Duurzaamheid in een globaliserende wereld, deel 3: De omslag

27 10 2010

In dit artikel en in de voorgaande twee en volgende vijf artikelen schets ik een analyse van de huidige situatie in de wereld en geef ik een nieuwe, duurzame oplossingsrichting aan. Ik stel daarbij een aantal vragen waarop ik graag je reactie verneem. Wat is jouw antwoord op een of meerdere van de gestelde vragen? Niemand van ons heeft de wijsheid en waarheid in pacht, maar ieder van ons is wel wijs en kent een deel van de waarheid. Door die met elkaar te delen komen we tot mogelijke oplossingen. Het eerste artikel ging over globalisering en verbindingen. Het tweede over de huidige crisissituatie. In dit derde artikel schets ik een nieuwe oplossingsrichting. Wij, de andere lezers en ik, zien je reactie en antwoorden graag tegemoet.

De nieuwe oplossingsrichting

We willen en dienen te komen tot optimale duurzame ontwikkeling en ontplooiing in vertrouwen. Dat is een cyclisch proces, waarin vele factoren een rol spelen, die elkaar tevens beïnvloeden. Dat maakt het enerzijds complex, maar impliceert ook een enorme kracht van verbinding van unieke eigenschappen. We kunnen allemaal, individueel en gezamenlijk, een bijdrage leveren aan het bevorderen en realiseren van bewustwording, bewustzijn en bewust doen. Vanuit openheid en respect voor verschillen en verscheidenheid, voor het anders zijn en het andere.

De individuele en collectieve keuzevrijheid is een mensenrecht en een voorwaarde voor optimale motivatie. Keuzevrijheid impliceert de eigen verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. Ik pleit voor en wil bijdragen aan een individuele en collectieve omslag in denken en doen. Na de economische en ecologische crises is dit noodzakelijk t.b.v. van een eerlijker, rechtvaardiger verdeling en duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Deze wereld en het leven bieden ons meer dan alleen de mogelijkheid om te overleven. Voor een perspectiefvolle toekomst zijn optimale samenhang, eenduidigheid, wereldwijde gedragsregels en afspraken en samenwerking in systemen en structuren noodzakelijk. Alsmede herstel en vergroten van vertrouwen. Door verandering in denken en gedrag is dat mogelijk.

Het gaat hierbij om mensenrechten, mensenplichten, waardigheid, respect en rechtvaardigheid en een perspectiefvolle toekomst voor al het geschapene. Voor de huidige en voor toekomstige generaties. Lerend uit en met respect voor hetgeen in het verleden ten behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing tot stand is gebracht. Het is de hoogste tijd om tot nieuwe inzichten en ander gedrag te komen t.a.v. internationale handel, financiële systemen, bestuurswijze en besluitvorming.

Ieder schepsel is een waardevol en uniek onderdeel van het Geheel. We hebben een individuele en een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid voor elkaar om tot een duurzame wereld te komen. Velen willen die verantwoordelijkheid ook nemen en nemen die ook. De mens kan op basis van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid individueel en gezamenlijk veel goeds tot stand brengen. Laten we op basis van “Ik verbind” komen tot een zo groot en intensief mogelijk “Wij verbinden”.

Herbezinning

Er is behoefte aan en noodzaak tot op een duurzame wijze met de beschikbare middelen, hulpbronnen, kansen en mogelijkheden omgaan op basis van goed rentmeesterschap. Dat kan alleen op basis van een nieuwe definitie van de werkelijkheid, met nieuwe afspraken en op basis van een lange termijnvisie en lange termijn strategie en beleid. De huidige problemen in de wereld vragen namelijk om andere oplossingen: Om een herbezinning op waarden en normen, levensbeschouwing en levenshouding. En om diepgaande, nieuwe inzichten in ons mens zijn, in de menselijke drijfveren en de daaruit voortvloeiende gedragingen en handelwijze.

Natuur, milieu, klimaat, sociale vraagstukken, de economie en spiritualiteit kunnen we niet meer loskoppelen van elkaar als het gaat om duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Integratie van de economische, ecologische, sociale en spirituele doelstellingen is steeds meer noodzakelijk en biedt tevens perspectieven om effectiever en efficiënter de millenniumdoelen te behalen en de mensenrechten te realiseren. Op basis van deze herbezinning zijn verantwoordelijkheid, groei, gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, stabiliteit en solidariteit begrippen die een nieuwe definitie en inhoud behoeven.

Het bovenstaande roept, in vervolg op de zes vragen in de eerste twee artikelen, de volgende vragen op:

07. Welke omslag in denken en doen is volgens jou noodzakelijk?
08. Welke maatregelen zijn volgens jou nodig voor een perspectiefvolle toekomst?
09. Welke definitie en inhoud geef jij aan verantwoordelijkheid, groei, gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, stabiliteit en solidariteit?

Je reactie en antwoorden zien wij, de andere lezers en ik, graag tegemoet.


Acties

Informatie

One response

28 10 2010
Jacky Bruins

Begin bij jezelf, wordt je bewust van je kwaliteiten en heb de moed om ze naar buiten te brengen. Zie de ander als gelijke…begeleid hen op een eerlijke manier om hun eigen verantwoordelijk te nemen. Zodat ook zij zich bewust worden van hun kwaliteiten en talenten. De mens is de fundering om het nieuwe op te bouwen…Ik geloof hierin en ik geloof er ook in dat mijn eigen kwaliteit wordt aangevuld door een ander…en zo steeds sterker, goed onderbouwd, een verandering en samenwerking(verbintenis) teweeg brengt om het ten goede te veranderen!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: