Dinercyclus: Verbinding

27 06 2010

Een inspirerend gesprek in goed gezelschap

Tijdens een goed verzorgd diner van gedachten wisselen over wezenlijke thema’s. Met ongeveer acht mensen die u nog niet kent, maar die uw denkniveau en belangstelling voor het thema delen. Onder leiding van een bevlogen coach, trainer en adviseur op het gebied van bewustwordingspsychologie en vertrouwensmanagement. Dát is een inspiratiediner!

Uw tafelgenoten zijn bestuurders, leidinggevenden en ondernemers uit verschillende branches, zowel mannen als vrouwen. Deze diversiteit stimuleert een levendige uitwisseling van ideeën en ervaringen vanuit meerdere invalshoeken. Gespreksleider Bert-Jan van der Mieden zorgt voor inhoudelijke verdieping, verbinding en een openhartige sfeer. U gaat naar huis met nieuwe energie en een frisse kijk op lastige vraagstukken.

Zeven afzonderlijke diners, samen één thematische cyclus

Wie ben ik, wat wil ik
1. Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken

Hoe manage ik mijn mogelijkheden
2. Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier

Hoe smeed ik stevige relaties
3. Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag

Hoe ga ik effectief om met diversiteit
4. Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans

Hoe staat de organisatie in de samenleving
5. Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing

Hoe draagt de organisatie bij aan leefbaarheid
6. Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties

Hoe staat de organisatie in de wereld
7. Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Voor wie zijn inspiratiediners bestemd?

De inhoud van de inspiratiediners is afgestemd op vragen en knelpunten waar bestuurders en leidinggevenden uit verschillende maatschappelijke disciplines in hun dagelijks werk tegenaan lopen. Dat zijn bijvoorbeeld politici, topambtenaren, (staf)directeuren, ondernemers en zelfstandig beroepsbeoefenaren, zoals notarissen en huisartsen.

Hoe verloopt de avond?

Het diner vindt plaats in een sfeervolle, besloten ruimte in Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn. Om 17.00 uur wordt u daar ontvangen met een drankje. Het inspiratiediner begint om 17.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten.

Thematische inleidingen – Voorafgaand aan en tijdens het diner houdt gespreksleider Bert-Jan van der Mieden een korte inleiding over het thema. Daarna vindt intensieve uitwisseling plaats. De gespreksleider legt verbanden en geeft oplossingsrichtingen aan. Aan het eind vat hij de ideeën en inzichten samen.

De kracht van verbinding – Het accent van elk inspiratiediner ligt op de kracht van verbinding: inleidingen worden direct gekoppeld aan de praktijk, verschillende invalshoeken en aspecten worden met elkaar in verband gebracht. De inhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd op actuele vragen en wensen van deelnemers met betrekking tot het centrale thema.

Bert-Jan van der Mieden is gespecialiseerd in vertrouwensmanagement en coacht individuele bestuurders, managers, werknemers en ondernemers. Daarnaast verzorgt hij inspiratiediners en trainingen voor zowel besloten groepen als open inschrijving. De centrale doelstelling van al deze bijeenkomsten is: creëren van een optimale uitgangspositie voor een open en veilige organisatie met een sterke, onderlinge verbondenheid en vertrouwen.

Inschrijving

Binnenkort verschijnt de informatie op de website en kunt u zich via de website ook inschrijven. Maar u kunt zich nu al via een mail opgeven. bjpvandermieden@pyramide.nl.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw deelname na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Hierna is annulering niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

Data


1. 04-10-10 Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken
2. 08-11-10 Persoonlijk leiderschap: meer grip op uw tijd, doelen en werkplezier
3. 06-12-10 Duurzame relaties: strategisch netwerken en een nieuwe kijk op gedrag
4. 17-01-11 Pluriforme samenleving: diversiteit als middel voor groei en balans
5. 07-03-11 Ondernemen in moeilijke tijden: vertrouwensmanagement als oplossing
6. 04-04-11 Duurzaam ondernemen: zicht op uw eigen missie, visie en acties
7. 16-05-11 Toekomstverkenning: multidisciplinair samenwerken aan een betere wereld

Kosten

Onderstaande prijzen zijn exclusief 19% btw en inclusief: drankje vooraf, goed verzorgd driegangendiner met aansluitend koffie en thee en drankjes tijdens de maaltijd. Speciale dieetwensen zijn mogelijk. Het eerste diner waaraan u deelneemt: € 175,- inclusief studieboek “De mens in de 21e eeuw” (t.w.v. € 40,-). Vervolgdiners: € 150,- per diner.

Vier diners: € 575,- (i.p.v. € 625,-). De hele cyclus van zeven diners: € 975,- (i.p.v. € 1.075,-).

Contactgegevens: Pyramide. Prof. Einthovenstraat 19. 7316 LV Apeldoorn. T 055-522 39 26 of 06-53313147
bjpvandermieden@pyramide.nl

Vandaag mijn 750e weblogdag!

17 06 2010

Op 25 maart j.l. bracht ik een toast uit op mijn 666e weblogdag. Zie: http://wp.me/pg2BH-yv. De 600ste weblogdag was 18 januari 2010 en 9 maart de 650e. In de afgelopen periode passeerden we de grens van 30.000 bezoekers. Nu is een gemiddelde van veertig bezoekers niet veel, maar het begin is er.

Er zijn minder artikelen verschenen in de afgelopen periode, maar dat neemt niet weg dat er veel materiaal voor artikelen is verzameld. In de afgelopen 750 dagen werden er ruim 330 artikelen geschreven, dus enige productiviteit kan me niet ontzegd worden. Zie de diverse rubrieken. De diverse ontwikkeltrajecten vergen veel tijd. Er zullen de komende periode artikelen verschijnen over vertrouwensmanagement en naar aanleiding van het ontwikkelen van materiaal voor de multidisciplinaire werkconferenties zullen er nieuwe artikelen verschijnen inzake de mensenrechten, de millenniumdoelen en de acties die door de diverse maatschappelijke disciplines kunnen worden uitgevoerd.

Twitter

Op de twitteraccount http://www.twitter.com/tweetkind herschrijf ik “De mens in de 21e eeuw” in tweets van maximaal 140 tekens. Er zijn inmiddels 117 volgers. Op de laatst ingestelde account http://www.twitter.com/ikverbind besteed ik aandacht aan de mensenrechten en de millenniumdoelen. Die wordt nu door 85 mensen gevolgd. Mijn eerste twitteraccount http://www.twitter.com/vandermieden wordt inmiddels door 1103 mensen gevolgd en ik ben natuurlijk blij dat ik ook bekende en zeer goed gevolgde twitteraars als Maxime Verhagen en Femke Halsema tot mijn volgers mag rekenen.

Nieuwe webistes

In de afgelopen periode werd de nieuwe website van PYRAMIDE gerealiseerd. Zie http://www.pyramide.nl. Nog niet geheel compleet, maar het begin is er. Binnenkort verschijnt het programma van de inspiratiediners en een overzicht van de trainingen die ik aanbied. De nieuwe website van Joke levert vele positieve reacties op. Zie: http://www.jokevandermieden.nl. In de komende periode wordt gewerkt aan de nieuwe website van de Stichting Globaliseringscentrum. Ook de website inzake het levens- en beroepsdocument is dan klaar!

Reacties en verwijzingen

Voor verwijzingen naar dit weblog, onze websites en mijn twitteraccounts ben ik je zeer erkentelijk. Uiteraard hoop ik dat er veelvuldig gereageerd wordt op de oude en nieuwe artikelen en de dagelijkse weblichtjes. De rubriek In het Zonnetje wordt veel bezocht en daar zullen ook weer nieuwe personen aan worden toegevoegd.

Dank voor je aandacht voor dit weblog en ik zou zeggen: Op een toenemende uitwisseling!

Vertrouwensmanagement bij de regio KAN/Betuwe! Voor NVP-leden.

9 06 2010

Hoe komen we tot vergroten en herstel van vertrouwen? Vertrouwensmanagement is o.a. het leiden en managen van het onzichtbare en het onbespreekbare. Wie dat kan is succesvol(ler). Een onvergetelijke avond, mede dankzij jou.

Datum – 10 juni 2010 / Business School Nederland
De Raadskamer / Herenstraat 25 4116 BK Buren(Gld.)

Inhoud

Wat maakt een organisatie écht succesvol? Vertrouwen. Managementauteurs als Robert Rosen en Jim Collins wijzen erop dat de motivatie hoog is en ontwikkelingen versneld plaatsvinden in organisaties waar een klimaat is van veiligheid en vertrouwen en op open wijze wordt gecommuniceerd. U zult dat vast bevestigen, maar de vraag is altijd: Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Coach, trainer en extern vertrouwenspersoon Bert-Jan van der Mieden is gespecialiseerd in vertrouwensmanagement. Hij is grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, die hij met zijn methodiek van vertrouwensmanagement in de praktijk brengt. Hij ontwikkelde een nieuw mensmodel en geeft praktische handvatten hoe de mens effectief met diens diverse persoonlijkheidsaspecten om kan gaan. Hij legde e.e.a. vast in zijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Een gewaardeerd naslagwerk bij zijn workshops en trainingen.

Door toepassing van vertrouwensmanagement weet Bert-Jan van der Mieden het vertrouwen in organisaties te vergroten en waar nodig ook te herstellen. Hij leert leiders, managers en medewerkers op een andere manier naar hun gedrag kijken. U gaat daardoor anders handelen en weet hoe u de angel uit potentiële conflictsituaties trekt. Hij leert u hoe u het onbespreekbare bespreekbaar en het onzichtbare zichtbaar maakt en hoe u daardoor betere relaties smeedt.

Op deze interactieve avond leert Bert-Jan van der Mieden u hoe u beter naar uzelf en de ander kunt luisteren. Hoe u leiding kunt geven aan uzelf en de ander. En hoe u vertrouwensmanagement kunt toepassen in uw organisatie.

Meer over Bert-Jan, zijn visie en zijn boek is te vinden op: http://www.pyramide.nl en hij publiceert over een scala van onderwerpen op zijn weblog: http://www.bertjanvandermieden.nl.

De verkoopprijs van zijn boek “De mens in de 21e eeuw” is €40. Alleen voor de deelnemers aan deze workshop is het te koop voor € 25.

Programma:

18.30 uur Ontvangst deelnemers
19.00 uur Introductie door Adri van der Zwart – organisator van deze bijeenkomst
19.10 uur “Vergroten en herstel van vertrouwen” door Bert-Jan van der Mieden.
21.30 uur Afsluiting en Netwerk Borrel.