Investeer een à twee uur in Europa als Europees burger!

29 05 2009

Op 4 juni 2009 zijn de verkiezingen voor het Europees parlement, met vertegenwoordigers uit 27 landen. In Europa wonen nu zo’n vijfhonderd miljoen burgers, waarvan er 375 miljoen kiesgerechtigd zijn. Maak gebruik van je keuzevrijheid en breng je stem uit. Er zijn diverse websites die je daar aan de hand van een aantal stellingen bij helpen. Ik heb de stellingen bij een aantal websites ingevuld. Dat is best aardig om te doen. Je krijgt zicht op de belangrijke aandachtspunten. Door spontaan je eerste mening te geven en vervolgens te zien wat de diverse partijen van de stelling vinden, krijg je een beeld van je politieke richting en voorkeuren. Het invullen kost nog geen kwartier en als je de smaak te pakken krijgt en meer wilt weten kun je er een half uur druk mee zijn. Als je naar meerdere websites gaat wordt het leuker en spannender, dus verdiep je eens in de politiek gedurende een paar uur. Dan weet je tenminste waar je over meepraat! En zeg na 4 juni niet dat je geen tijd had, of er geen mogelijkheid ervoor had. Maak een zo bewust mogelijke keuze op 4 juni en neem nadien de informatie bewuster in je op. Dat levert boeiende discussies op met anderen en het geeft een goed gevoel om meer invloed te hebben op de wereld om je heen. Want hoe beperkt wellicht ook, jouw stem telt!!!

Voor meer informatie en om mee te doen kun je gaan naar de volgende websites:

http://www.europeesparlement.nl

http://www.wereldstemwijzer.nl

http://www.groenekieswijzer.nl

http://www.kieskompas.nl

http://www.stemwijzer.nl

Je wordt er echt wijzer van. Succes en veel plezier ermee.


Acties

Informatie

3 responses

29 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Stemmen op 4 juni? Kom nou! (Reactie van Wouter ter Heide).

De verwachting is dat zeker zes van de tien stemgerechtigden geen gebruik zullen maken van hun stemrecht, omdat Brussel de Nederlandse kiezer niet in het hart weet te raken. Volgens mij is dat het logisch gevolg van het feit dat het in Europa momenteel schort aan leiders met visie, die het ideaal van de Europese droom (gelijk Obama dat doet met de Amerikaanse droom) gloedvol weten uit te dragen.
Dit is echter niet verwonderlijk, omdat de Europese droom veel meer omvat dan Europese economische samenwerking alleen. De Europese dromers van het eerste uur, Robert Schuman en Jean Monnet, beschouwden de Gemeenschap namelijk niet als een doel op zich, maar slechts als een fase op de weg naar de realisatie van het ‘nooit meer oorlog ideaal’. In hun visie was een verenigd Europa dan ook enkel de voorloper van de ware wereldgemeenschap, de rechtvaardige mondiale samenleving van morgen.
Helaas speelt deze bezielende visie geen enkele rol bij de komende verkiezingen, omdat op ons continent de grote verhalen politiek hebben afgedaan. Anno 2009 wordt daardoor geen politiek meer bedreven op basis van wenkende wereldomvattende perspectieven, als ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’, de ‘socialistische heilstaat’ of de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Een jammerlijke vergissing, omdat onze tijd er zich juist bij uitstek voor leent om ‘als mensheid’ dit soort perspectieven gezamenlijk gestalte te geven. Daarbij zou de EU een voortrekkersrol kunnen vervullen.
Om dat waar te maken zal Brussel wel eerst oog moeten krijgen voor de geest van onze tijd, die (zoals het een goede geest betaamt) boven de partijen staat, dus niet als links/progressief of rechts/conservatief te bestempelen is en daarnaast niet te koop of te vermaterialiseren is. Vervolgens zal op de Brusselse burelen het besef moeten doordringen dat de tijdgeest niet verwijst naar europeanisering maar naar mondialisering. Dáárop, in plaats van op de creatie van een Europees economisch machtsblok, zal het Brusselse vizier dan ook gericht moeten worden. Daarbij ga ik er van uit dat deze ideële koerswijziging bij het gros van de Europeanen zal aanslaan. Van de nodige steun voor die koerswijziging kan Brussel dan ook verzekerd zijn, waarvan de maatschappelijke vertaling simpelweg neerkomt op de creatie van een mondiaal centrum van eendrachtige wereldpolitiek. Gelukkig is dat geen onmogelijke opgave, omdat het vereiste mondiale beleidscentrum al sinds 1945 bestaat, te weten de Verenigde Naties.
Om conform de tijdgeest te functioneren zal onze volkerenorganisatie echter rigoureus omgebouwd moeten worden van een sterk verouderde organisatie van regeringen, waarin het recht van de (economisch en militair) sterkste heerst, tot een bijdetijds mondiaal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden, gestoeld op het universele mensenrechtenideaal. Een gezaghebbend wereldforum dat met behulp van onze ongekende know how op elk terrein en de alom onderschreven rechten van de mens, een duurzaam wereldbeleid van de grond weet te tillen, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat kunnen worden aangepakt. Voor die broodnodige ombouw van onze volkerenorganisatie, waar de tijd meer dan rijp voor is, biedt artikel 109 van het VN-Handvest alle mogelijkheid. De effectuering daarvan zal helaas nooit het resultaat kunnen zijn van de komende Europese verkiezingen. De hervorming van de VN speelt daar immers geen enkele rol in!

Stemmen op 4 juni? Kom nou!

Wouter ter Heide.

29 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Wouter, ik ben het geheel met je eens en je idee over de VN is zeer de moeite waard, maar ik geloof niet dat het goed is om vervolgens niet te gaan stemmen. Dan kunnen we voor de nationale verkiezingen ook wel thuis blijven, want daar is ook genoeg op aan te merken. Maar dar helpen we de democratie en het ideaal ook niet mee mijns inziens. Dus: Stemmen? Natuurlijk. Kom echt op! En kies desnoods de minst kwade.

31 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Wouter ter Heide schreef mij het volgende:”Ik moet je helaas teleurstellen wat betreft je oproep om ondanks alles toch te gaan stemmen. Voor mij is de parlementaire democratie namelijk geen hoopgevend ‘helend’ maar een moedeloos makend ‘verdelend’ systeem. Tot de broodnodige ‘eenheid in verscheidenheid’ zal het dan ook nooit leiden, alle goede bedoelingen ten spijt. Het systeem dwingt je namelijk om te kiezen en daarmee je af te zetten, waardoor er nooit een einde zal komen aan het lijden.”

Ik ben het roerend met hem eens wat betreft het verdelende. Op de wijze waarop de politiek in het algemeen en vele politici, de goede niet te name gesproken, zich manifesteren, is veel aan te merken. Het is zeer beschamend te moeten constateren dat er regeringsleiders en politici waren en zijn die het met de ethiek, zuiverheid en waarheid niet zo nauw nemen en zwelgen in narcisme en egocentrisme en machtswellust en –misbruik. Maar is niet stemmen dan het alternatief? Het is een recht in ons democratisch bestel. Zonder daarvan gebruik te maken zetten we onszelf geheel buitenspel en verspelen we invloed.

De diepst liggende oorzaak van het niet functioneren van de politiek is het onbewust zijn van het Zijnde en van de schijnpersoonlijkheid. In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” beschrijf ik oorzaken en oplossingen.

Bezoek s.v.p. de diverse websites en kom zo goed als je kunt tot een keuze en breng je stem uit. Door daarbij te kiezen voor een vrouw geef je daarmee ook een signaal af en lever je een bijdrage aan het komen tot een beter evenwicht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: