Wat is effectieve bedrijfsethiek?

9 04 2009

Op 29 april a.s. is de Voorjaarsconferentie Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In samenwerking met de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur, VU.
Locatie: De Vrije Universiteit, Medische Faculteit, Atrium / Zaalnummer: MF/D-146. Van der Boechorststraat 7-9, Amsterdam. Om 13.10 uur geef ik daar gedurende een uur de volgende workshop: Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen in diverse crises? Ik geef aan “Hoe te komen tot vertrouwen?” Daarbij uitgaande van zes kwaliteitsniveaus van leven en mijn inzichtgevende mensmodel. Handvatten gevend hoe om te gaan met onze ethiek en die van anderen in een multiculturele en pluriforme samenleving en ingaand op de rol van de vertrouwenspersoon in deze eeuw van meerdere crises. Je wordt verzocht je vooraf op te geven als je er heen wilt, met vermelding van de twee workshops welke u wit bezoeken, via een mail aan: BEDRIJFSETHIEK@LISTS.UTWENTE.NL Inschrijving in de workshops gebeurt in volgorde van binnenkomst. Op 27 april heb ik in overleg met de organisatie mijn workshop laten vervallen. Voor het onderwerp inzake vertrouwenspersonen was te weinig belangstelling. Wie er een gesprek over wilt hebben kan mij daarover bellen of mailen. Lees verder voor meer informatie over de conferentie:

Het thema


Er zijn binnen de bedrijfsethiek tal van instrumenten ontwikkeld waarmee de bedrijfsethicus de werkvloeren betreedt. Sommige instrumenten hebben tot doel om integriteit kwantificeerbaar te maken (zoals bijvoorbeeld audits, self assessment modellen, integriteitbarometers, de integriteitindexen, andere instrumenten zijn meer gericht op het stellen van een moreel kader (mission statements, bedrijfscodes, gedragcodes) het bijbrengen van vaardigheden (dilemmatrainingen, trainingen managen van integriteit, moreel beraad/filosoferen op het werk, individuele coaching), of het creëren van een moreel vangnet (vertrouwenspersonen, integriteitfunctionarissen). In 2004 organiseerde het NBN een succesvolle conferentie over het bedrijfsethisch instrumentarium. Nu vijf jaar later willen we kijken in hoeverre het instrumentarium zich ontwikkeld heeft.

Programma:
12.30 uur: ontvangst / 13.00 uur: welkom, door voorzitter conferentiecommissie
13.10 uur: start 1e ronde workshops
1. Integriteit in kaart brengen in het INK-model. Michiel Grauss, gemeente Rotterdam
2. Een code implementeren en communiceren… en dan? Peter de Munck Mortier en Françoise Rost van Tonningen, Dir. MVO Rabobank Nederland
3. Workshop integriteit medewerkers UWV´ en het vervolg. Walter Groenenboom en Rob Koppelle, Bureau integriteit UWV
4. Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen in diverse crises? Bert-Jan van der Mieden, Bureau Pyramide.
14.30 uur: pauze / 14.45 uur: start 2e ronde workshops
1. Van Vinken naar vonken! Leo Sonneveld, Human Treasures
2. Nuttige regels en codes, Pieter van der Zwet, KPMG Integrity and investigation services
3. Mentaliteitenleer en … morele keuze’s, Ferrie Veen, trainer, coach
4. De positie van vertrouwenspersonen in organisaties, Henk van den Boogaard, Van den Boogaard Diversity Training
16.00 uur: pauze / 16.15 uur: uitreiking NBN – Rabobank Scriptieprijs
16.55 uur: Afronding en borrel

Worskhop ronde I

1. Integriteit van organisaties kwantificeerbaar maken Integriteit in kaart brengen in het INK-model. Michiel Grauss, coördinator integriteitbeleid gemeente Rotterdam, Bij de gemeente Rotterdam gebruikt men een audit van de integriteit die gebaseerd is op het INK model. De systematiek is gemeentebreed (18 diensten) uitgevoerd. In deze workshop worden de werkwijze en de resultaten van deze aanpak besproken en de mogelijkheden die het geeft voor het managen van integriteit in de organisatie.

2. Regels en codes (compliance). Een code implementeren en communiceren… en dan? Peter de Munck Mortier, oud-projectleider gedragscode en Françoise Rost van Tonningen, Directoraat MVO Rabobank Nederland, Bij de Rabobankorganisatie is een organisatiecode van kracht. Hoe heeft de Rabobank het proces van schrijven, ontwerpen, implementeren, etc vorm gegeven? Waar is op gelet, hoe heeft dat uitgepakt in de praktijk, en wat is de relatie met het MVO-beleid?

3. Vaardigheden (trainingen, coaching, moreel beraad). Workshop integriteit medewerkers UWV´ en het vervolg. Walter Groenenboom en Rob Koppelle, Bureau Integriteit UWV. Vanaf 2005 zet Bureau Integriteit UWV op aanvraag van het verantwoordelijk management o.a. de “Workshop integriteit medewerkers” in als bewustwording product op het gebied van Integriteit. Daarnaast worden door Bureau Integriteit UWV in vervolg op deze workshop of afzonderlijk maatwerk workshops aangeboden op het gebied van Integriteit.

4. Vertrouwenswerk. Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen in diverse crises? Bert-Jan van der Mieden, vertrouwenspersoon, auteur en coach, bureau PYRAMIDE. Bert-Jan geeft aan “Hoe te komen tot vertrouwen?” Daarbij uitgaande van zes kwaliteitsniveaus van leven en zijn inzichtgevende mensmodel. Handvatten gevend hoe om te gaan met onze ethiek en die van anderen in een multiculturele en pluriforme samenleving en ingaand op de rol van de vertrouwenspersoon in deze eeuw van meerdere crises.

Workshop ronde II

1. Integriteit van organisaties kwantificeerbaar maken. Van vinken naar vonken! Leo Sonneveld, Human Treasures, Integriteit gaat nog te veel over vinken, en te weinig over vonken. Vonken ontstaat wanneer mensen op een dieper niveau praten over dingen die er toe doen, en over waar het al schittert. Human Treasures heeft een Quick&Positive Change methodiek ontwikkeld om integriteitbevorderende factoren meetbaar te maken. De resultaten vormen het startpunt van een waarderende dialoog (Appreciative Inquiry) en integriteitbevordering van binnenuit.

2. Regels en codes (compliance), Nuttige regels en codes [werktitel]. Pieter van der Zwet, KPMG Integrity and investigation services, In veel organisaties bestaat de gedragscode alleen op papier. Direct na de introductie via een mooie brochure verdwijnt het document nogal eens uit beeld. Wat gaat hier mis? Tegelijkertijd wordt de gedragscode nog vaak als hét sturingsinstrument beschouwd om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. Op basis van diverse ervaringen zullen we in deze workshop verkennen hoe een gedragscode effectief kan worden gemaakt.

3. Vaardigheden (trainingen, coaching, moreel beraad). Mentaliteitenleer en … morele keuze’s
Ferrie Veen, trainer, coach. Morele keuze’s zijn vaak pragmatische benaderingen van angst, onzekerheid, twijfel… Zij ontstaan in de contacten tussen mensen. De mentaliteitenleer geeft u een inzicht in het hanteren van uw ervaren onzekerheid. In de workshop leert u hiervan de grondslagen, inclusief een methode voor uw morele praktijk.

4. Vertrouwenswerk. De positie van vertrouwenspersonen in organisaties. Henk van den Boogaard, Van den Boogaard Diversity Training. Vangnet, ‘beleid’, moraalridder? Aan de positionering van vertrouwenspersonen laat zich heel wat afleiden over de kwaliteit van het vertrouwenswerk en de plaats van integriteit in organisaties en bedrijven.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: