Kansen voor kunst door een multidisciplinaire aanpak.

5 05 2009

De Kunst- en cultuursector is een van de zeven maatschappelijke disciplines die ik met elkaar wil verbinden. Graag nodig ik kunstliefhebbers, en met name kunstenaars zelf, uit om via dit weblog met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden daartoe en de mogelijke effecten en resultaten daarvan. Kunst is onlosmakelijk met de mens en de samenleving verbonden. Het heeft veelal niet die aandacht en plaats gekregen die het verdiende en krijgt dat mijns inziens ook nu niet. De goede uitzonderingen daargelaten is er niet al teveel aandacht voor kunst in het onderwijs en is het geenszins zo dat kinderen in gelijke mate als met de kennisvakken met kunst worden opgevoed. Onderwijs en wetenschap enerzijds en kunst en cultuur anderzijds kunnen veel meer en intensiever met elkaar verbonden worden, tot wederzijds voordeel.

In de markt is veel kunst in de afgelopen decennia meer en meer gedegradeerd tot koopwaar. Met een toename van buitensporige prijzen. Nu staan door de kredietcrisis zowel het aanbod als de prijzen behoorlijk onder druk. Kunst wordt, na de enorme uitschieters van de afgelopen decennia, weer goedkoper. De prijzen in de moderne kunst zijn flink gedaald. In de recessie van begin jaren negentig daalden de prijzen meer dan 50 procent. Ook de kunsthandel kent dus haar marktbewegingen. Alleen zeldzame kunst en kunst van hoge kwaliteit blijkt crisisbestendig te zijn. Het is de vraag of de prijsdalingen in bepaalde gevallen terecht zijn. Ik ben benieuwd naar de mening van de kenner hierover. De relatie tussen het bedrijfsleven en de kunst is de afgelopen decennia intenser en diverser geworden, maar het kan nog veel beter. Zij kunnen heel veel voor elkaar betekenen.

Teveel kunstwerken zijn opgeslagen in depots. De opslag van een kunstwerk in een museumdepot kan onvermijdelijk en nuttig zijn, maar een depot is niet bedoeld als de definitieve eindbestemming ervan. Als er in de samenleving meer aandacht is voor kunst, dan worden de depots leger. Met de aankoop van kunst door particulieren is het niet goed gesteld. Het kunstkooppubliek is slechts 4% van de bevolking, zijnde ongeveer 700.000 personen. Een gunstige ontwikkeling is dat er steeds meer twintigers en dertigers zijn die kunst kopen. De klantgerichtheid van de branche dient wellicht verbeterd te worden en er dient meer aan marketing te worden gedaan. De verbinding met de andere zes maatschappelijke disciplines en de diverse groepen consumenten kan daar een cruciale rol in spelen.

Met het bovenstaande tip ik slechts een aantal aspecten aan. Graag verneem ik reacties en toevoegingen, zowel uit de wereld van kunst en cultuur als uit de andere maatschappelijke disciplines: Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, de overheid, particulieren, de politiek en de religie.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: