De inspiratiediners

20 03 2010

In de afgelopen jaren heb ik diverse diners georganiseerd. In mijn werk merk ik dat er behoefte is aan herstel en vergroten van (zelf)vertrouwen en verbinding. Aan zinvolle uitwisseling, waarmee men in de levens-, woon- en werkpraktijk verder kan. Vandaar dat ik dit jaar weer een aantal diners organiseer. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Einde van de bijeenkomst is 21.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 8-10 personen. Ik koos bewust voor een goede locatie, een sfeervolle zaal en een plezierige en goede bediening. Garant staand voor in alle rust dineren en de dialoog aangaan. Voor de inwendige mens wordt uitstekend gezorgd met een drankje vooraf en een drie-gangen diner met aansluitend koffie en thee. Speciale wensen (bijvoorbeeld vegetarisch) zijn uiteraard mogelijk. Ik heb aan diverse mensen uit mijn netwerk, o.a. via Twitter, de volgende vraag gesteld:”Stel u wordt uitgenodigd voor een inspiratiediner, welk thema wilt u dan dat er besproken wordt?” En er kwamen diverse suggesties. Onderstaand treft u ze aan.

De inspiratiediners onderscheiden zich door:

Het programma is gericht op de zelf- en aansturing door de deelnemer, diens mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. De inleidingen bieden nieuwe inzichten en handvatten en worden direct gekoppeld aan de praktijk. Er wordt verbinding gelegd tussen de psychologische, de levensbeschouwelijke(waarden, normen, mens- en wereldbeelden) en de maatschappelijke aspecten en met (persoonlijk) leiderschap en management. De uitwisseling tussen diverse beroepsgroepen en maatschappelijke disciplines geeft inspiratie en energie en leidt tot nieuwe perspectieven. Doordat u vooraf uw vragen en wensen kenbaar kunt maken, kan ten aanzien van de inhoud zoveel mogelijk voor maatwerk worden gezorgd!

Bestemd voor

De inspiratiediners zijn in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders, commissarissen, directeuren, managers en ondernemers. Ook zelfstandig beroepsbeoefenaars zoals bijvoorbeeld notarissen en huisartsen bezochten de diners. De diners kunnen ook gehouden worden voor bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld coaches, trainers, therapeuten en andere zzp’ers, die met elkaar over bepaalde thema’s van gedachten willen wisselen. Diners zijn denkbaar voor startende ondernemers en voor staffunctionarissen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsethici, personeelsfunctionarissen of opleidingsfunctionarissen.

Besloten diners

Een of meerdere besloten diners, bijvoorbeeld voor uw directie, raad van commissarissen, bestuur, een managementteam, een dwarsdoorsnede uit uw organisatie, uw college of voor uw partijgenoten, zijn ook mogelijk. Maak onder mijn leiding in klein gezelschap kennis met de kracht van kwetsbaarheid! Aan de hand van een thema (dat u zelf tevoren in overleg vaststelt) leert u uw collega’s écht beter kennen. In een sfeer van vertrouwen en veiligheid durft eenieder zijn eigen stellingen te verlaten om die van de ander te verkennen. Ik zorg als gespreksleider voor verbinding, waardoor een inspiratiediner voor álle deelnemers tot een positief resultaat leidt. Locatie in onderling overleg.

Resultaten

Het accent van de inspiratiediners ligt op de kracht en de, veelal ook ongekende, mogelijkheden van verbinding. De inspiratiediners bieden inzichten en handvatten en verdieping, en verbreding van uw netwerk. Men komt tot actieplannen, planning en afspraken. Ze leiden tot bewust denken, bewust voelen, bewust ervaren en bewust doen. Effectiever (persoonlijk) leiderschap en management, herstel van evenwicht en nieuwe perspectieven op korte en lange termijn.

Reacties

De inspiratiediners werden tot nu toe o.a. bezocht door huisartsen, executives die vele vlieguren maken, ondernemers(met boordevolle agenda’s en gezinnen die hen ook wel eens wil zien), personeelsmanagers en opleidingsfunctionarissen. Om maar een paar beroepen te noemen. Bonte gezelschappen van personen die, ondanks hun noodzaak tot zeer effectief timemanagement, behoefte hebben aan professionele en boeiende uitwisseling op niveau. En dat kregen ze blijkbaar gezien de enthousiaste reacties.

“Bijzonder dat we zo boeiend en ontspannen konden uitwisselen, zowel over zakelijke als persoonlijke onderwerpen en vragen die ons bezighouden”.”Onvoorstelbaar. Je creëert een klimaat van veiligheid en vertrouwen, waardoor personen, die elkaar geheel niet kennen, zo open en persoonlijk zich uiten naar elkaar toe. Nooit eerder meegemaakt.” “Ik ben er en paar dagen, in positieve zin, ondersteboven van geweest. Wat een zinvolle en open uitwisseling. Daar kan ik mee vooruit.”

Mooi om te horen natuurlijk en zelf te ervaren dat dit mogelijk is. Kennelijk voorzien deze inspiratiediners in een hele duidelijke behoefte.

Grotere groepen

Diverse malen zijn er ook voor grotere groepen, van 40-60 personen, verspreid over tafels van 6-8 personen, interactieve dinerbijeenkomsten georganiseerd. Ook deze diners werden door de specifieke opzet en begeleiding zeer enthousiast ontvangen. Voorbeelden van behandelde thema’s zijn: “investeren in mensen” voor ondernemers en executives en “loslaten en omgaan met verantwoordelijkheid” voor managers. Ik heb zelf mijn ogen uitgekeken hoe per tafel de energie toenam. Een bijzondere en verbazende ervaring dat je dit zelf, hetgeen men na afloop aangeeft, mede bewerkstelligt. Mijn toegevoegde waarde mag men uiteraard ook verwachten!

Voorbeelden van (mogelijke) thema’s

– Luisteren: Het aangaan van de dialoog met jezelf, de ander en het andere. Nieuwe inzichten en concrete handvatten voor gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen
– Richtingaanwijzers voor een innerlijke ontdekkingsreis en ontmoetingen
– Vertrouwen in de huidige economische, relationele, sociale en spirituele situatie
– Persoonlijke passie, levensdoel en idealen en de realisatie daarvan
– Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van de mens. Zelfrespect en respect
– Effectief omgaan met zin- en betekenisgeving
– Omgaan met kwetsbaarheid en macht. De kracht van excuses
– Duurzaam plezier hebben en houden in werk en privé
– Individuele en collectieve duurzame ontwikkeling en ontplooiing
– Omgaan met minderwaarde, conflicten en belangentegenstellingen. Nieuwe perspectieven
– Effectieve verbinding. Hoe behoud en verstevig ik relaties?

– Wat er allemaal goed gaat in de samenleving en nog beter kan
– De wisselwerking tussen mens en natuur
– Individuele en collectieve ontwikkelings- en ontplooiingmogelijkheden
– Hoe wijzelf (kunnen) bijdragen aan de leefbaarheid
– Wat doen we vandaag en morgen en hoe kijken we straks terug?
– Vergroten van persoonlijke en gezamenlijke (politieke) invloed en toegevoegde waarde
– Opvoeding, onderwijs en organisaties in een pluriforme samenleving
– Duurzaam voedsel en de macht van de markt

– Leiderschap en management van levenskunst en levenskunstenaars
– Consequenties en mogelijkheden van effectief timemanagement. Korte en lange termijn
– (Innerlijke) diversiteit, pluriformiteit en (persoonlijk) leiderschap
– Authenticiteit en integriteit. Schijn en Zijn. Een nieuw mensmodel. Consequenties voor leiderschap en management

– Professioneel ondernemen
– Vertrouwen, zin- en betekenisgeving in organisaties. Vertrouwensmanagement
– Herstel en vergroten van evenwicht en vertrouwen en nieuwe perspectieven
– Optimale persoonlijke toegevoegde waarde binnen het team
– Relationele, sociale en spirituele innovatie als basis voor technologische innovatie en kwaliteitsverbetering
– Naar nieuwe omzet en nieuwe klanten. Strategisch netwerken o.b.v. businessplan.
– Duurzaamheid / MVO: Doen of niet doen? Visie, strategie en uitvoering, motieven, risico’s, belemmeringen, kansen, mogelijkheden en resultaten.
– Multidisciplinaire samenwerking. Kansen door samenwerking met andere maatschappelijke disciplines

Tot zover ruim dertig thema’s als voorbeeld. Andere zijn uiteraard mogelijk.

Informatie

De kosten bedragen € 175 voor uw eerste diner. Dit is inclusief het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”, door Bert-Jan van der Mieden. ISBN 90-808612-1-9, 345 pagina’s, gebonden. Verkoopprijs € 40. De kosten voor de vervolgdiners zijn  € 150. Schrijft u in voor vijf diners dan bedragen de kosten € 750. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De inspiratiediners worden gehouden in hotel de Keizerskroon te Apeldoorn.

Voor overleg, data en meer informatie: Telefoon: 055 522 39 26. Mobiel: 06 53 31 31 47.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: