en aan Perspective, Planet en Proud. Alsmede aan Schoonheid en Wijsheid. Er is een rol weggelegd voor alle maatschappelijke disciplines, maar zeker voor het Bedrijfsleven, de Overheid en de Politiek.

1.2. Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid

Dit artikel refereert aan Kracht en Vertrouwen en aan People, Priority en Proud. Alsmede aan de eerste vijf artikelen van de Mensenrechten en het tweede Millenniumdoel. Er is met name een rol weggelegd voor Kunst en cultuur, Religie en Wetenschap.

Principe 2. Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.

2.1. Accepteer dat met het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te gebruiken ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van mensen te beschermen.

Dit artikel refereert aan het zevende Millenniumdoel, de laatste artikelen van de Mensenrechten, aan Perspective, Planet, Priority en Profit, alsmede aan Liefde, Wijsheid en Zuiverheid. Er is met name een rol weggelegd voor het Bedrijfsleven, de Overheid, Particulieren en de Wetenschap.

2.2. Bekrachtig dat met verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande verantwoordelijkheid komt om het gemeenschappelijk goed te bevorderen.

Dit artikel refereert aan de artikelen 13 t/m 16 van de Mensenrechten inzake de Keuzevrijheid van mensen en aan de artikelen 25 t/m 28 inzake Welvaart en Welzijn, maar ook aan het achtste Millenniumdoel en aan Peace, Power en Priority, alsmede aan Kracht, Liefde en Vreugde. Er is met name een rol voor de Maatschappelijke organisaties, de Overheid en de Politiek.

Principe 3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen en die levensvatbaar en vreedzaam zijn.

3.1. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele vrijheden veilig stellen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel te realiseren.

Dit artikel refereert aan de Mensenrechtenartikelen 1 t/m 12 inzake Respect en Wetsbescherming, aan de Millenniumdoelen 1, 2 en 8, aan Peace, Perspective en Priority, alsmede aan Waarheid en Zuiverheid. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven, de Maatschappelijke organisaties, de Overheid, de Politiek en Religie.

3.2. Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat ecologisch verantwoord is.

Dit artikel refereert aan de Mensenrechten inzake Ontwikkeling en Ontplooiing en Welvaart en Welzijn, de artikelen 22 t/m 28. Aan alle Millenniumdoelen, aan Schoonheid, Waarheid en Zuiverheid, alsmede aan Peace, Planet en Priority. Er is met name een rol voor het Bedrijfsleven en de Overheid.

Principe 4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.

4.1. Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van toekomstige generaties

4.2. Draag waarden, tradities en instituten die het langdurig floreren van de menselijke en ecologische gemeenschappen op Aarde ondersteunen, over aan toekomstige generaties

De Stichting Globaliseringscentrum maakt zich hier sterk voor door verdieping en verbreding. Zie http://www.ikverbind.nl Teneinde deze bovengenoemde vier veel omvattende verplichtingen te realiseren is het volgende nodig:

2. Ecologische integriteit
3. Sociale en economische rechtvaardigheid
4. Democratie, geweldloosheid en vrede

In het vierde artikel in deze serie over het Earth Charter wordt het tweede hoofdprincipe “Ecologische integriteit” behandeld.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: