Ik verbind. U ook? Deel 2: Wat is het belang van innovatie, duurzaamheid en MVO?

9 02 2011

U en ik maken ons terecht o.a. zorgen over de economie, gezondheid, het milieu, honger en armoede, onderwijs, werkgelegenheid, botsende culturen en levensbeschouwingen, onveiligheid, oorlogen en conflicten. Veel van deze problemen vragen om een internationale en mondiale aanpak. We worden geconfronteerd met economische, ecologische en humanitaire crises, die dringend vragen om zelfreflectie en een lange termijnvisie. Kritiek op overheden, politici, maatschappelijke organisaties, multinationals en belangengroepen is in veel gevallen terecht en leidt bij velen tot cynisme, angst, boosheid en machteloosheid. Maar dat zijn slechte raadgevers. Wij zoeken naar oplossingen. Door bovengenoemde zorgen zien we de noodzaak van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zingeving. En we weten dat, om tot een eerlijke en duurzame wereld te komen, een diepgaande verandering nodig is in het bewustzijn en het gedrag van mensen. We kunnen de wereldvraagstukken in twee vragen samenbundelen:

1. Hoe kunnen we voor iedereen komen tot zo goed mogelijke ontwikkeling en ontplooiing in leven, wonen en werken?
2. Hoe kunnen we daardoor komen tot welvaart en welzijn voor iedereen?

Nu, of in de nabije toekomst, wordt u gevraagd wat u en uw organisatie met deze twee vragen wilt, kunt en doet. Vanuit http://www.pyramide.nl en http://www.uwbiografie.nl werk ik aan vraag 1. De Stichting Globaliseringscentrum helpt u met beide vragen. Vandaar dit initiatief. Met elkaar vinden we de antwoorden. Er vanuit gaande dat u een duurzaam bestaan wilt voor uzelf en de volgende generaties. Wat is de unieke en toegevoegde waarde van de Stichting Globaliseringscentrum naast de vele organisaties die zich bezighouden met realisatie van de mensenrechten en millenniumdoelen?

1. Het is de enige organisatie ter wereld die werkt op basis van multidisciplinaire samenwerking, dus de aanwezige kennis, ervaring en kwaliteiten en initiatieven van alle maatschappelijke disciplines met elkaar verbindt. Daardoor worden o.a. de initiatieven, goede wil en inzet vanuit bijvoorbeeld de burgers effectiever en efficiënter gekoppeld aan die vanuit organisaties en overheden.

2. Het is de enige organisatie die de realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen en de acht P’s verbindt met de menselijke eigenschappen. Daardoor kunnen deze eigenschappen, zowel individueel als collectief, veel beter en effectiever daarvoor worden ingezet.

3. De Stichting Globaliseringscentrum plaatst de begrippen welvaart, welzijn, groei, winst, ontwikkeling en ontplooiing in een veel breder en dieper perspectief. Eerlijke globalisering biedt (ongekende) perspectieven voor al het geschapene. Daardoor ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle maatschappelijke disciplines. Idealisme en realisme worden aan elkaar gekoppeld.

4. Het is een professioneel, vakkundig particulier initiatief die de aanwezige professionaliteit en vakkundigheid vanuit de acht maatschappelijke disciplines bundelt en inzet. Alle projecten en acties vanuit de Stichting Globaliseringscentrum sluiten aan op aanwezige noden en behoeften.

5. De Stichting Globaliseringscentrum is een onafhankelijke organisatie en bewust een stichting met winstoogmerk, waarvan de winst ten goede komt aan realisatie van de doelstellingen. Die zijn haalbaar door haar aanpak op basis van bewust worden, bewust zijn en bewust doen. De Stichting Globaliseringscentrum geeft aan hoe we onze doelstellingen kunnen realiseren! Zij biedt daartoe met de bewustwordingspsychologie, het Ennisme en vertrouwensmanagement concrete inzichten, handvatten en begeleiding.

6. Wereldvraagstukken, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen vragen om concrete handvatten om tot een gezamenlijke missie, visie, strategie, doelstellingen en renderende acties te komen. Daartoe organiseert de Stichting Globaliseringscentrum multidisciplinaire werkconferenties: bijeenkomsten waaraan vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke onderdelen deelnemen en gaan samenwerken.

7. De doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum, waaronder het oprichten van globaliseringscentra, zijn ambitieus, maar haalbaar, door de multidisciplinaire, professionele aanpak. Zowel vanuit individueel initiatief, naar organisaties en overheden toe, als vanuit overheden en organisaties naar de burgers toe. De tijd is er rijp voor en de behoefte eraan is aanwezig. De globaliseringscentra bieden ongekende perspectieven voor ons allemaal in leven, wonen en werken.

8. Vanaf de eerste dag dat u zich als vriend van de Stichting Globaliseringscentrum of als deelnemer aan de werkconferentiecyclus inschrijft, bent u al deelgenoot van een bijzonder en effectief proces van verbinding. U verkrijgt een uniek netwerk en kunt daarvan direct de effecten in uw dagelijkse leef- en werkpraktijk ervaren. Zie http://www.ikverbind.nl

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Na het schrijven van mijn boek in 2004 keken mijn vrouw Joke en ik tijdens een bergwandeling uit op de stad Interlaken en zei ik tegen haar:”Dat is een mooie plek voor een globaliseringscentrum. We openen het op 21 juni 2014. Dan begint de zomer en is het honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en hebben we drie oorlogen achter de rug: De twee wereldoorlogen en die van het terrorisme. We bouwen het volgens de dan geldende nieuwste milieuvriendelijke en op duurzaamheid gerichte inzichten.” Zo begon de visualisatie van een globaliseringscentrum waar vanuit de doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum gerealiseerd kunnen worden. De globaliseringscentra zullen aantonen dat realisme, gezonde rendementen en idealisme hand in hand kunnen gaan en elkaar versterken. De centra bieden de mensheid meer perspectief, hoop, zelfvertrouwen, motivatie en daadkracht.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: