Het Earth Charter. Deel 3: Respect en zorg voor alle levensvormen

28 02 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan en de noodzaak tot en behoefte aan gemeenschappelijke visie en actie. In het tweede deel schetste ik de oorsprong van het Earth Charter en de vier hoofdprincipes ervan. In dit derde deel behandel ik de vier principes van het eerste hoofdprincipe: Respect en zorg voor alle levensvormen. Lees de rest van dit artikel »

Het Earth Charter. Deel 2: Het Handvest van de Aarde, een mondiaal initiatief.

25 02 2011

In het eerste artikel over het Earth Charter: “De Aarde, jij en ik: Samen leven, wonen en werken” schetste ik de uitdagingen waar we in deze wereld als mensheid voor staan. Ik gaf tevens aan dat het noodzakelijk is en dat de behoefte er meer en meer is om te komen tot een gemeenschappelijk missie, visie, strategie en uitvoering ten aanzien van alle wereldvraagstukken en uitdagingen waar we nu voor staan. Het Earth Charter; Het Handvest van de Aarde, is daar een voorbeeld van. Lees de rest van dit artikel »

Duizend dagen een weblog!!

24 02 2011

Afgelopen dinsdag 22 februari was het mijn duizendste weblogdag. In de afgelopen periode passeerden we de grens van 40.000 bezoekers. Het gemiddeld aantal bezoekers in 2010 was 47 personen per dag. Inmiddels zijn het er 57. De activiteiten op Twitter spelen daar zeker ook een rol bij. Er zijn weer meer artikelen verschenen in de afgelopen periode en dat zullen er zeker meer worden in de komende tijd, nu de nieuwe website van de Stichting Globaliseringscentrum is gerealiseerd. Zie http://www.ikverbind.nl En nu we de Vriendendagen en de Werkconferenties organiseren. In de afgelopen 1000 dagen werden er ruim 360 artikelen geschreven, dus er was wel sprake van enige productiviteit.

Twitter

Op de twitteraccount http://www.twitter.com/tweetkind herschrijf ik “De mens in de 21e eeuw” in tweets van maximaal 140 tekens. Er zijn nu ruim 240 volgers. De dagelijkse #DeDagVraag wordt gewaardeerd. Op de laatst ingestelde account http://www.twitter.com/ikverbind besteed ik aandacht aan de mensenrechten en de millenniumdoelen. Die wordt nu door ruim 240 mensen gevolgd. Mijn eerste twitteraccount http://www.twitter.com/vandermieden wordt inmiddels door 1775 mensen gevolgd. De dagelijkse Twitterlichtjes, de tweets #Vertrouwensmanagement en #Werk-Tweets en mijn commentaar op het Journaal en de krantenberichten in #AfterTheNews leiden tot reacties en worden gewaardeerd.

Nieuwe websites

In de afgelopen periode werd de website van Uw Biografie gerealiseerd. Zie http://www.uwbiografie.nl. De nieuwe website van Joke levert vele positieve reacties op. Zie: http://www.jokevandermieden.nl. De nieuwe website van de Stichting Globaliseringscentrum is nu een zeer informatief e-book, maar aan de marketing wordt gewerkt.

Reacties en verwijzingen

Voor verwijzingen naar dit weblog, onze websites en mijn twitteraccounts ben ik je zeer erkentelijk. Uiteraard hoop ik dat er veelvuldig gereageerd wordt op de oude en nieuwe artikelen en de dagelijkse weblichtjes. De rubriek In het Zonnetje wordt veel bezocht en daar zullen ook weer nieuwe personen aan worden toegevoegd.

Dank voor je aandacht voor dit weblog en: Op een toenemende uitwisseling! Om die te intensiveren roep ik jullie graag op om Vriend te worden van de Stichting Globaliseringscentrum en 18 juni en 19 november vast in jullie agenda te noteren. Zie http://www.ikverbind.nl

Uitreiking eerste Granny-Award

21 02 2011

Op donderdag 17 februari j.l. overhandigde ik, als voorzitter van de Stichting Globaliseringscentrum, mevrouw Abbekerk uit Ugchelen de eerste Granny-Award. Deze Award werd dit jaar voor het eerst en wordt voortaan elk jaar uitgereikt aan die oudere dame die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maakt of onlangs heeft gemaakt. Hoe ontstond dit initiatief? Via Twitter vernam ik dat in Engeland een oudere dame met haar handtasje drie inbrekers verjoeg, die een winkeldiefstal wilden plegen. Onverschrokken ging ze hen te lijf. Ik kwam toen op de gedachte om een oproep te plaatsen op Twitter : ‘Wie weet iemand die in aanmerking komt voor een Granny-Award?” Tevens riep ik kunstenaars op om met een voorstel te komen voor een ontwerp. Dat laatste leverde geen reactie van een kunstenaar op, maar wel van de twitterende ondernemer Will Robben, die opperde een Granny Smith-appel in was te laten maken. Dat bracht mij op het idee om een bloemstuk te laten maken met Granny Smith-appels erin verwerkt. Vervolgens kreeg ik een reactie van Corinne Abbekerk die aangaf dat haar moeder in aanmerking kwam voor deze Award. Via Direct Message vroeg ik haar waarom en waar haar moeder woonde.

Zij schreef terug dat haar moeder niet alleen haar zieke vader trouw verzorgt, maar ook – ondanks al die intensieve zorg – altijd klaar staat voor haar kinderen en kleinkinderen. Een mooie en goede reden. We spraken een datum af en zij zou samen met haar partner om 19.00 uur aanwezig zijn. Hij zou zorgen voor de foto’s. Toen ik bij bloemisterij Gorkink in Apeldoorn met mijn opgepoetste appels kwam, was degene die mij hielp wel benieuwd waar dat voor was. Vervolgens was zij zo enthousiast over dit idee dat ze het wilde sponsoren. Hartverwarmend! Hulde en dank dus aan Gorkink. Zie hier de foto’s van deze bijzondere gebeurtenis. Met dank aan Rob Feber. (zie http://www.robfeberfotografie.nl) Ze waren er heel blij mee en het was een feest om te doen. Volgend jaar doen we het weer.

Het Earth Charter. Deel 1: De Aarde, jij en ik: Samen leven, wonen en werken.

20 02 2011

In het tweede decennium van de 21e eeuw staan we allemaal voor een enorme uitdaging: Hoe kunnen we in een globaliserende wereld, in verbondenheid, vrede, welvaart en welzijn, gelukkig leven? Met een steeds grotere hoeveelheid mensen levend op een kwetsbaarder wordende aarde. Waarbij we meer en meer afhankelijk worden van elkaar, om tot welvaart en welzijn voor eenieder te komen. Lees de rest van dit artikel »

Ik Verbind. U ook? Deel 4. Missie, visie en doelstellingen.

18 02 2011

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In het derde artikel gaf ik aan dat we de huidige wereldproblemen niet meer geïsoleerd kunnen aanpakken en oplossen. De bewustwordingspsychologie, het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, vertrouwensmanagement en het Ennisme; de Filosofie van de Verbinding bieden daartoe nieuwe perspectieven. In dit artikel geef ik de visie, missie en doelstellingen weer van de Stichting Globaliseringscentrum. Lees de rest van dit artikel »

Ik Verbind! U ook? Deel 3: Uitgangspunten voor realistische idealisten

12 02 2011

In het eerste artikel beschreef ik de ingeving die ik kreeg toen ik een jaar of twintig was en hoe dit uiteindelijk in 2005 leidde tot oprichting van de Stichting Globaliseringscentrum. In het tweede artikel schetste ik het belang aan van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseren. En gaf ik aan waar de Stichting Globaliseringscentrum onderscheidend en aanvullend wil zijn in het bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. In dit artikel geef ik aan op basis waarvan wij de wereldproblemen kunnen aanpakken. Lees de rest van dit artikel »

Ik verbind. U ook? Deel 2: Wat is het belang van innovatie, duurzaamheid en MVO?

9 02 2011

U en ik maken ons terecht o.a. zorgen over de economie, gezondheid, het milieu, honger en armoede, onderwijs, werkgelegenheid, botsende culturen en levensbeschouwingen, onveiligheid, oorlogen en conflicten. Veel van deze problemen vragen om een internationale en mondiale aanpak. We worden geconfronteerd met economische, ecologische en humanitaire crises, die dringend vragen om zelfreflectie en een lange termijnvisie. Kritiek op overheden, politici, maatschappelijke organisaties, multinationals en belangengroepen is in veel gevallen terecht en leidt bij velen tot cynisme, angst, boosheid en machteloosheid. Maar dat zijn slechte raadgevers. Wij zoeken naar oplossingen. Door bovengenoemde zorgen zien we de noodzaak van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zingeving. En we weten dat, om tot een eerlijke en duurzame wereld te komen, een diepgaande verandering nodig is in het bewustzijn en het gedrag van mensen. We kunnen de wereldvraagstukken in twee vragen samenbundelen: Lees de rest van dit artikel »

Ik verbind. U ook? Deel 1: Van ideaal naar realiteit. Hoe het begon.

6 02 2011

Ik was in de twintig toen onverwachts de volgende woorden bij me binnen kwamen:”De Vreugde van het Kruis”. Ik begreep ze niet. Nu was en ben ik van kinds af aan op zoek naar de Vreugde, of liever gezegd bezig het te hervinden. En het Kruis was en is voor mij het symbool van het lijden, maar ook van de overwinning daarvan. In het midden ervan is alles in evenwicht en vind je Rust. Dus beide begrippen zeiden mij wel veel. Maar “De Vreugde van het Kruis”!? Dat is toch een tegenstrijdigheid! Voor de geleerden: Een contradictio in terminis! Ik begreep de betekenis dus niet, maar wist dat de woorden waar waren en besloot om achter de betekenis te komen. In leven, wonen en werken ontdekte ik o.a. het volgende: De wereld en de mens is vol lijden, maar kent ook vreugde en door lijden komen we tot bewuste Vreugde. Door afwijzing, afgeslotenheid en eenzaamheid bijvoorbeeld, kom je tot bewust beleven van verbinding. Mijn levensloop leidde tot het volgende inzicht: “De Vreugde van het Kruis ervaar je door Verbinding”. Door het ervaren van tegenstellingen kennen we het lijden. Door realisatie van ons zielsverlangen kunnen we ons Zelf en het Zijnde realiseren. En door ons met elkaar te verbinden komen we tot wederzijds begrip en bewuste Vreugde. Als je twee kruizen met elkaar verbindt krijg je een ster. Door bewustwording komen we tot bewust Zijn. En als het goed is tot bewust doen. Van dat inzicht en die ervaringen wil(de) ik werk maken. Lees de rest van dit artikel »