Willen wij weten? En wat? Deel 3: Wakkere burgers.

5 03 2009

In dit derde artikel over de duistere machtspraktijken in deze wereld en de verborgen gehouden wetenschappelijke ontwikkelingen ga ik in op de vraag “Hoe nu verder?”. Dit alles aan de hand van de open brief en het artikel over de Nieuwe Wereld Orde, geschreven door Arjan Bos.

De oorzaken

Arjan Bos geeft terecht aan dat de mensheid door hebzucht en oneigenlijke machtswil wordt ontzield. Door alle ontdekte informatie is zij van mening dat degeneratie, ziekte, oorlog en armoede doelbewust gepland zijn en in stand gehouden wordt door slechts een klein groepje mensen. De oneigenlijke machtsbewegingen in de wereld van allerhande machthebbers zal ik niet ontkennen, maar de wereld zoals die nu is, is en wordt mijns inziens niet uitsluitend veroorzaakt door een handjevol mensen. Die is en wordt veroorzaakt door de individuele en collectieve schijn van de mens. Helaas plegen mensen vanuit hun schijn ook doelbewust misdaden. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel als spiritueel! De diepst liggende oorzaak is het verdringen van ons Zijn en vervolgens van onze schijn. In mijn boek “de mens in de 21e eeuw” en in een volgend artikel ga ik daar dieper op in. Wat is de oplossing?

De oplossing

Arjan Bos geeft terecht aan dat we een en ander niet moeten bagatelliseren of ontkennen. Dat we ons niet machteloos moeten gaan voelen, door te denken dat we geen invloed hebben. Ze roept op de dingen openlijk te erkennen en te benoemen. Door goede informatie kunnen we de juiste keuzes maken. De oneigenlijke hebzucht en machtswil is volgens Arjan te stoppen door het wakker worden van de massa. Door bewust van richting te veranderen en de machthebbers onze grenzen aan te geven. Zij ziet als oplossing een grote beweging van openlijke, geweldloze, burgerlijke ongehoorzaamheid. Als samenleving dienen we ervoor te zorgen dat waardige verhoudingen met betrekking tot elk aspect van onze beschaving terugkeren. Ze schrijft:“De stap naar volwassenheid maken met de volle verantwoordelijkheid die daarbij hoort”. Ze pleit o.a. voor het vegetarisme en eindigt met:”Wij zijn een prachtige en krachtige mensheid met een veelbelovend, oneindig potentieel”.

Zij heeft helemaal gelijk, maar alleen burgerlijke ongehoorzaamheid helpt mijns inziens niet. De geschetste oplossingsrichting is mijns inziens te vaag, dient meer handen en voeten te krijgen en geconcretiseerd te worden. De volgende vragen komen op:

01. Waarin dienen we precies wakker te worden?
02. Welke grenzen gaan we aangeven?
03. Wat is de inhoud en de vorm van de ongehoorzaamheid?
04. Hoe gaan we van richting veranderen en welke richting gaan we dan op?
05. Welke acties en actieplannen vloeien daaruit voort?
06. Over welke waardige verhoudingen gaat het precies en hoe gaan we dat bereiken?
07. Hoe maken we die stap naar volwassenheid en wat houdt dat precies in?
08. Wat is ons menselijk potentieel? En hoe bereiken we dat?

Het is van cruciaal belang dat we weten wat er allemaal mis is en zeker wat er verborgen wordt gehouden. Alle verstrekte informatie en onderzoeken zijn daarbij van groot belang. We komen mijns inziens alleen tot waarachtige en duurzame oplossingen als we de diepste oorzaken ontdekken, analyseren en opheffen. En als we komen tot concrete en duurzame oplossingen en daaraan verbonden acties en actieplannen. Daarover meer in volgende artikelen. Eerst volgt een artikel over de huidige economische situatie in de wereld.

Dit is het derde artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” Het eerste artikel verscheen op 1 maart en het tweede op 02 maart. Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: