Het Earth Charter. Deel 1: De Aarde, jij en ik: Samen leven, wonen en werken.

20 02 2011

In het tweede decennium van de 21e eeuw staan we allemaal voor een enorme uitdaging: Hoe kunnen we in een globaliserende wereld, in verbondenheid, vrede, welvaart en welzijn, gelukkig leven? Met een steeds grotere hoeveelheid mensen levend op een kwetsbaarder wordende aarde. Waarbij we meer en meer afhankelijk worden van elkaar, om tot welvaart en welzijn voor eenieder te komen.

Via de sociale media komt alles wat waar ook ter wereld gebeurt in woord en beeld direct onder onze aandacht. En we kunnen daar via dezelfde media als burger rechtstreeks invloed op uitoefenen. De invloed van de burger en van groepen burgers wordt groter. Slecht willende ondernemingen, overheden, machthebbers en politici kunnen niet meer onmerkbaar hun gang gaan. Daardoor kunnen schendingen van de mensenrechten sneller en succesvoller worden aangepakt. We worden indringender geconfronteerd met de grote verscheidenheid aan culturen, waarden, normen en gedragspatronen. Een stad als Rotterdam kent bijvoorbeeld honderden verschillende culturen. Mensen die dagelijks elkaar tegenkomen en met elkaar omgaan. Het is goed om ons er daarbij (opnieuw) van bewust te worden dat we een eenheid Zijn in die verscheidenheid. En van onze verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving in al haar facetten. Wij zijn onderdeel van het Universum en bewoners van deze aarde. Vrede, welvaart en welzijn zijn mede afhankelijk van de wijze waarop wij met de aarde als leef-, woon- en werkplaats omgaan.

We kunnen over de ernst en de aard ervan onderling van mening verschillen, maar we kunnen niet ontkennen dat wij mensen ervoor gezorgd hebben dat we ons nu in een economische, ecologische, sociale relationele en spirituele crisis bevinden. De schendingen van de mensenrechten, de problematiek rond realisatie van de millenniumdoelen, de crises en de manier waarop met ontwikkelingslanden wordt omgegaan, zijn voorbeelden daarvan.

De kracht, liefde, schoonheid, waarheid, wijsheid en zuiverheid van de Aarde als woonplaats, dwingen respect, dankbaarheid en bescheidenheid af en zijn een bron van onze ontwikkeling en ontplooiing. Wij hebben als mens de keuzevrijheid tussen lijden en vreugde, liefde en liefdeloosheid, waarheid en onwaarachtigheid, vrede en oorlogen/conflicten. Kortom tussen “Er Zijn” en de schijn. We kunnen de aarde en al wat daar op leeft vernietigen, of we kunnen er een prachtige planeet van maken.

De economische, ecologische, sociale, relationele en spirituele uitdagingen waar we voor staan, zijn alleen oplosbaar door een mondiale, multidisciplinaire aanpak. Op basis van onze individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we als wereldburgers komen tot herstel en verdieping van onze onderlinge verbondenheid. En tot het duurzaam oplossen van wereldvraagstukken. Van lokaal tot mondiaal niveau. Het is noodzakelijk en de behoefte is er meer en meer om te komen tot een gemeenschappelijk missie, visie, strategie en uitvoering ten aanzien van alle wereldvraagstukken en uitdagingen waar we nu voor staan. Het Earth Charter; Het Handvest van de Aarde, is daar een voorbeeld van. Daarover meer in deel 2.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: