Eén jaar weblog: Schrijf je mee?!

31 05 2009

Gisteren 30 mei was het een jaar geleden dat ik begon met dit weblog. Ik schreef 260 artikelen en ruim 350 weblichtjes. Ik zette 21 personen In Het Zonnetje. Er waren ruim 14000 bezoekers en 254 reacties. Geen schokkende cijfers en natuurlijk hoop ik op veel meer reacties en bezoekers in het komende jaar. Het eerste jaar is een eerste begin, waarbij ik ook zocht naar wegen om meer bekendheid te geven aan mijn weblog. Daar zijn nog meer mogelijkheden voor, die ik zeker ga benutten. Tevens zullen er ten behoeve van vertegenwoordigers van meerdere maatschappelijke disciplines artikelen verschijnen. Daardoor ontstaat meer kruisbestuiving en interactie tussen die disciplines. Met als doel te komen tot een multidisciplinaire werkconferentie. Dat zijn behoorlijk ambitieuze plannen. Hoe meer verzoeken uit de diverse disciplines voor een artikel des te beter. Dus schroom niet en zegt het s.v.p. voort. Voor mij is dit weblog een geweldige en stimulerende en inspirerende ervaring en zou ik er liefst nog meer tijd aan willen besteden. Door naast het ad hoc gebeuren ook een vast schrijfmoment per week te kiezen zal het aantal artikelen wel toenemen. Wellicht is het mogelijk om, naast de dagelijkse weblichtjes, lezers op een vaste dag van bepaalde artikelen te voorzien. Alle suggesties ter verbetering van dit weblog en om beter aan je behoefte en wensen te kunnen voldoen zijn van harte welkom!

Investeer een à twee uur in Europa als Europees burger!

29 05 2009

Op 4 juni 2009 zijn de verkiezingen voor het Europees parlement, met vertegenwoordigers uit 27 landen. In Europa wonen nu zo’n vijfhonderd miljoen burgers, waarvan er 375 miljoen kiesgerechtigd zijn. Maak gebruik van je keuzevrijheid en breng je stem uit. Er zijn diverse websites die je daar aan de hand van een aantal stellingen bij helpen. Ik heb de stellingen bij een aantal websites ingevuld. Dat is best aardig om te doen. Je krijgt zicht op de belangrijke aandachtspunten. Door spontaan je eerste mening te geven en vervolgens te zien wat de diverse partijen van de stelling vinden, krijg je een beeld van je politieke richting en voorkeuren. Het invullen kost nog geen kwartier en als je de smaak te pakken krijgt en meer wilt weten kun je er een half uur druk mee zijn. Als je naar meerdere websites gaat wordt het leuker en spannender, dus verdiep je eens in de politiek gedurende een paar uur. Dan weet je tenminste waar je over meepraat! En zeg na 4 juni niet dat je geen tijd had, of er geen mogelijkheid ervoor had. Maak een zo bewust mogelijke keuze op 4 juni en neem nadien de informatie bewuster in je op. Dat levert boeiende discussies op met anderen en het geeft een goed gevoel om meer invloed te hebben op de wereld om je heen. Want hoe beperkt wellicht ook, jouw stem telt!!!

Voor meer informatie en om mee te doen kun je gaan naar de volgende websites:

http://www.europeesparlement.nl

http://www.wereldstemwijzer.nl

http://www.groenekieswijzer.nl

http://www.kieskompas.nl

http://www.stemwijzer.nl

Je wordt er echt wijzer van. Succes en veel plezier ermee.

Aangeboden: Vertrouwensexpert voor commissarissen, directies, ondernemers en politici

26 05 2009

Jaap van Manen, hoogleraar corporate governance in Groningen kwam in FD Outlook van mei 2009 met een voorstel, waarin hij stelde dat de commissaris een psychologische taak heeft. Dat geldt ook voor directeuren en ondernemers. Dat er bewust of onbewust psychologisch inzicht van pas kan komen bij het uitoefenen van deze functies zal menig goed bestuurder onderschrijven, maar dat betekent nog niet dat men het heeft. Ieder zijn vak nietwaar. Gelukkig zijn er bestuurders die zich individueel laten begeleiden. Een van hen zei het zo:”Laat ik niet de fout begaan om zo arrogant te zijn te denken dat ik het niet nodig zou hebben”. Toen ik, gezien de overdrachtssituatie waarvan sprake was, tien gesprekken als indicatie opperde, gaf hij aan dat ik dat niet zou halen. Die haalden we dus wel, met een zeer tevreden commissaris als resultaat.

In deze tijd krijgen bestuurders – om hier bovengenoemde functies onder deze algemene noemer maar even aan te duiden – het voor de kiezen. Nieuwe regels, forse kritiek op hun functioneren volgens de enquête in FD Outlook, en de gevolgen voor de korte en lange termijn van de huidige economische crisis en recessie. Hetzelfde geldt ook voor politici. En helaas moet ik constateren dat er bestuurders zijn die het aan de noodzakelijke lange termijnvisie ontbreekt. Dat is te verhelpen en zodoende is te voorkomen dat men achteraf spijt heeft van gemaakte keuzes. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar bestuurders zijn wel gebaat bij een uitstekende luisteraar en iemand die op basis van zijn leeftijd, ervaring en professionaliteit de communicatie optimaal kan doen verlopen. Tussen bestuurders onderling en met de directe managers en aandeelhouders. Als vertrouwensexpert kan ik hen individueel begeleiden en ook als team. En wel op zodanige wijze dat ieder gesprek volstrekt vertrouwelijk is en wordt gehouden. Schakel dus een vertrouwensexpert in, zodat men met meer plezier en voldoening en met betere resultaten de bestuurdersfunctie vervult.

Rendement bij overdracht en opvolging kan fors omhoog

21 05 2009

Executives kunnen zich met een gerust hart en succesvoller laten opvolgen als zij kiezen voor een integrale aanpak bij (bedrijfs)overdracht, fusies, overnames en turnaroundsituaties. Dat is een combinatie van een mens-, taak- en optimaal rendementgerichte benadering door middel van (executive)coaching en advisering, teamcoaching, communicatie- en cultuurbegeleiding en een sollicitatiescreening. De laatste levert snel een gedegen profiel van de potentiële opvolger en andere betrokken personen en teams en handvatten voor optimale teamsamenstelling en samenwerking. Zo’n integrale aanpak lijkt veel en ingewikkeld en kostbaar, maar is dat geenszins. Integendeel. Maar waarom zou een organisatie dat doen en waarom zeker in deze tijd? Lees de rest van dit artikel »

Driehonderdvijftig dagen weblog: Wat maak jij mee?

14 05 2009

Gisteren was het de 350e weblogdag. Op 24 maart was het de driehonderdste en schreef ik erover in “Waar smul(de) jij van ?” Het aantal bezoekers is rond de veertig per dag. Vanaf 24 maart schreef ik 17 artikelen, waarvan zeven in April en tot nu toe twee in mei. Mantelzorg, het overlijden van de betrokkene en het regelen van diens crematie en nalatenschap vergden en vergen de benodigde aandacht, waardoor de tijd op een andere manier besteed werd en wordt. Over leven en sterven en het omgaan daarmee is veel te verhalen en zeker over een 97-jarige, wiens leven dus begon in 1912. Hij kende in meerdere opzichten geen vredig leven. Het was mooi dat hij thuis mocht sterven, in de hem zo dierbare omgeving en met goede thuiszorg. Ieder mens gaat diens eigen, unieke, individuele levensweg, van korte of lange duur. Hoe het leven van onszelf en van deze en gene verloopt roept vele levensvragen op. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel – ook al is het maar voor een klein deel en in beperkte mate – onze invloed uitoefenen op die toekomst. Hoe bewuster we met onszelf, de ander en het leven omgaan, des te meer kunnen we ons steentje bijdragen aan een betere en gelukkiger wereld. Vandaar dit weblog.

In de afgelopen periode schreef ik een artikel over politiek(27-03), over het Earth Charter, het klimaat en de stichting BWM(29-03), de omroep Llink(31-03 en 07-05), ontwikkelingshulp(04-04), bedrijfsethiek(09-04), Koninginnedag(01-05) en over kunst(05-05). Tevens startte ik op 13-04 een serie over leiderschap(zie ook 14, 15 en 16 april) en schreef ik op 31 maart een Engelstalig artikel. Ik verzamelde weer stof voor nieuwe artikelen. Als ik geld genoeg had om van te kunnen leven dan zou ik elke dag meerdere artikelen kunnen schrijven. Ik heb genoeg plannen en er zijn genoeg onderwerpen om, naar ik hoop, nog een lang leven te kunnen schrijven. Wat niet wegneemt dat elk verzoek tot het schrijven over een bepaald thema of bepaalde levensvraag van harte welkom is. “U vraagt, wij schrijven”, voor zover ik er iets zinnigs over kan schrijven uiteraard. De rubriek “In het Zonnetje” werd weer aangevuld en als je de weblichtjes van de afgelopen maanden eens doorloopt dan krijg je een beeld van wat mij de afgelopen tijd heeft bezig gehouden. Schrijf ook eens elke dag een zinnetje op en lees dat na een maand eens na. Dat levert boeiende vragen, antwoorden en inzichten op. Deel je die met ons? En/of reageer je op voorgaande en komende artikelen? Van harte welkom!

Steunbetuiging aan omroep Llink

7 05 2009

Onlangs is omroep Llink erin geslaagd om te voldoen aan de eis om minimaal 150.000 leden te hebben. Het laatst mij bekende aantal is nu 156.000. Ik deed een oproep op 12-02, 25-02 en schreef erover op 31-03. Onlangs gaf  de visitatiecommissie een negatief advies aan Minister Plasterk over Llink. De commissie vindt dat Llink te weinig onderscheidend is en onvoldoende verankerd is in de Nederlandse samenleving. Ook concludeert ze dat het programma-aanbod van Llink geen wezenlijke bijdrage levert aan de verscheidenheid van het publieke bestel. Vanzelfsprekend is Llink het niet eens met dit advies. Zij vinden het een belediging van de leden, die massaal aangegeven hebben dat er wel degelijk ruimte is voor een omroep die staat voor een eerlijke, zorgzame en duurzame wereld. Ik steun die mening en roep je bij deze op dat ook te doen. Reden voor mij is, dat het de hoogste tijd is dat we ons meer bewust worden van de noodzaak van een duurzame samenleving. Elk steentje dat daartoe bijdraagt is er een en zeker in omroepland zijn, naast het huidige aanbod van o.a. geweldfilms en verwerpelijke programma’s, kwalitatieve programma’s zeer welkom. Betuig ook je steun door te gaan naar http://www.llink.nl/steunbetuiging/reacties.php.

Kansen voor kunst door een multidisciplinaire aanpak.

5 05 2009

De Kunst- en cultuursector is een van de zeven maatschappelijke disciplines die ik met elkaar wil verbinden. Graag nodig ik kunstliefhebbers, en met name kunstenaars zelf, uit om via dit weblog met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden daartoe en de mogelijke effecten en resultaten daarvan. Kunst is onlosmakelijk met de mens en de samenleving verbonden. Het heeft veelal niet die aandacht en plaats gekregen die het verdiende en krijgt dat mijns inziens ook nu niet. De goede uitzonderingen daargelaten is er niet al teveel aandacht voor kunst in het onderwijs en is het geenszins zo dat kinderen in gelijke mate als met de kennisvakken met kunst worden opgevoed. Onderwijs en wetenschap enerzijds en kunst en cultuur anderzijds kunnen veel meer en intensiever met elkaar verbonden worden, tot wederzijds voordeel.

In de markt is veel kunst in de afgelopen decennia meer en meer gedegradeerd tot koopwaar. Met een toename van buitensporige prijzen. Nu staan door de kredietcrisis zowel het aanbod als de prijzen behoorlijk onder druk. Kunst wordt, na de enorme uitschieters van de afgelopen decennia, weer goedkoper. De prijzen in de moderne kunst zijn flink gedaald. In de recessie van begin jaren negentig daalden de prijzen meer dan 50 procent. Ook de kunsthandel kent dus haar marktbewegingen. Alleen zeldzame kunst en kunst van hoge kwaliteit blijkt crisisbestendig te zijn. Het is de vraag of de prijsdalingen in bepaalde gevallen terecht zijn. Ik ben benieuwd naar de mening van de kenner hierover. De relatie tussen het bedrijfsleven en de kunst is de afgelopen decennia intenser en diverser geworden, maar het kan nog veel beter. Zij kunnen heel veel voor elkaar betekenen.

Teveel kunstwerken zijn opgeslagen in depots. De opslag van een kunstwerk in een museumdepot kan onvermijdelijk en nuttig zijn, maar een depot is niet bedoeld als de definitieve eindbestemming ervan. Als er in de samenleving meer aandacht is voor kunst, dan worden de depots leger. Met de aankoop van kunst door particulieren is het niet goed gesteld. Het kunstkooppubliek is slechts 4% van de bevolking, zijnde ongeveer 700.000 personen. Een gunstige ontwikkeling is dat er steeds meer twintigers en dertigers zijn die kunst kopen. De klantgerichtheid van de branche dient wellicht verbeterd te worden en er dient meer aan marketing te worden gedaan. De verbinding met de andere zes maatschappelijke disciplines en de diverse groepen consumenten kan daar een cruciale rol in spelen.

Met het bovenstaande tip ik slechts een aantal aspecten aan. Graag verneem ik reacties en toevoegingen, zowel uit de wereld van kunst en cultuur als uit de andere maatschappelijke disciplines: Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, de overheid, particulieren, de politiek en de religie.

Eén individu maakt het verschil, maar samen maken we dat ook!

1 05 2009

Gisteren, 30 april 2009, Koninginnedag in Apeldoorn, rijdt een man van 38 jaar dwars door de dranghekken heen, waar rijen mensen staan. Met als gevolg op dit moment vijf doden en een aantal (zwaar) gewonden. Naar zijn eigen zeggen was het zijn opzet om een aanslag op het Koninklijk Huis te plegen. Vanmorgen kwam het bericht dat ook hij overleden is. De zieke geest van slechts één individu is genoeg om een gehele samenleving te ontwrichten, medemensen te vermoorden en vele gezinnen in lijden onder te dompelen. In de afgelopen eeuwen en in het heden zijn er voorbeelden van politieke en militaire machthebbers, die – in positieve of in negatieve zin – als individu hun stempel drukten en drukken op hun omgeving of op de wereld. Maar er zijn in de laatste decennia steeds meer voorbeelden van individuele burgers die dood en verderf zaaien met hun misdadige en geestgestoorde acties. Volstrekt egocentrisch en egoïstisch handelend, door op geen enkele wijze rekening te houden met de gevolgen van hun daden voor onschuldige en niet betrokken medemensen. Lees de rest van dit artikel »