Willen wij weten? En wat? Deel 10: De zieke mens en de gezonde Mens.

16 03 2009

Een van de oorzaken van de crisis is het gebrek aan regelgeving en controle op de bancaire sector en in ondernemingen. De excessieve bonussen zijn niet de oorzaak maar het gevolg van de wijze van economisch denken. De maatschappelijke oorzaak is dat men teveel leende, waarmee men te risicovolle activiteiten financierde. Mensen worden in het algemeen niet graag herinnerd aan en gewezen op risico’s en hebben de neiging om waarschuwingen te negeren. De diepst liggende oorzaak van de wereldcrises ligt in onze drijfveren, waarden en normen en het daaruit voortvloeiende gedrag. We maken allemaal, actief of passief, deel uit van het economisch en ecologisch systeem. Welke rol we ook speelden en spelen.

Velen zijn zich bewust van het drama, maar ik denk niet dat iedereen weet wat er zich precies afspeelt en wat de diepere oorzaken ervan zijn. Vandaar deze artikelenserie. Zeer velen zijn voornamelijk gefocust geweest op hebzucht, machtswellust, op de korte termijn en aandeelhouderwaarde. Waarbij de risico’s op de lange termijn vrijwel volledig werden verwaarloosd en genegeerd. Tijdelijke en vergankelijke waardecreatie werd volledig boven duurzaamheid, waarachtigheid, respect en liefde geplaatst. Liefde? Hoe kun je dat woord in verband brengen met deze wereld? Liefde lijkt een woord uit een totaal andere wereld, maar dat is toch niet het geval. De bovengenoemde focus is een armzalige, onjuiste en totaal verwrongen vertaling van het verlangen naar liefde dat in de mens altijd aanwezig is geweest en zal blijven. De wereld is nu geheel vastgelopen in bovengenoemde oneigenlijke visie en hebzucht. Wellicht biedt dit inzicht perspectief voor een omslag naar waarachtigheid, zuiverheid en duurzaamheid. En voor het opheffen van angst, onzekerheid en wantrouwen. Het egogerichte denken en handelen vanuit het schijn-ik dient plaats te maken voor het denken en doen vanuit ons Zelf. Het gaat daarbij om nuchterheid, zelfreflectie, analyse, geestdrift, voelen, denken en ervaren en om bewust doen. Vertrouwen is de onmisbare maar ontbrekende schakel in de wereld, maar dat is alleen maar te bereiken op basis van Zelfvertrouwen en zelfinzicht. Inzicht in de Gezonde Mens en de zieke mens. In Zijn en schijn.

De crises dwingen tot zelfreflectie. Het gaat erom te komen tot een nieuwe cultuur met zelfinzicht als belangrijkste factor. Er is noodzaak tot vernieuwing en bewustwording. We dienen daartoe eerst intern bij onszelf als mens orde op zaken te stellen. Het gaat om een intrinsiek, innerlijk veranderingsproces. Dat mag soft klinken, maar is wel de harde werkelijkheid. We zullen onze oude manier van denken vanuit de schijn moeten loslaten en vervangen door nieuw denken vanuit ons Zelf. Om vervolgens dit in de praktijk toe te passen.

We moeten oog hebben voor de effecten van ons handelen. We maken eigen keuzes en hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om integriteit en handelen volgens ethische waarden en normen. De mens maakt de systemen en niet andersom! De integere mens houdt zich aan de regels en handelt daarnaar en naar ethische en waarachtige, zuivere en duurzame waarden en normen. Er is vernieuwing nodig om de antwoorden te vinden op de dynamische samenleving. Ten dienste van het vergroten van de mogelijkheden van mensen en de kwaliteit van leven. De crises vragen om meer openheid, transparantie en samenwerking. We kunnen nu de omslag maken naar gelijke kansen en mogelijkheden, een rechtvaardiger verdeling en naar fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, relationeel en spiritueel welzijn voor eenieder.

Wij zijn allemaal individueel en collectief verantwoordelijk voor het ontstaan van de crises in de wereld, voor de consequenties ervan en voor het komen tot een nieuw financieel systeem.
Met beter toezicht en meer regels komen we er niet en schuiven we onze eigen verantwoordelijkheid af naar anderen. We dienen zelf actief de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen waarden, normen, integriteit en ethiek. Vanuit ons intrinsieke plichtsbesef dat we medeverantwoordelijk zijn voor het Geheel zoeken we actief naar verbinding: IK Verbind! Want alleen gezamenlijk kunnen we onze collectieve verantwoordelijkheid nemen! Realiseer je je uniciteit en je individuele onafhankelijk zijn. En volg in de eerste plaats jezelf kritisch en vervolgens de ander, je leef-, woon- en werkomgeving en het wereldgebeuren. Zonder vooroordeel en vooropzetting en met alle openheid. De inrichting van jouw en de omgeving en de werelden waarin wij leven wordt mede bepaald door jouw bewuste zijn, beslissingen en doen en laten! De schijn noemt het soft, maar de idealistische realist weet dat het Zielsverlangen ons Kompas is naar een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld en samenleving!

Als je het bovenstaande gelezen hebt en je het daarmee eens kunt zijn, dan is de volgende reactie voorstelbaar:”Mooie woorden Bert-Jan, maar de vraag is hoe?”. De wereld veranderen begint bij onszelf, dus beantwoord eens voor jezelf de volgende vragen:

01. Wat zijn jouw drijfveren, waarden en normen? Welke veranderingen ga je daarin eventueel aanbrengen?
02. Welke rol speelde en speel jij in het economisch systeem? Welk plan ga je nu maken en welke acties onderneem je?
03. Welke rol speelde en speel jij in het ecologisch systeem? Welk plan ga je nu maken en welke acties onderneem je?
04. Wat zijn jouw doelstellingen in leven, wonen en werken voor de langere termijn?
05. Waarin wil jij bij jezelf orde op zaken stellen op de zes kwaliteitsniveaus van leven?
06. Wat denk en voel jij vanuit je Zelf?
07. Welke verantwoordelijkheden heb jij en wil jij hebben in leven, wonen en werken?
08. Welke keuzes ga jij maken op de zes kwaliteitsniveaus van leven?
09. Welke unieke bijdrage lever jij aan het Geheel?
10. Wat zijn jouw zielsverlangens op de zes niveaus en hoe ga je die realiseren?
11. Welke acties en initiatieven onderneem jij naar Verbinding?

Zie voor meerdere vragen en handvatten:”De mens in de 21e eeuw”. Spreek hierover met anderen en verwijs ze eens naar dit artikel. Hopelijk leidt het tot een dialoog en nieuwe verbindingen. Succes! En ik verneem graag je reacties en bevindingen.

Dit is het tiende en laatste artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” De eerste negen artikelen verschenen op 01, 02, 05, 11, 12, twee op 13 maart en twee op 14 maart.

De artikelen uit de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009. In het laatste artikel gaf ik een kort overzicht van mijn eigen bijdrage.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: