Willen wij weten? En wat? Deel 5: De Grote Recessie.

12 03 2009

In dit vijfde artikel in deze serie sta ik, als vervolg op het voorgaande artikel, nog eens stil bij de huidige economische situatie in de wereld. In navolging van de Grote Depressie in het begin van de vorige eeuw wordt nu inmiddels door gezaghebbende economen al gesproken over De Grote Recessie. De AEX dook al onder de 200-puntengrens en diverse andere indicatoren bereikten een historisch dieptepunt. Welke oplossingen zijn niet zinvol en niet duurzaam?

01. Wereldwijd is inmiddels 6200 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en instellingen overeind te houden, in een poging de kredietcrisis te bezweren. De geldgokverslaving van velen wordt met belastinggeld van eenieder bekostigd, zonder dat de verslaving wordt opgeheven! Kortom: Symptoombestrijding kan tijdelijke effecten hebben, maar is geen blijvende, duurzame en zinvolle oplossing.

02. Vertrouwen is de onmisbare maar ontbrekende schakel in de wereld. En dat is niet alleen economisch vertrouwen. Door angst en onzekerheid neemt het wantrouwen bij consumenten en producenten eerder toe dan af. Vertrouwen wordt niet alleen, en ook niet duurzaam en volledig, hersteld door stimuleringsmaatregelen door overheden.(Hoe zinvol sommige stimuleringsmaatregelen ook kunnen zijn). Zeker niet als overheden kiezen voor het pompen van geld in bodemloze putten, lapwerk en uitstel van executie. Door bedrijven en organisaties te steunen die toch het loodje zullen gaan leggen. De steun van de overheden richt zich teveel op het in stand houden van de oude sectoren, zoals de auto-industrie en de bouw.

03. Oplossingen worden niet gecreëerd door populistische en incidentenpolitiek en protectionisme.

04. Men gebruikt de crisis door te snijden of terughoudend te zijn in ecoprojecten. Projecten inzake windmolenparken gaan deels niet door. Terwijl deze projecten bijdragen aan de economie. Hierdoor laat men kansen liggen. Zie voor suggesties voor oplossingen ook http://www.crisismaatregelen.nl.

05. Hoe geloofwaardig zijn politici ten aanzien van het nakomen van afspraken als de Europese Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros aangeeft dat de Europese Commissie een vijfde van het geld waar bedrijven, universiteiten en organisaties contractueel recht op hebben te laat overmaakt.

06. De rijke landen zegden in 2005 op de G8-bijeenkomst in Gleneagles in Schotland geld toe voor de ontwikkelingslanden, maar zij hebben tot nu toe een betalingsachterstand van maar liefst 31 miljard euro! Begint (herstel van) vertrouwen niet met het nakomen van afspraken!

07. Er zijn politieke leiders die een pleidooi houden voor het lange termijn denken en voor een socialer en ethischer kapitalistisch systeem. Met herstel van morele waarden. Ook rekening houdend met de belangen van de werknemers en met maatschappelijke belangen. Maar we zullen dieper moeten gaan dan een omslag van het Angelsaksische naar het Rijnlandse model.

08. Gedragscodes werken niet als ze niet zijn ingebed in de cultuur van de organisatie. Zonder waarden geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen bestaansrecht, aldus SER-voorzitter Alexander Rinnooij Kan.

09. Wereldwijd worden er jaarlijks ca. 450.000 mensen vermoord, sterven er 200.000 mensen door oorlogen en eist terrorisme jaarlijks 3000 mensenlevens. Dat zijn dagelijks 1800 mensen. Stel dat gemiddeld tien mensen uit de directe leef-, woon- en werkomgeving daaronder lijden dan zijn er jaarlijks ruim 6,5 miljoen mensen die lijden door de gewelddadige dood van een geliefd medemens. Misdaad en terreur lossen niets op.

Deze opsomming is niet volledig. Ik nodig je graag aan die aan te vullen. Symptoombestrijding, protectionisme, het niet nakomen van afspraken, het afzien van investeringen in innovatieve, ecologische projecten en het geld pompen in sectoren, waardoor veranderingen ten goede worden tegen gehouden of vertraagd, is niet de goede weg. Hoe het niet moet is gemakkelijker om aan te geven dan hoe het wel moet. In een volgend artikel geef ik daarom een aantal oplossingsrichtingen.

Dit is het vijfde artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” De eerste vier artikelen verschenen op 01, 02, 05 en 11 maart. Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.


Acties

Informatie

One response

21 05 2009
Bert-Jan van der Mieden

Reactie van Wouter ter Heide: Kapitalisme, niet meer van deze tijd.

De vraag of het geloof in het kapitalisme de economische crisis zal overleven, moet ontkennend beantwoord worden. Er kan namelijk geen enkel misverstand over bestaan dat het vredes- of mensenrechtenideaal waar onze tijd van doortrokken is, nooit van de grond zal komen op basis van een gedachtegoed dat een asociaal hebzuchtig menstype promoot. De promotie die niet getuigt van realiteitszin, omdat zij de werkelijkheid geweld aandoet. Uit talrijke onderzoeken van gedragseconomen (zoals Herbert Gintis) blijkt namelijk dat ‘de mens’ (op een enkele uitzondering na) zich meer laat leiden door morele dan door financiële overwegingen, dus meer een altruïst dan een egoïst is. Voor de politieke vertaling daarvan zal het beleid dan ook meer oor moeten hebben voor gedrags- dan voor traditionele economen, die er van uitgaan dat de mens een geldwolf is, dus alles doet voor materieel gewin.
Een visie waarin de huidige mens zich in meerderheid niet meer herkent, hoewel de politiek er nog steeds blind op vaart. Wereldwijd laat het gros van de hooggeplaatste(!) dames en heren politici zich immers niet leiden door morele, maar door financiële belangen, onder het motto: “Erst kommt das Fressen, dann die Moral”! Het schrijnende gebrek aan vertrouwen in de politiek alom, kan dan ook geen verwondering wekken.

Wouter ter Heide.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: