De dertig artikelen van de UVRM in Twittertekst

14 11 2009

Voor wie op Twitter de dertig artikelen gemist heeft geef ik er hier een overzicht van.
Voor je verwijzingen en reacties ben ik je erkentelijk. Zie voor andere artikelen over de mensenrechten in deze categorie Millenniumdoelen / Mensenrechten. Zie ook mijn account op Twitter: http://twitter.com/vandermieden.

UVRM/Art.1: Alle mensen worden vrij en gelijkwaardig geboren. Zij hebben een geweten en leven in broederschap.

UVRM/Art.2: Ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van welke aard of status ook.

UVRM/Art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UVRM/Art.4: Niemand wordt in slavernij of horigheid gehouden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

UVRM/Art.5: Niemand wordt onderworpen aan folteringen, wrede, onmenselijke, onterende behandeling of bestraffing.

UVRM/Art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

UVRM/Art.7: Ieder is gelijk voor de wet en heeft aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling.

UVRM/Art.8: Ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp tegen handelingen in strijd met de grondrechten.

UVRM/Art.9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

UVRM/Art.10: Ieder heeft recht op eerlijke, openbare behandeling door onafhankelijke, onpartijdige rechter.

UVRM/Art.11: Ieder is onschuldig totdat schuld bewezen wordt, heeft recht op verdediging en een toepasselijke straf.

UVRM/Art.12: Geen onderwerping aan willekeurige inmenging in persoonlijke aangelegenheden of aantasting eer of goede naam.

UVRM/Art.13: Ieder mag zich vrij verplaatsen en vertoeven en het recht het land te verlaten en er naar terug te keren.

UVRM/Art.14: Iedereen mag elders asiel zoeken en genieten tegen vervolging.Tenzij sprake is van niet-politiek misdrijf.

UVRM/Art.15: Ieder heeft recht op een nationaliteit en mag die veranderen. Die mag niet willekeurig ontnomen worden.

UVRM/Art.16: Mannen en vrouwen hebben het vrije recht op huwen en gezin stichten en gelijke (huwelijks)rechten.

UVRM/Art.17: Ieder heeft recht op eigendom, alleen of met anderen. Niemand mag daar willekeurig van worden beroofd.

UVRM/Art.18: Ieder heeft recht op vrijheid van (verandering van) gedachte, geweten en godsdienst en mag die praktiseren.

UVRM/Art.19: Ieder heeft vrijheid van mening(suiting) en mag inlichtingen en denkbeelden opsporen, ontvangen en doorgeven.

UVRM/Art.20: Vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering en geen dwang om tot vereniging te behoren.

UVRM/Art.21: Deelnamerecht landsbestuur en overheidsdienst. Periodieke, eerlijke verkiezingen, stemvrijheid en kiesrecht.
UVRM/Art.22: Recht op maatschappelijke zekerheid & economische, sociale, culturele rechten t.b.v. waardigheid en ontplooiing

UVRM/Art.23: Recht op arbeid,vrije beroepskeuze, rechtmatige arbeidsvoorwaarden, rechtvaardige beloning, sociale bescherming, vakvereniging.

UVRM/Art.24: Recht op rust, vrije tijd, redelijke beperking van arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud loon.

UVRM/Art.25: Recht op menswaardige levensstandaard,huisvesting, sociale voorzieningen. Sociale bescherming moeder en kind.

UVRM/Art.26: Recht op (deels kosteloos)onderwijs. Hoger onderwijs mogelijk. Gericht op mensenrechten. Ouder heeft keuzerecht.

UVRM/Art.27: Recht op cultuur en (vruchten van)wetenschap.Bescherming van belangen, voortspruitend uit voortgebracht werk.

UVRM/Art.28: Recht op maatschappelijke en internationale orde, die rechten en vrijheden in UVRM genoemd, waarborgen.

UVRM/Art.29: Ieder heeft plichten jegens gemeenschap.Is onderworpen aan wetten, niet in strijd zijnde met UVRM en VN.

UVRM/Art.30: Staat, groep of persoon mag door handelen/ondernemen de rechten en vrijheden van UVRM niet vernietigen.

Advertentie

Acties

Informatie

Eén reactie

21 11 2009
Erik van Erne, stichting Milieunet

Mooie lijst. Denk dat ieder mens ook wat plichten heeft.

De plicht om zorgzaam en respectvol om te gaan met andere mensen, natuur, dieren, zeg maar ons leefmilieu.

De plicht om te stoppen met zaken kapot te maken, die we niet kunnen herstellen. Zie deze video van een jong meisje, die het perfect heeft verteld.
http://tinyurl.com/lwskqc

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: