Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 1: Inleiding.

24 07 2010

Ik beschouw het als mijn levensdoel om een bijdrage te leveren aan het wereldwijd realiseren van de mensenrechten in de 21e eeuw. Deze zijn onlosmakelijk verbonden aan het realiseren van de acht Millenniumdoelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het meest effectief en efficiënt kan gebeuren door middel van multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Er zijn door de VN acht Millenniumdoelen onderscheiden. Ik verbind deze met de acht maatschappelijke disciplines en de acht menselijke eigenschappen die ieder mens in diens persoonlijkheid aanwezig heeft. De bekende drie P’s; People, Planet en Profit heb ik uitgebreid met de volgende vijf P’s: Peace, Perspective, Power, Proud en Priority. U zult terecht vragen: Waarom?

Door de dertig mensenrechten, de acht P’s, de acht Millenniumdoelen, de acht maatschappelijke disciplines en de acht menselijke eigenschappen met elkaar te verbinden zijn we in staat om – zowel individueel als collectief – dagelijks tot concrete acties over te gaan. Door dit integraal en multidisciplinair te doen, komen we op zeer inspirerende en energiegevende wijze wereldwijd en op de meest effectieve en efficiënte manier tot optimale realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen. En – om degenen die met name of geheel vanuit een economische bril naar de wereld kijken waarin wij hier leven gerust te stellen – dat zal een enorm positief effect hebben op de welvaart. Persoonlijk is dat voor mij niet het hoofdmotief en ik hoop dat velen met mij niet het economisch motief als enige of als belangrijkste motief zullen hebben, maar het is wel een belangrijk en – mits waarachtig, integer en ethisch verantwoord gehanteerd – legitiem bijmotief. Welzijn hanteer ik als hoofdmotief en hopelijk velen met mij. Maar geen optimaal welzijn zonder een redelijke welvaart. Het is niet alleen boeiend, maar ook uiterst belangrijk om juist in deze tijd van economische crisis aan te tonen dat realisatie van mensenrechten en millenniumdoelen bijdragen aan het herstel van de economie.

Er is een verband tussen de acht menselijke eigenschappen, de acht P’s, de acht maatschappelijke disciplines en de acht millenniumdoelen. De acht menselijke eigenschappen beschrijf ik in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. In diverse artikelen heb ik de millenniumdoelen, de mensenrechten, de maatschappelijke disciplines en de P’s al aan elkaar gekoppeld.

Mijn doel is te komen tot het starten van  acht multidisciplinaire werkconferenties. Het resultaat van deze acht werkconferenties zal zijn dat er multidisciplinaire actieplannen worden gemaakt en uitgevoerd ter realisatie van de dertig mensenrechten in combinatie met de acht millenniumdoelen. Tevens zal aangetoond worden dat dit de economie, van lokaal tot en met internationaal, ten goede zal komen. Mede door middel van de werkconferenties zullen er wereldwijd globaliseringcentra worden opgericht, als lokale centra van waaruit gewerkt kan worden en multidisciplinaire acties gecoördineerd kunnen worden.

In een aantal hierna volgende artikelen wordt een en ander nader uitgewerkt en toegelicht.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: