De avonturen van Tweetkind. Over gezondheid, geluk, ontspanning en vreugde

2 02 2010

Op 02 november j.l. schreef ik het artikel “De avonturen van tweetkind op twitter”, waarin ik het begin daarvan aankondigde. Op 07 november schreef ik het tweede bericht daarover, om het nader toe te lichten: “De avonturen van Tweetkind” in kindertaal. Voor het goede begrip omtrent mijn bedoeling met dit project, wil ik je vragen deze artikelen te lezen. Daarna schreef ik “De eerste elf weken van “De avonturen van Tweetkind” in twittertekst.”

Onderstaand geef ik het resultaat tot 03 februari aan, voor degenen die ze tot nu toe nog niet gevolgd hebben. Realiseer je s.v.p. dat ik geen kinderboekenschrijver ben. Ik houd me voor suggesties en verbeteringen en een andere woordkeus nadrukkelijk graag aanbevolen. Maar de basis voor een verhaal wordt bij deze wel gelegd. Als je het leuk en boeiend vindt om deze avonturen, en ook deze eerste schreden op het realiseren van een kinderboek, vanaf het begin te volgen, dan ben je van harte welkom!

Gezondheid

Onze gezondheid wordt mede bepaald door onze leefwijze, ons gedrag, onze psyché en de omgevingsfactoren. Natuurlijk kan ziekte een uitsluitend lichamelijke oorzaak hebben, maar het is goed te weten dat ook andere oorzaken een rol kunnen spelen. Ziekte is in diepste zin een onderdeel van ons bewustwordingsproces. Zowel van de betrokkene als van diens omgeving. Ziekte heeft ook een doel ten behoeve van onze psychische conditie. Is dat een heel nieuw gezichtspunt voor je?

Ik zal het uitleggen. Ziekte kan mede een psychische oorzaak hebben, maar staat ook ten dienste van onze bewustwording. Ziekte kan ten doel hebben om spanning af te voeren en/of tot het inzicht te komen dat er sprake is van psychische spanning. Als je ziek wordt is het wijsheid naar binnen te keren en in jezelf na te gaan wat die psychische spanning zou kunnen zijn. Als je de oorzaak weet, kun je er aan werken en het ziekteproces wellicht verkorten. Ziek zijn is een teken, dat we weten wat gezondheid is. Ontkenning van onze innerlijke waarden en normen, gevoelens en verlangens leiden tot ziekte en weerstand tegen verandering. Omstandigheden, zoals een ongeluk of een ziekte, kunnen ook een doel op zich hebben. Een voorbeeld is de levensloop van Helen Keller. Wie een handicap of ziekte aanvaardt kan het een plaats kan geven in het leven. Het is soms verbazend wat iemand dan nog kan doen.

Ziek zijn is dus niet alleen een mogelijk gevolg van onze psyché, maar heeft ook een doel ten behoeve van onze psychische conditie. Gezondheid wordt bepaald door onze leefwijze, ons gedag, onze psyché en de omgevingsfactoren.

Bewustwordingspsychologie biedt het benodigde inzicht en een verandering van houding ten opzichte van ziekte en gezondheid. Het biedt mogelijkheden om goed met ziekte en gezondheid om te gaan en te komen tot een wereld van welzijn.

Geluk

Geluk is de toestand waarin we blij zijn dat al onze wensen en verlangens vervuld zijn en/of vervuld kunnen worden. We voelen ons gelukkig als we van ons geluk genieten. Vol energie leven in een goed en liefdevol contact met anderen. Het is spanningsloos leven in harmonie en evenwicht. Kenmerk van je gelukkig voelen is dat je je geluk wilt delen. Gelukkig worden is niet alleen gericht op het eigen geluk, maar ook op dat van anderen en het Geheel. Het geluk van de een en van de ander passen altijd harmonisch in het patroon van de Schepping en de bedoeling daarvan.

Geluk zonder waarheid, liefde en vertrouwen is geen geluk, maar schijngeluk. Schijngeluk is verslavend, omdat het voortkomt uit het opvullen van een innerlijke leegte, uit compensatie van een gemis. Geluk zit hem in wie we Zijn en wat we vervolgens van daaruit doen. Geestelijk geluk gaat boven stoffelijk geluk uit. Toch verlangt de mens terecht ook naar stoffelijk geluk. Hier zijn we gelukkig met wat de stof, deze wereld ons biedt. In de Geest is de mens volmaakt en eeuwig gelukkig. Deze aardse levenstocht dankbaar gebruikend voor de bewustwording.

Geluk is ook realiseerbaar in het Nu, omdat je elk Nu je gedachten rond liefde en waarheid kan realiseren. Geluk kun je in jezelf vinden door je zielsverlangen, liefdesvermogen, vertrouwen en waarheidsgerichtheid als kompas te nemen. Welke dingen ga jij doen die jou een geluksgevoel en geluksgedachte geven?

Je kunt gelukkig leven in stilte, vol dynamiek, in rust, met humor. Geluk voor de een is altijd ook geluk voor de ander, hetgeen niet wil zeggen dat we allemaal met hetzelfde gelukkig hoeven te zijn. Als we investeren in ons levensdoel, bezig zijn met ons levenswerk en ons Zelf kunnen zijn, zijn we gelukkig. Als je je honderd procent geeft voor je ideaal, je missie, de anderen waarvoor je koos, dan genereert dat energie. Geluk wordt niet bepaald door de omstandigheden maar door de manier waarop wij deze beleven. Geluk vind je in je Zelf en daardoor kun je het buiten je Zelf herkennen en uiten. Houdt elkaar de spiegel van het geluk voor.

Wie zich werkelijk gelukkig voelt, vreest het leven niet. “Gelukkig zijn” is onze oorspronkelijke zijnstoestand.Het volmaakte geluk ligt in het eeuwige, het tijdloze en onschendbare. De herinnering daaraan ligt in je zielsverlangen. Als je gelooft in de realiteit en de vervulling van je zielsverlangen, dan ben je in beginsel al gelukkig.

Als we vertrouwen op het resultaat gaan we met vreugde en enthousiasme op weg. Het is makkelijk om vast te stellen dat een gelukkige maatschappij moeilijk realiseerbaar is. Maar we kunnen allemaal ons Zelf worden en zijn en laten zien en van binnenuit de wereld helpen veranderen. We kunnen allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor een wereld waarin we in vrijheid en verbondenheid streven naar geluk. Als we het bewuste geluk uitwisselen met elkaar verspreidt en verdiept het zich, net zolang tot de gehele wereld er van vervuld is. Door spanningen ervaren we gezondheid en geluk niet altijd. Daarom is het goed te onderzoeken hoe we tot ontspanning kunnen komen.

Ontspanning

Alles dat haaks staat op ons zielsverlangen en op hetgeen we vanuit ons Zelf willen roept spanning op. Waarden, normen en overtuigingen overnemen op basis van gezag van buitenaf geeft ook spanning. Hoe kunnen we tot een blijvende innerlijke zijnstoestand van ontspanning komen? Lichamelijke ontspanning is uitsluitend blijvend te realiseren o.b.v. psychische ontspanning en door terug te gaan naar ontspannen Zijn. Dat bereiken we door naar de oorzaak te zoeken van onze innerlijke spanningen, verdrongen gevoelens en gedachten, en deze op te heffen. En door Zelfrealisatie en ons de eeuwige ontspanning in het Zijnde, in ons Zelf, te herinneren. Die ontspanning ligt in ons “Ik Ben”. Dat is het punt van waaruit we het Leven voelen, waar onze energie vandaan komt en we liefde, levenskracht en vreugde voelen. Alleen vanuit die innerlijke ontspanning kunnen we een bijdrage leveren aan het komen tot een ontspannen wereld. Innerlijke ontspanning is onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. Hoe meer we ons Zelf zijn, des te meer kunnen we ontspannen zijn. Daardoor wordt onze weerstand tegen ziekte ook groter en kunnen we de levensproblemen en levensvragen oplossen.

Vreugde

Door ontspanning kunnen we vreugde ervaren en vreugde leidt tot ontspanning. Vreugde geeft energie en maakt gelukkig. Vreugde wil je delen en wat je deelt maakt vreugdevol. Door vreugde te delen maak je anderen blij en verspreidt en verdiept het zich. Dat is het verschil tussen lijden en vreugde. Lijden is tijdelijk en wordt opgeheven. Vreugde is eeuwig en wil hervonden worden. Vreugde is het ervaren van innerlijke harmonie, rust, voldaanheid en tevredenheid. Absolute (levens)vreugde ligt in ons Zelf. Absolute Vreugde is meer dan alleen de relatieve vreugde door plezierige, vreugdevolle levensomstandigheden. Het weten van het Zijnde, onze Oorsprong en het Doel van onze aardse en onstoffelijke levenswegen, schept bewuste vreugde.

Vreugde kan alleen bestaan als we ons realiseren dat de Geest er ook tijdens ons aardse bestaan is en er sprake is van eeuwige vreugde. Als je begrijpt dat alle omstandigheden een Doel hebben, dan kun je, ondanks het lijden dat je en men ondergaat, toch in vreugde leven. Het overwinnen van lijden en schijn leidt tot steeds bewustere vreugde. Vreugde om het bestaan. Vreugde ook om de mogelijkheid bewuster gelukkig te worden dankzij het ervaren van de tegenstellingen.

Genieten van het leven op aarde houdt in dat we bewust leven en elk Nu honderd procent beleven en benutten. Vreugde kunnen we beleven in alles waar we volledig en puur van kunnen genieten. Vreugde van binnenuit kan niemand je geven of afpakken. Levensvreugde gaat uit boven de stoffelijke vreugde, is onvoorwaardelijk, onwankelbaar en niet situationeel gebonden. Als je dat beseft kun je leven zonder angst. De levenspraktijk is echter weerbarstiger en laat vreugde veelal niet ervaren en zien.

Het leven tegemoet gaan met vertrouwen, vreugde en enthousiasme  – en tot vreugde van een ander leven – is levenskunst en onze -opdracht. Vreugde ontstaat door het ontdekken van de waarheid, door het krijgen van een inzicht, door je Zelf te mogen zijn en door Zelfontplooiing.

Als we de absolute vreugde in ons Zelf hebben hervonden is dat de basis voor echt contact. Het Zijnde wordt in elkaar herkend. Op die basis kunnen we de weerbarstigheid opheffen en komen tot een wereldwijd collectief beleven van vreugde. Ja wereldwijd, want waar een bewuste wil is, is een bewuste weg. Bewust willen leidt tot doen! Gericht op het verenigen van geest en stof.


Acties

Informatie

One response

21 03 2010
Natuurtherapeut

Ik denk inderdaad ook dat als we ziek worden daar meestal (niet altijd) een diepere betekenis achter ligt. Vaak kunnen we ook erg veel leren en groeien als we een ziekte door maken. Ons lichaam geeft ons aan dat we iets moeten veranderen om op een beter wijze veder te kunnen gaan. Ik mag mensen daar bij op weg helpen en dat is prachtig werk!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: