De avonturen van Tweetkind deel 6. Levensbeschouwing: Verbinding, levenskunst en het Mysterie.

31 07 2010

Verbinding

We kunnen God, de Ander en ons Zelf niet vinden, omdat het Zijnde is. We kunnen God, de Ander en ons Zelf wel hervinden. De verbinding met God ligt mijns inziens in ons Gewetene. Wie zich Zelf hervindt, hervindt God en wie God hervindt, hervindt zich Zelf. Godsvertrouwen is zelfvertrouwen, omdat wij een kind van God, van het Leven zijn. We kunnen ons dat opnieuw her-inneren. In de mens ligt iets van het goddelijke, maar de mens is geen God. God is God en de mens is mens. Ik geloof in een persoonlijke relatie met God en dat wij mensen medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Gods Plan. Ik geloof dat wij samen met God en anderen onze levensloop evalueren en eventueel ons Levensplan bijstellen. God wil geen slaafse volgelingen op basis van ge- en verboden maar een relatie op basis van Liefde, Waarheid en Vertrouwen. God laat ons altijd vrij in onze eigen keuzes en veroordeelt niet. Al het geschapene oordeelt over zichzelf, op basis van diens Gewetene. De mens gaf een Ja, God gaf een Ja en we gaven een Ja aan elkaar. Een wederzijdse belofte en verbinding tussen God en al het geschapene. Heb het leven lief. Het leven heeft jou lief. God helpt wie zich zelf helpt. Ieder schepsel levert een unieke bijdrage aan het Geheel. God gaat uit van een samenwerking met de mens op basis van vrijheid, vertrouwen en doelgerichtheid. In wederzijds geven en ontvangen. In ons Zelf ervaren we onze verhouding met en herkennen we God. Zonder tussenkomst van een ander, in ons voelen en denken. We hebben allemaal nog schijn, maar ondanks dat is er gelukkig wel een verbindingspunt in ons Zelf met God. God wil begrepen en gekend worden. Daardoor ontkrachten we niet het Mysterie van de Schepping. God openbaart zich in Alles. Ik geloof dat het Koninkrijk der Hemelen voor iedereen is weggelegd en niet verkregen wordt maar er is voor ieder die zich Zelf wil zijn. Lees de rest van dit artikel »

De avonturen van Tweetkind deel 5. Levensbeschouwing: De drie levensscenario’s

31 07 2010

Ieder mens heeft levensvragen: Wie ben ik? Wie is de ander? Hoe kan ik omgaan met gevoelens en gedachten? Met mijn gedrag en dat van de ander? Hoe kan er een einde komen aan mijn en het lijden? Wat is de zin en betekenis van het leven? Velen voelen zich niet meer thuis bij de traditionele geloofsleer en godsdienstbeoefening. Er kwam verzet tegen uiterlijke schijn. Er ontstonden vele spirituele, religieuze bewegingen en nieuwe levensbeschouwingen mede door de globalisering.

Via opvoeding overgedragen waarden, normen en spiritualiteit zijn niet meer de vanzelfsprekende levensbasis. De basis, het fundament van ons geloof, ligt niet in welk geschrift dan ook, maar in ons Zelf. Een geschrift kunnen we verliezen. Ons Zelf niet. Geboden en verboden kunnen we vergeten, maar innerlijk weten en beleven niet. Wat we hebben kan voor altijd verloren gaan. Wie we zijn nooit. De tijd is rijp voor het van binnenuit (her)vinden van de antwoorden. We kunnen elkaar de weg wijzen naar onze Oorsprong, uniciteit en verscheidenheid in eenheid. Bewust worden, bewust zijn en bewust doen! Een wezenlijk gesprek over levensbeschouwing is het aangaan van een innerlijke dialoog met elkaar op bestaansniveau. Geloof kunnen we beleven door de ander van binnen aan te raken en aangeraakt te worden door de ander en het andere. Geloven is dan een bewustwordings- en zingevingsproces. Een spiegel waarin we ons Zelf herontdekken. Antwoorden op levensvragen vinden we in bestudering van de wereld en in ons Zelf, onze ervaringen van verwondering en mystieke belevingen. De waarden, normen en levensbeschouwing van onze opvoeders spelen een belangrijke rol bij de vragen die we onszelf stellen. Laten we daarom eens kort stilstaan bij de verschillen in opvatting, waarbij ik drie levensscenario’s schets. Lees de rest van dit artikel »

Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 2: De acht P’s.

24 07 2010

In het eerste deel van deze reeks artikelen over de mensenrechten en de millenniumdoelen heb ik aangegeven dat er een verband is tussen de menselijke eigenschappen, de acht P’s, de acht maatschappelijke disciplines en de acht millenniumdoelen. In dit artikel zal ik een en ander aangeven over wat de P’s inhouden en waarom deze gekoppeld worden aan de andere aspecten.  Ik geef een voorbeeld van hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden.  Dat kan uiteraard ook op andere wijze. Er zijn meer verbindingen mogelijk. Denk je mee? Lees de rest van dit artikel »

Realisatie mensenrechten door multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Deel 1: Inleiding.

24 07 2010

Ik beschouw het als mijn levensdoel om een bijdrage te leveren aan het wereldwijd realiseren van de mensenrechten in de 21e eeuw. Deze zijn onlosmakelijk verbonden aan het realiseren van de acht Millenniumdoelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het meest effectief en efficiënt kan gebeuren door middel van multidisciplinaire verbinding en samenwerking. Er zijn door de VN acht Millenniumdoelen onderscheiden. Ik verbind deze met de acht maatschappelijke disciplines en de acht menselijke eigenschappen die ieder mens in diens persoonlijkheid aanwezig heeft. De bekende drie P’s; People, Planet en Profit heb ik uitgebreid met de volgende vijf P’s: Peace, Perspective, Power, Proud en Priority. U zult terecht vragen: Waarom? Lees de rest van dit artikel »

Inspiratiediners: Data van de nieuwe dinercyclus Verbinding

2 07 2010

O Eerste volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 04-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 08-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 06-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken. Een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 17-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 07-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 04-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 16-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Tweede volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 07-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 11-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 09-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 20-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 10-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 07-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 19-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Derde volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 11-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 15-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 13-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 24-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 14-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 11-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 23-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

O Vierde volledige cyclus van zeven diners voor € 975,- (i.p.v. € 1.075,-)

O 1. 14-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
O 2. 18-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
O 3. 16-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
O 4. 27-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
O 5. 17-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
O 6. 14-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
O 7. 26-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Voor meer informatie zie ook: http://wp.me/pg2BH-B0. U kunt ook contact opnemen met Bert-Jan van der Mieden. Telefoon: 055 5 22 39 26 / Mobiel: 0653 31 31 47. Of stuur een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl