Het Earth Charter; het Handvest voor de Aarde, een mondiaal initiatief.

29 03 2009

In 1987 riep de ‘World Commission on Environment and Development’ (de Brundtland Commissie) op tot een ‘Universeel Handvest’ om te komen tot duurzame ontwikkeling (Our Common Future, 1987). Tijdens de wereldtop in Rio de Janeiro in 1992 werd een VN Earth Charter-ontwerp gepresenteerd, maar de tijd was er kennelijk nog niet rijp voor. Men kwam met de Verklaring van Rio. In 1994 zorgden Maurice Strong (secretaris-generaal van de Top van Rio) en Mikhail Gorbachov via hun organisaties Earth Council( http://www.earthcouncilalliance.org) en Green Cross International(http://www.gci.ch) voor een herstart van het Earth Charter. In 1997 riepen Strong and Gorbachov een onafhankelijke Earth Charter Commissie bijeen. In juni 2000 werd het document in het Vredespaleis in Den Haag gelanceerd. Sindsdien verscheen het in meer dan dertig talen en werd het door meer dan tweeduizend organisaties en duizenden individuen onderschreven. Zo ook de UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en de IUCN(The International Union for Conservation of Nature). Het Earth Charter wordt in toenemende mate erkend als een handvest dat wereldwijd wordt erkend als leidraad voor duurzaamheid, als basis bij vredesonderhandelingen, als verwijzingsdocument in de ontwikkelingssector, als bron voor overheids- en wetgevingsprocessen en voor diverse andere contexten. Het NCDO(http://www.ncdo.nl) is in Nederland het aanspreekpunt voor het mondiale initiatief.

Het handvest is het resultaat van een wereldwijd en intercultureel gesprek tussen duizenden filosofen, wetenschappers, economen, onderzoekers, mensenrechtenactivisten, geestelijken en politici over gemeenschappelijke doelen en gedeelde waarden. De centrale vraag was: Hoe kom je tot een rechtvaardige, duurzame en vredige wereld? Het uitgangspunt is dat alle mensen afhankelijk zijn van elkaar en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van elkaar en al het andere leven op aarde. Het Earth Charter is een Handvest van de Aarde met principes waarin milieubescherming, mensenrechten, vrede en ontwikkeling centraal staan en met elkaar verbonden zijn. De vier hoofdprincipes en zestien andere principes zijn:

1. Respect en zorg voor alle levensvormen
2. Ecologische integriteit
3. Sociale en economische rechtvaardigheid
4. Democratie, geweldloosheid en vrede

Principe 01. Respecteer de aarde en het leven in al zijn diversiteit.

Principe 02.Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.

Principe 03. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan deelnemen en die levensvatbaar en vreedzaam zijn.

Principe 04. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.

Principe 05. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.

Principe 06. Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een behoedzame benadering wanneer de kennis beperkt is.

Principe 07. Pas productie-, consumptie- en reproductieplannen toe die de regenerende capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.

Principe 08. Bevorder de studie van duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.

Principe 09. Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale milieuverplichting.

Principe 10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.

Principe 11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs.

Principe 12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving, die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

Principe 13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.

Principe 14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerprocessen.

Principe 15. Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.

Principe 16. Propageer een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

De Stichting Globaliseringscentrum onderschrijft deze uitgangspunten en zal het Earth Charter ondertekenen.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: