De brug naar een individueel en gemeenschappelijk doel

22 03 2009

Het evenwicht tussen de aandacht voor het materiële en het immateriële is volledig zoek. Veel mensen gaan voor zoveel mogelijk (beide) werken, status, erbij willen horen en geld, in plaats van voor aandacht voor de kinderen, het milieu en andere duurzame, lange termijnbelangen. Een overspannen consumptiemaatschappij, leidend tot verwaarlozing, vervuiling en uitputting van grondstoffen. Het gaat daarbij niet om het een of het ander, om “Er Zijn” of “Materialisme”. Er is niets mis met het tweeverdienerschap of met materiële genoegens en verlangens. Maar het evenwicht is zoek en meer aandacht voor het immateriële leidt tot meer welvaart en welzijn, niet alleen op de korte, maar zeker ook op de lange termijn.

Men heeft zich de afgelopen decennia teveel gericht op de buitenkant. Nu is het van belang ons te richten op wie we zijn en waarom en waarvoor we een en ander doen. Het is tijd voor psychologisch en levensbeschouwelijk inzicht. Wie zijn wij? Wie is de ander? En wat zijn de oorzaken en gevolgen daarvan? Dat inzicht voorkomt stress en teveel spanningen en maakt ons weerbaarder. Zelfkennis is onontbeerlijk om met veranderingen, tegenslagen en crisissituaties te kunnen omgaan. Zelfinzicht leidt tot evenwicht op alle kwaliteitsniveaus van leven. Zie het artikel “Dieperliggende verlies- en winstervaringen en de gevolgen daarvan”.(22-03).

Als de binnenkomende informatie onjuist of onvolledig is dan heeft dit invloed op de uitkomst. Dat geldt ook voor de informatie op de zes kwaliteitsniveaus. De op ons afkomende informatie is met name gericht op zichtbaar gedrag, uiterlijkheden, schijnzekerheden en uiterlijk vertoon van wat we hebben. In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” en via dit weblog verstrek ik informatie over wat zich in de mens afspeelt, om vervolgens de consequenties te schetsen voor de samenleving en de werelden waarin wij leven.

Hoe kunnen wij de brug slaan van schijn naar Zijn, van buiten naar binnen en vervolgens van binnen naar buiten? Volg daartoe de volgende stappen:

1. Zet je levensvisie, levensmissie en levensdoelstellingen op papier. Dat hoeven geen lappen tekst te zijn, maar wel dat het goed en helder is uitgeschreven, zodat je ze kunt aanscherpen.
2. Zet je visie, missie en doelstellingen ten aanzien van je werk op papier.
3. Leg de relatie tussen 1 en 2. We zijn in de eerste plaats mens. Het is de mens die werkt.
4. Wat zijn jouw doelstellingen en verlangens op de zes kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel?
5. Inventariseer waar je nu ten aanzien van 1 t/m 4 mee bezig bent en wat de huidige situatie is. Waar en hoe wijkt dit af van de door jou gewenste situatie?
6. Inventariseer wat er nodig is om de door jou aangegeven gewenste situatie te bereiken.
7. Inventariseer achter elke doelstelling bij 1 t/m 4 hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt.
8. We hebben allemaal 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Verdeel de inventarisatie van al je doelstellingen binnen een of meerdere jaren. Heb je tijd over of tijd tekort?
9. Wat zijn de consequenties ten aanzien van de door jou te maken keuzes? En van het focussen op je doelstellingen en het realiseren van de door jou gewenste kwaliteit van leven?

Maak vervolgens een actieplan, een planning en voer die uit. Het beantwoorden van deze vragen kost je wellicht ongeveer een halve dag en levert je er vele op. Plus meer ontspanning in en kwaliteit van leven, wonen en werken op alle zes kwaliteitsniveaus. Mijn boek “De mens in de 21e eeuw” is wellicht een pittig, maar wel een heel goed hulpmiddel daarbij. Zeker nadat je het bovenstaande eerst hebt uitgewerkt. Het leidt tot verdieping, concretisering en aanscherping. Deze tips schelen een coachinggesprek. Het lezen en doornemen van mijn boek scheelt een paar gesprekken. Een huisarts in Apeldoorn heeft een aantal exemplaren gekocht en leent die uit aan patiënten! Het proces is verder uiteraard wel te coachen! Voor je verwijzingen ben ik je erkentelijk.

Creëer je eigen ruimte en bepaal je eigen levensweg. Sla zelf de brug van schijn naar Zijn en naar de doelstellingen vanuit je Zelf. Bespreek je visie, missie en doelstellingen met je omgeving en ga een dialoog met elkaar daarover aan. Dan slaan we de brug naar het realiseren van collectieve doelstellingen naar een bewustere, betere en gelukkiger wereld.


Acties

Informatie

2 responses

14 05 2011
Rombout

Mooi, je doet je voornaam alle eer aan: ‘Schitterend-God is genadig”, een toepasselijk ‘bruggetje’ 🙂
Dank vr ht delen.
Lieve groet, Bout

14 05 2011
Bert-Jan van der Mieden

Bout, bedankt voor deze mooie reactie!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: