De avonturen van Tweetkind, deel 3.

19 02 2010

Hierbij vervolg ik “De avonturen van Tweetkind”, met deel 3. Met daarin inzichten over rust, zekerheid, vrijheid en evenwicht. We verlangen daar zo naar, maar hoe kunnen we het vinden?  Zie voor de eerder bijeen geplaatste tweets deel 1 en 2. De avonturen van @Tweetkind zijn een samenvatting van mijn boek “De mens in de 21 eeuw”, dat je bij mij kunt bestellen.

Rust

Ken jij dat ook, dat verlangen naar innerlijke rust? Dat je alle omstandigheden rustig tegemoet gaat. Zonder haast, onrust en spanning? Stilte en rust bieden ons de gelegenheid om tot innerlijk evenwicht te komen en de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar te verbinden. Maar veel mensen zijn druk, druk, druk, en luisteren niet meer naar die innerlijke stem van verlangen, naar in en vanuit vertrouwen leven. Rust vinden we in ons Zelf. Op de bodem van onze ziel is het rustpunt dat het tijdelijke met het eeuwige verbindt. Alle beweging komt in Oorsprong voort uit Rust. Daaruit komt ons verlangen naar rust voort. Rust is de basis van volledige ontspanning. Vanuit innerlijke rust komen we vanuit ontspanning in beweging. Alles is Rust en stroomt en aan verandering onderhevig. Zijn en worden. De mens is en wordt. Alles Is en wordt. Een Mysterie. Absolute Rust is tijdloos en dus in elk Nu te ervaren. Beweging en dynamiek kan volkomen rust zijn en volkomen rust toch dynamisch. Mooi hè. Je kunt dat ervaren bij een glad wateroppervlak. Je ervaart dan de dynamiek van de volkomen stilte in de natuur. Rust is tegelijkertijd tijdloze dynamiek. Als we als mens weten wie we Zijn is er rust: Onkwetsbaar, welke bedreiging ook op ons afkomt, onvernietigbaar en waardevol.

We hebben allemaal 24 uur en maken onze eigen keuze waarmee, met wie en hoe we die besteden in leven, wonen en werken. Door afhankelijkheid en angst ervaren we tijdsproblemen. Niet als we tot ons uiterst kunnen gaan en ons laten meevoeren op de levensstroom. Je kunt optimaal effectief leven door te luisteren naar je Zelf en je zielsverlangens en naar wat het leven je vertelt. Door onze innerlijke rust en uitstraling zijn we een spiegel, steun en voorbeeld voor anderen en kunnen we elkaar op wezensniveau ontmoeten. Wel of niet werkzaam en op elke leeftijd leveren we onze bijdrage aan de verdieping van het geluk en het bevorderen van de bewustwording.

Zekerheid

We leven in een wereld die steeds complexer wordt en waarin ons bestaan steeds onzekerder lijkt te worden. De wereld komt door de technologie ook steeds dichterbij. We worden vaker en indringender geconfronteerd met al het lijden. Vanuit onzekerheid is het verleidelijk om innerlijke zekerheid te vervangen door zekerheid van buitenaf. In bezit, geld, bescherming bv. Dat lukt hooguit slechts tijdelijk en/of is nooit geheel bevredigend. De onaangename spanning en innerlijke onzekerheid blijft.

Hoe komen we nu van die schijnzekerheid tot innerlijke zekerheid? Er is een groot verlangen in de mens naar alles verlichtende zekerheid. Die is er dus ook. Zekerheid ligt in ons Zelf, in ons Gewetene. We hebben allemaal een zekerheidspunt in ons, waardoor we Rust vinden. Het zekerheidspunt is het punt in je Zelf van waaruit je in het bestaan van het Zijnde, de Geest, als dé realiteit gelooft. Iets dat echt is, hopen we niet, maar wéten we. Honderd procent vertrouwen is gelijk aan honderd procent zekerheid. Vertrouwen in God, het Leven, of hoe je Het ook benoemt, is dan hetzelfde als zekerheid in en zeker zijn van God.

Een overtuiging op basis van je eigen Gewetene is iets anders dan een overtuiging op basis van de opvattingen van een ander! Als je een waarheid omtrent het Zijnde hebt ontdekt op basis van je zielsverlangen twijfel je daar niet (meer) aan. Als het lijden tijdelijk is en de Vreugde eeuwig Is, dan is er letterlijk en zekere Rust van binnen.

Zekerheid is het samengaan van voelen en denken, van vertrouwen en rede. Leven vanuit Zekerheid doe je vanuit de waarheid die je in je Zelf hebt hervonden. Absolute zekerheid in onszelf geldt in alle omstandigheden, ook de meest moeilijke. Niet alleen als de zon schijnt, maar ook in noodweer. Het gaat niet om de zekerheid waarbij we weten wat we hebben en wat er gebeuren gaat, maar om de innerlijke zekerheid: Dat alles wat er in de Schepping gebeurt in wezen geleid wordt door waarheid, wijsheid en liefde en tot het Doel leidt: Bewust geluk.

Vrijheid

De grootste blokkade voor verandering van inzicht is dat we denken de waarheid en wijsheid in pacht te hebben. En we onszelf als beter, meer en bewuster zien dan de ander en de ander veroordelen en afwijzen. Sta open voor de waarheid van de ander. Ieder mens, ieder schepsel draagt de Waarheid en Wijsheid in zich om. Daardoor worden we bewuster en wijzer door elkaar. We kennen allemaal een deel van de waarheid. Niemand de volledige. Dring jouw gelijk niet op aan de ander. Vrijheid betekent dat we vrij zijn om te handelen en te denken volgens het eigen Gewetene. Vrijheid, liefde en respect gaan samen. Ieder mens heeft recht op vrijheid. Levend vanuit eigenwaarde en Zelfrespect. De ander respecterend en in diens waarde latend.

Het gaat erom dat we, bewust, innerlijk vrij zijn. Als we psychisch vrij zijn dan zijn we ons Zelf en vrij van angst en onzekerheid. Dat kunnen we pas zijn, als we weten wat dat voor ons betekent. En wat de oorzaken zijn van ons niet vrij voelen. Alleen door zelfkennis kunnen we onszelf bevrijden. Door onze angsten, schijn en ons lijden te doorzien. Elke stap die leidt tot inzicht, zelfinzicht, het doorzien en oplossen van schijn en het ervaren van het Zijnde is een stuk bevrijding. Echte vrijheid is eeuwig. We Zijn vrij. Als je je dat herinnert, dan weet je dat je ook tijdens deze aardse ommegang onkwetsbaar bent. We kunnen onze geestelijke verlangens realiseren, waardoor ons Zelf en het Zijnde steeds meer ervaarbaar worden.

Vrijheid is ons Zelf willen en kunnen zijn. We hebben een vrije wil, vrijheid van keuze en Zelfbeschikkingsrecht. Deze te ontkennen en de medemens deze (trachten) te ontnemen is een misdaad tegen de mensheid en een schending van de mensenrechten. Vrijheid bereik je niet door te doen wat je wilt of door financiële onafhankelijkheid, maar door innerlijke rust. Door het realiseren van je “IK Ben”, waardoor je je vervuld en gevuld voelt met je Zijn als mens. De eerste bevrijding wordt al ervaren als je tot het inzicht komt dat je niet je lichaam, je schijnpersoonlijkheid bent, maar je Zelf.

Innerlijke vrijheid geeft een gevoel van vreugde. Vrijheid en vreugde horen bij elkaar. Zolang we gevangen zijn in het lijden en in de identificatie met de schijn kunnen we niet echt vreugdevol zijn. We worden geconfronteerd met andersdenkenden. Sta open voor andere gedachten en visies en wordt daar wijzer door. Laten we in vrijheid tot eigen visie, waarden en normen komen, die een gemeenschappelijke basis hebben. Gericht op en ten behoeve van een betere wereld en ten bate van de Schepping als geheel. Dan komt er een betere, bewustere en gelukkiger wereld. Tot stand gekomen in individuele en collectieve vrijheid.

Evenwicht

Nu @Tweetkind heeft verteld over hoe we tot gezondheid, geluk, ontspanning, vreugde en rust kunnen komen, schrijft het nu over evenwicht. Ik heb jullie nu verteld over hoe we tot gezondheid kunnen komen. Wat je moet doen om gelukkig te zijn en tot ontspanning te komen. Je weet nu wat levensvreugde is en hoe je tot Rust kunt komen. Hoe wij onze innerlijke zekerheid kunnen hervinden en vrij kunnen zijn.

Wat is nu nodig om te komen tot een nieuw, en tegelijkertijd oeroud, innerlijk evenwicht? Alles vraagt om evenwicht omdat de Schepping in werkelijkheid in evenwicht, in harmonie is. In ieder van ons is een kern van innerlijk evenwicht. Onaantastbaar en onkwetsbaar. We ervaren dat niet meer zo, doordat we dat verdrongen. Maar we verlangen er wel naar. Te leven in harmonie in en met ons Zelf. Alleen daardoor kunnen we in harmonie leven met onze omgeving.

Wie innerlijk evenwichtig is kan alles aan en elke aanval in wijsheid pareren. We treden het leven dan blij,krachtig en actief tegemoet. Als we in balans zijn maken we evenwichtig gebruik van onze rede, ons verstand, onze intuïtie, gevoelens en zintuigen. Alles is in wisselwerking met elkaar en we kunnen daarbij streven naar het optimale en volkomen evenwicht. We zijn pas in evenwicht als het onbewuste en het bewuste in een optimale wisselwerking met elkaar staan. We dienen dus onze schijnpersoonlijkheid en ons schijngedrag goed te onderkennen. Ons bewust te worden van onze schijn en ons lijden.

Als we onze onevenwichtigheid kennen, analyseren en opheffen kunnen we vanuit ons Zelf in evenwicht leven, wonen en werken. Het leven streeft naar evenwicht. In tegenspoed is er het “En toch” dat ons, vanuit vertrouwen, moed en volharding geeft. En er is het “Het waartoe”, dat leidt tot bescheidenheid, zingeving en betekenisgeving en gerichtheid op de ander en het andere. Alles Is en alles wordt en is in Actie. Alles is in evenwicht, ondanks de onevenwichtigheid die ontstaan is door de begoocheling. We Zijn, ondanks onze schijnpersoonlijkheid. In de stilte hervinden we de vrede in ons Zelf. Vrede is innerlijke rust en in evenwicht zijn.


Acties

Informatie

One response

28 02 2010
Yvon

Wat een mooi stuk over Rust en vooral ” Waarheid” iets wat ieder mens zo diep in zijn ziel meedraagt, maar daar soms zo ver vanaf staat. Ik hoop dat heel veel mensen hun eigen ziel en waarheid zich weer mogen gaan “her-inneren”………” Life is the game you play on your way back home, to remind you where you coming from…”

een warme groet,

Yvon ( yvon-music)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: