Rendement bij overdracht en opvolging kan fors omhoog

21 05 2009

Executives kunnen zich met een gerust hart en succesvoller laten opvolgen als zij kiezen voor een integrale aanpak bij (bedrijfs)overdracht, fusies, overnames en turnaroundsituaties. Dat is een combinatie van een mens-, taak- en optimaal rendementgerichte benadering door middel van (executive)coaching en advisering, teamcoaching, communicatie- en cultuurbegeleiding en een sollicitatiescreening. De laatste levert snel een gedegen profiel van de potentiële opvolger en andere betrokken personen en teams en handvatten voor optimale teamsamenstelling en samenwerking. Zo’n integrale aanpak lijkt veel en ingewikkeld en kostbaar, maar is dat geenszins. Integendeel. Maar waarom zou een organisatie dat doen en waarom zeker in deze tijd?

Veel voorkomende en te voorkomen problemen bij bedrijfsoverdracht en opvolging

Van de bedrijven komt 85% binnen vier jaar na opvolging in de problemen. Veelal leidend tot faillissement. Dit wordt veroorzaakt door onderschatting van de menselijke, communicatieve en culturele aspecten bij opvolging en bedrijfsoverdracht. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vertrouwen, samenwerking, openheid, optimale duidelijkheid, respect, anticipatie, daadkracht en consistent handelen de kritische succesfactoren zijn voor het slagen van overdracht en opvolging. Helaas weten betrokkenen vaak niet hoe dit te bereiken, of start het proces te laat. Op grond van mijn ervaringen, sinds 1992, als (executive)coach en teamcoach met diverse aspecten van overdracht- en opvolgingsprocessen ben ik gekomen tot het aanbieden van bovengenoemde integrale aanpak. Daardoor voorkom je:

– commerciële, organisatorische, communicatieve, personele en/of culturele problemen
– teleurstellingen, frustraties en conflicten
– onnodige kosten
– verlies van marktaandeel, omzet en/of winst
– faillissement

Dat geldt zeker als er sprake is van opvolging door ziekte of overlijden. Met als resultaten: optimale overdracht en opvolging, optimale kosten-baten-verhouding bij de inschakeling van derden en behoud of vermeerdering van winst en bedrijfswaarde. Een rendement verhogende aanpak, die ook van belang is voor de partijen die organisaties bij overdracht en opvolging ten dienste zijn, zoals commissarissen, toezichthouders, accountants, fiscalisten, notarissen, juristen, banken en andere financiers, die ook belang hebben bij het succesvolle verloop daarvan.

Ervaring en maatschappelijke waarde

Door mijn begeleiding, zowel op het zakelijke als, indien nodig, op het persoonlijke vlak, is diepgaande en brede coaching mogelijk en blijft vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk bij één persoon. Dit komt de effectiviteit en efficiëntie van het proces zeer ten goede. Ik coach, adviseer en begeleid executives, vooraf, tijdens en na de overdracht, op het gebied van leiderschap, management, communicatie en cultuur. Aanvullend, vertrouwelijk, onafhankelijk en desgewenst op de achtergrond.
Gezien de enorme kosten, problemen en het imagoverlies die faillissementen en te laat en onzorgvuldig geregelde opvolgingen met zich meebrengen, is deze nieuwe integrale aanpak niet alleen belangrijk voor executives en adviseurs, maar heeft zij ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal bedrijven dat o.a. via de website van de Kamer van Koophandel te koop wordt aangeboden en de aandacht die in de diverse media aan dit onderwerp wordt besteed.

Meer rendement

Er zijn diverse adviseurs die betrokken worden bij opvolging en bedrijfsoverdracht, maar er is nog geen sprake van een gecombineerde, taak-, en mensgerichte aanpak, waarin vanaf het begin de communicatieve, de organisatorische en de culturele aspecten integraal worden meegenomen. Daardoor worden niet alleen veel problemen voorkomen of opgelost, maar is er ook veel meer rendement mogelijk voor alle partijen. Tevens biedt mijn aanpak kansen voor starters, die het nu wellicht te risicovol vinden een bedrijf over te nemen, of die door onervarenheid meer kans lopen op een faillissement. Door de integrale aanpak kunnen veel meer marktkansen benut worden.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s




%d bloggers liken dit: