Willen wij weten? En wat? Deel 8: Oplossingen in relatie tot de Millenniumdoelen.

14 03 2009

In de eerste drie artikelen in deze serie gaf ik informatie over de duistere machtspraktijken in deze wereld en de verborgen gehouden wetenschappelijke ontwikkelingen. Over het omgaan met voedsel, terrorisme en macht en over de invloeden van buitenaf op o.a. ons denken en ons lichaam. En ging ik in op de oorzaken van oneigenlijk gebruik van macht. In het vierde en vijfde artikel schetste ik de realiteit van de huidige, mondiale, economische situatie en de Grote Recessie waarin we ons nu bevinden. Gaf ik in het derde en vijfde artikel aan welke oplossingen mijns inziens niet duurzaam en niet zinvol zijn, in het zesde en zevende artikel stelde ik een aantal effectieve politieke oplossingen voor, alsmede oplossingen voor organisaties en ondernemingen. In dit artikel geef ik een aantal oplossingsmogelijkheden aan op mondiaal niveau in het kader van de Millenniumdoelen.

01. De bevolkingsgroei heeft een directe relatie met het gebruik en verbruik van grondstoffen en hulpbronnen. Doe er alles aan te komen tot bewuster om gaan met relaties, seksualiteit en geboortebeperking. De bewustwordingspsychologie biedt daartoe de uitgangspunten, inzichten en handvatten.

02. Door bewuster te consumeren gaan we veelal minder consumeren en leven we gelukkiger en gezonder.

03. Een algemene, internationale milieubelasting op uitstoot van broeikasgassen. Uitstoot brengt sociale kosten met zich mee en door de algemene milieubelasting zou iedereen, naar draagkracht, meebetalen aan deze sociale kosten. Dit is in overeenstemming met een van de meest fundamentele economische beginselen, namelijk dat personen en bedrijven hun volledige kosten moeten betalen. Een pleitbezorger hiervan is de wereldberoemde econoom Joseph Stiglitz. Hij won in 2001 de Nobelprijs voor Economie. Hij beschouwt de wereldwijde opwarming als een internationaal probleem en niet los te zien van globalisering. Hij spreekt over “Eerlijke globalisering”.

04. In 2100 dient er 60% minder broeikasgassen de lucht in te worden gezonden dan in 1990. Anders warmt de aarde 2 graden op, waardoor mensen, dieren en planten zich niet meer kunnen aanpassen. De zeespiegel gaat stijgen en de landbouwproductie zal afnemen. Het opslaan van broeikasgas ondergronds is kostbaar en verplaatst het probleem in plaats van het op te lossen. Europa is goed voor 10% van de mondiale C02-uitstoot. Een vermindering van 20% heeft dus een mondiaal effect van slechts 2%. Als we die 20% halen! Ondanks dat is het van cruciaal belang om die doelstelling ruimschoots te halen. Fossiele brandstoffen staan niet borg voor betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Winning, levering en gebruik zijn vervuilend, duur en onzeker. Daarom is technische innovatie van belang. Wind- en zonne-energie zijn op de lange duur duurzame investeringen.

05. Het belasten van grondstofgebruik, materiaalgebruik, technologische toepassingen en milieubelastende producten en de laatste zoveel mogelijk afschaffen.

06. Een verbod op het investeren, beleggen en produceren van goederen en diensten die de samenleving ontwrichten en roofbouw plegen op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Stop het oneigenlijk onttrekken van grondstoffen en hulpbronnen aan de aarde, ten koste gaande van het duurzaam voortbestaan van het milieu. Het inzetten van technologie om het overmatig en destructief gebruik van hulpbronnen en grondstoffen te beperken, dient uiterst zorgvuldig en op duurzaam verantwoorde wijze te geschieden. Het heft de onverantwoorde exploitatie ervan niet op.

07. Een verbod op voedselspeculatie en op verhandeling van goederen gemaakt met behulp van kinderarbeid.

08. Een verbod op het investeren / beleggen in wapenhandel. Duurzame ontwikkeling en milieubehoud wordt niet gerealiseerd zonder ontwapening. De Pugwash-beweging, zie http://www.pugwash.nl maakt zich daar sterk voor.

09. Uitgaande van een duurzame wereld en samenleving spreken we niet over sociale en economische kosten maar over bewust gewilde investeringen op alle kwaliteitsniveaus van leven. Die kunnen we doorberekenen in producten en diensten.

10. Effectieve en efficiënte ontwikkelingshulp en vrije, onbelemmerde, internationale handel stimuleren de economie en technologische innovatie. Duurzame, waarachtige globalisering heeft positieve effecten voor de wereld als geheel. Beter verdeelde welvaart en welzijn is beter voor eenieder.

Ook deze opsomming is verre van volledig, maar geeft een richting aan. Ook nu nodig ik je graag uit hierop te reageren en met aanvullingen te komen. In het volgende artikel ga ik in op de rol van de internationale politiek en de wereldorganisaties.

Dit is het achtste artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” De eerste zeven artikelen verschenen op 01, 02, 05, 11, 12 en twee op 13 maart. Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.

De artikelen uit de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt” verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009 en 03-02-2009. In het laatste artikel gaf ik een kort overzicht van mijn eigen bijdrage.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: