Eén individu maakt het verschil, maar samen maken we dat ook!

1 05 2009

Gisteren, 30 april 2009, Koninginnedag in Apeldoorn, rijdt een man van 38 jaar dwars door de dranghekken heen, waar rijen mensen staan. Met als gevolg op dit moment vijf doden en een aantal (zwaar) gewonden. Naar zijn eigen zeggen was het zijn opzet om een aanslag op het Koninklijk Huis te plegen. Vanmorgen kwam het bericht dat ook hij overleden is. De zieke geest van slechts één individu is genoeg om een gehele samenleving te ontwrichten, medemensen te vermoorden en vele gezinnen in lijden onder te dompelen. In de afgelopen eeuwen en in het heden zijn er voorbeelden van politieke en militaire machthebbers, die – in positieve of in negatieve zin – als individu hun stempel drukten en drukken op hun omgeving of op de wereld. Maar er zijn in de laatste decennia steeds meer voorbeelden van individuele burgers die dood en verderf zaaien met hun misdadige en geestgestoorde acties. Volstrekt egocentrisch en egoïstisch handelend, door op geen enkele wijze rekening te houden met de gevolgen van hun daden voor onschuldige en niet betrokken medemensen.

“Wat is hiervan de betekenis?” vragen velen zich af. Ik hoor daarbij ook vragen naar de kosmische betekenis. “Waar gaat deze wereld naar toe?” “Wat zegt dit over onze samenleving?” En “hoe moet het nu verder met en in Nederland?” “Hoe veilig is het hier nog en hoe veilig is het leven, de wereld voor mij”? En wellicht nog andere vragen. Hoe wreed werd de typisch en oer-Hollandse, spontane, open en enthousiaste feestvreugde, gekenmerkt door verbondenheid en saamhorigheid, verstoord. In luttele seconden werden plezier, feestvreugde en enthousiast gejuich en geklap omgezet in een onthutsende stilte, ontsteltenis, verdriet en angst. Dit alles door de zieke geest van een enkel medemens.

Ik heb evenmin de antwoorden op alle vragen en laat degene die dat wel heeft zich s.v.p. melden. Waarbij ik niet geloof dat er een mens bestaat die ze heeft, dus hoed je ervoor! Maar ik denk dat het gebeuren van gisteren wederom en indringend aantoont dat het van wezenlijk en cruciaal belang is dat we een enorme omslag maken in onze prioriteitenstelling en ons individueel en collectief gaan verdiepen in de psyché van de mens. Dat we erkennen dat we allemaal, geen mens uitgezonderd, een gespleten persoonlijkheid zijn, met enerzijds ons Zelf en anderzijds onze schijnpersoonlijkheid met de diverse schijn-ikken. Dat is onze menselijke structuur hier op aarde. Dat we ons veel meer rekenschap geven van onze gemeenschappelijke waarden en normen en de oorsprong daarvan. Van onze onderlinge banden en verbondenheid enerzijds en onze bindingen, gebondenheid en afhankelijkheid anderzijds. Dat we onze schijn erkennen en die individueel en collectief zoveel mogelijk opheffen. Met mijn boek “De mens in de 21e eeuw”, en diverse workshops en coaching, wil ik daar een concrete bijdrage aan leveren. Het multiculturele van onze samenleving en de diversiteit aan spirituele invalshoeken leidt tot vele conflicten in ons samen zijn in deze wereld, maar het is ook onze kracht en biedt een enorme potentie aan bewustzijnsontwikkeling en ontplooiing. Willen we de complexe problemen die onze globaliserende samenleving met zich meebrengt kunnen hanteren en oplossen, dan dienen we mijns inziens allereerst inzicht te krijgen in de facetten van ons Zelf en onze schijnpersoonlijkheid. Zonder dat onderscheid en innerlijk inzicht in onze psyché blijven we steken in symptoombestrijding en machteloosheid. Daarom introduceerde ik de bewustwordingspsychologie, waarin zowel de levensbeschouwelijke als de psychologische aspecten van ons mens zijn onder de loep worden genomen. Door zelfreflectie en daaruit voortvloeiend zelfinzicht kunnen we komen tot de antwoorden op onze vragen, o.a. omtrent de veiligheid en de betekenis van onze samenleving op deze aarde. Om samen tot antwoorden te komen begon ik met dit weblog. Want ook en juist samen kunnen wij het verschil maken!


Acties

Informatie

3 responses

2 05 2009
erik vos

Beste Bert Jan, de media hebben een handje geholpen om publiekelijk wraak te kunnen nemen. En life events zijn de grootste uitdagingen voor onevenwichtige types (maar ook terroristengroepen) om op landelijke of wereld schaal voor beroering te zorgen. In het geval van Apeldoorn ging het om een wanhoopsdaad en om een beveiligingsbedrijf een hak te zetten. Gestoorden zullen altijd in min of meerdere mate een rol spelen in de samenleving en daar helpt geen therapie en bewustwordings-psychologie tegen. De wereld is te chaotisch om te regeren. En als we er een passende vorm voor zouden hebben gevonden die alles in bedwang houdt staat de vorm zelf waarschijnlijk niet ver af van krankzinnigheid. Zelfreflectie lijkt me geen issue als je zodanig in de war bent dat je besluit om met je auto op een groep omstanders in te rijden. Ieder mens kan door omstandigheden tot wanhoop worden gedreven. Iedereen heeft zijn grens. De een breekt en de ander buigt totdat de grens is bereikt. Dat we in actie moeten komen als mensen in maatschappelijke problemen komen of zich isoleren wordt door de gebeurtenissen in Apeldoorn nog eens onderstreept. Niet treuzelen maar signaleren en vervolgens aanpakken.

2 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Zelfreflectie, therapie en bewustwordingspsychologie kunnen preventief werken. Toen ik werkzaam was in de psychiatrie heb ik mensen in en nabij een psychose meegemaakt. Ik kan niet beoordelen of deze man had kunnen stoppen met zijn weloverwogen en bewuste actie, maar het lijkt er wel op. Het is helaas niet meer aan de orde. Meer aandacht voor degenen die zich isoleren en maatschappelijke problemen hebben is zeker een issue. We kunnen inderdaad niet alles voorkomen, maar door de genoemde preventie kunnen we mijns inziens wel zorgen dat de wereld uit bewustere mensen gaat bestaan. Elke individu is er een!

3 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Naar aanleiding van een aantal reacties geef ik de volgende toelichting: Ik ben werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige en nu als psychosociaal therapeut. Vanuit die optiek sprak ik over een “zieke geest”. Niet veroordelend bedoeld maar constaterend. Iedereen zal het denk ik met mij eens zijn dat deze man op dat moment psychisch niet in gezonde toestand was. Ik begon mijn artikel ook, bezien vanuit de kant van de slachtoffers. In de psychiatrie en in mijn eigen praktijk heb ik mensen meegemaakt die door de suïcide of de agressiviteit van anderen getraumatiseerd waren en een dergelijke daad als egocentrisch en egoïstisch ervaarden. Die reactie van boosheid en dat aspect van die realiteit is er ook. Ik woon nu zo’n veertig jaar in Apeldoorn en spreek met en hoor nu over volwassenen en kinderen die slachtoffer zijn, of door dit gebeuren diep geschokt of getraumatiseerd zijn. Door en vanuit de slachtoffers word je geconfronteerd met o.a. het egocentrische en egoïstische aspect van dit soort gebeurtenissen. Ik had het artikel ook kunnen beginnen vanuit de optiek van de dader: “Man rijdt in op menigte, met als doel een aanslag op het Koninklijk Huis. Wellicht was het een wanhoopsdaad, was hij vereenzaamd, diep gefrustreerd of wist hij geen raad met zijn woede en wilde hij op deze manier de aandacht op zich vestigen. We zullen het niet te weten komen, daar hij zelf overleed”. Dan had ik het vanuit een ander aspect benaderd. Om dan te vervolgen met waar het mij om gaat in het artikel:”Het gebeuren toont wederom……..”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: