Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 5: Communicatie.

16 04 2009

In de eerste vier artikelen in deze serie gaf ik de huidige situatie weer en noemde ik de vereisten voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie, duurzaamheid en investeringen. In dit artikel doe ik hetzelfde met het thema communicatie. Lees de rest van dit artikel »

Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 4: Investeringen.

15 04 2009

In het eerste artikel in deze serie gaf ik in het kort de huidige situatie weer en in het tweede artikel noemde ik de vereisten voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie. In het derde artikel behandelde ik het onderwerp “duurzaamheid”. In dit artikel doe ik hetzelfde ten aanzien van de benodigde investeringen. Lees de rest van dit artikel »

Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 3: Duurzaamheid.

14 04 2009

In het eerste artikel in deze serie gaf ik in het kort aan wat er anno 2009 aan de hand is en in het tweede artikel gaf ik in checklistvorm aan wat de vereisten zijn voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie. In dit artikel doe ik hetzelfde op het gebied van duurzaamheid. Lees de rest van dit artikel »

Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 2: Cultuur en motivatie.

13 04 2009

In het eerste artikel in deze serie gaf ik in het kort aan wat er anno 2009 aan de hand is. In dit artikel geef ik in checklistvorm aan wat de vereisten zijn voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie. Lees de rest van dit artikel »

Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 1.

13 04 2009

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven niet erg goed zijn in effectief veranderen en reorganiseren. Dat komt doordat de communicatie tussen de directie, management en medewerkers niet goed verloopt. Het management staat te ver van de praktijk af en over en weer worden signalen niet of gebrekkig doorgegeven. Aldus het onderzoek. Wie de schoen past trekke hem aan, maar uit eigen ervaring en praktijk weet ik wel dat onzekerheid, angst, spanningen en onvoldoende onderlinge betrokkenheid de voornaamste factoren zijn die de communicatie belemmeren en daardoor veranderingsprocessen niet succesvol doen verlopen. Met als grondoorzaak het gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen. Als dat de oorzaak is, dan ligt daar ook de oplossing.  Lees de rest van dit artikel »

Wat is effectieve bedrijfsethiek?

9 04 2009

Op 29 april a.s. is de Voorjaarsconferentie Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. In samenwerking met de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur, VU.
Locatie: De Vrije Universiteit, Medische Faculteit, Atrium / Zaalnummer: MF/D-146. Van der Boechorststraat 7-9, Amsterdam. Om 13.10 uur geef ik daar gedurende een uur de volgende workshop: Welke rol kan de vertrouwenspersoon spelen in diverse crises? Ik geef aan “Hoe te komen tot vertrouwen?” Daarbij uitgaande van zes kwaliteitsniveaus van leven en mijn inzichtgevende mensmodel. Handvatten gevend hoe om te gaan met onze ethiek en die van anderen in een multiculturele en pluriforme samenleving en ingaand op de rol van de vertrouwenspersoon in deze eeuw van meerdere crises. Je wordt verzocht je vooraf op te geven als je er heen wilt, met vermelding van de twee workshops welke u wit bezoeken, via een mail aan: BEDRIJFSETHIEK@LISTS.UTWENTE.NL Inschrijving in de workshops gebeurt in volgorde van binnenkomst. Op 27 april heb ik in overleg met de organisatie mijn workshop laten vervallen. Voor het onderwerp inzake vertrouwenspersonen was te weinig belangstelling. Wie er een gesprek over wilt hebben kan mij daarover bellen of mailen. Lees verder voor meer informatie over de conferentie: Lees de rest van dit artikel »

Ontwikkelingshulp: Juist nu de plicht van de rijke landen

4 04 2009

De 153 landen van de Wereldhandelorganisatie WTO dienen deze zomer een akkoord te sluiten over meer vrijhandel in de wereld, vindt minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. De politiek moet volgens hem nu het lef hebben om de zogenaamde Doha-ontwikkelingsagenda af te ronden. Protectionisme dient te worden voorkomen. De ontwikkelingslanden moeten een grotere markttoegang krijgen in rijke landen voor producten uit de verwerkende industrie. Het Nederlandse bruto nationaal product gaat voor 0,8% op aan ontwikkelingssamenwerking. De terugloop in bbp dit jaar betekent dat de minister 350 miljoen euro minder te besteden heeft. Op 13 maart 2009 lanceerde Koenders de nieuwe steunregeling Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling(ORIO) voor vooral water- en energieprojecten in ontwikkelingslanden. Hij trekt hiervoor 540 miljoen euro uit. ORIO is in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven ontwikkeld. Een goede infrastructuur is van groot belang voor de groei van de economie en de armoedebestrijding in veel ontwikkelingslanden. Koenders en Heemskerk hopen met ORIO de betrokkenheid van met name het Nederlands bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren. ORIO is gericht op ontwikkeling met een duidelijke betrokkenheid van het ontvangende land. De vraag uit ontwikkelingslanden staat centraal en bij de sectorkeuze per land is gekozen voor sectoren waar het Nederlands bedrijfsleven sterk in is. Nederlandse ondernemers kunnen hun kennis en expertise op het gebied van watermanagement, gezondheidszorg, transport en energie inzetten om de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Een te grote gerichtheid op de economische rentabiliteit bij het geven van ontwikkelingshulp door overheden vind ik zorgwekkend. Behalve maatschappelijke organisaties zijn het ook en met name de overheden die de plicht hebben om ontwikkelingshulp om niet te geven.