Willen wij weten? En wat? Deel 1: Wat is waar?

1 03 2009

Via de mail kreeg ik het artikel “Een Nieuwe Wereld Orde of waardige beschaving? De keus is aan ONS!” toegezonden, geschreven door Arjan Bos. Daardoor las ik ook haar open brief van oktober 2007, over bizarre praktijken die zich voordoen in deze wereld en over wetenschappelijke ontdekkingen die verborgen worden gehouden. Ik ken Arjan Bos niet, maar haar foto laat een vrouw met een plezierige uitstraling zien en ze heeft een prettige, heldere en informatieve schrijfstijl. De lezer oproepend ook haar informatie niet zomaar aan te nemen, maar zelf op onderzoek uit te gaan. Dat spreekt mij aan. Zoals je wellicht weet, maak ik graag het onbespreekbare bespreekbaar. En het is voor onze bewustwording mijns inziens van belang om van deze informatie kennis te nemen. In de komende artikelen geef ik daarom een samenvatting van haar artikel en brief en ga ik daar verder op in. Deze aarde wordt bevolkt door vele mensen van goede wille, maar kennelijk zijn er ook zeer negatieve menselijke machten en krachten aan het werk. Arjan Bos geeft aan dat zij dit soort verhalen eerst toeschreef aan paranoïde freaks en negatief ingestelde mensen, maar komt, na zich uitgebreid en diepgaand verdiept te hebben in deze materie, tot een ander wereldbeeld. Ik zelf plaats de ontwikkeling en ontplooiing van de wereld, de mensheid en al het geschapene, graag in een breder en dieper perspectief. In dat kader en dat van bewust worden, bewust zijn en bewust doen, is het van belang om serieus aandacht te schenken aan het volgende:

Wie krijgt wat te eten?

Binnen de World Trade Organisation zijn regels opgesteld aangaande voedsel. In 1992 is wereldwijd bepaald dat 12 pesticiden zo giftig zijn dat ze nooit in voedsel mogen voorkomen. In de Codex Alimentarius is in 2001 bepaald dat negen pesticiden weer toegestaan zijn! Tevens staat in deze codex dat elk dier, ook uit de biologische sector, behandeld moet zijn met antibiotica en exotische groeihormonen, dat al het voedsel bestraald moet worden en dat vitaminen en mineralen illegaal worden. Dit gaat in op 31 december 2009. Dr. Laibow houdt op de video een betoog, waarin zij aangeeft dat door deze maatregelen een miljard mensen kunnen sterven door honger en twee miljard door ondervoeding en ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Zie http://www.healthfreedomusa.org Verontrustend nieuws als we kijken naar de Millenniumdoelen. Zie mijn artikelenserie daarover. Serieus genoeg om te blijven volgen en ons rekenschap te geven van hetgeen er om ons heen gebeurt.

Terrorisme door wie?

Arjan Bos geeft aan dat er heel veel en overweldigend duidelijk bewijsmateriaal is dat zowel WTC 1 en 2 als WTC 7 op 11-09-2001 door explosieven naar beneden zijn gehaald. In de video wordt getoond dat stalen gebouwen door vuur niet instorten. Het WTC was gebouwd uit een erg sterk net van staal. Diverse getuigen vertellen over de explosies die zij hebben gehoord en meegemaakt. Wel een film om over na te denken, waar de makers ervan in hun naschrift ook toe oproepen. In haar artikel geeft Arjan Bos aan dat het een actie is van de Nieuwe Wereld Orde. Wat houdt dat in?

Door wie laten we ons regeren?

In haar artikel “Een Nieuwe Wereld Orde of waardige beschaving?” geeft Arjan Bos aan dat er een schaduwregering zou zijn, die uit is op één niet democratisch gekozen wereldregering, één wereldreligie en het reduceren van de wereldbevolking tot 500 miljoen mensen. Nu is er voor een democratisch gekozen wereldregering best iets te zeggen en zou op religieus / spiritueel gebied meer eenheid in verscheidenheid ook beslist geen kwaad kunnen. En ook zou een natuurlijke en menswaardige oplossing voor de overbevolking niet verkeerd zijn. Maar volgens het artikel is er kennelijk sprake van zeer kwade en verwerpelijke doelstellingen en praktijken. Tot de wegbereiders van deze verderfelijke orde worden een groot aantal bedrijven, regeringen, (internationale) overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en invloedrijke families gerekend. Deze club zou de gevestigde media geheel onder controle hebben. Gestoeld op vele feiten en diepgaand onderzoek wordt gesteld dat deze schaduwregering in het verborgene, het volgende deed, doet en/of wil doen:

– Technologische vernieuwing, bijvoorbeeld op het gebied van vrije energie tegenwerken.
– Ziektes als aids en vogelgriep zijn bewust ontworpen. Medicatie voor het genezen van kanker wordt tegengehouden. De farmacie verdient goud aan ziektes.
– Er wordt stelselmatig en regelmatig gelogen over de redenen waarvoor het ene land het andere aanvalt en een oorlog begint. Beide fronten worden vaak door dezelfde partij gefinancierd.
– Campagnes van kandidaten bij verkiezingen worden gefinancierd door multinationals.
– Door allerhande geldconstructies worden derde wereld landen uitgemolken en afgeperst.
– In Engeland en de VS zijn er dieren, kinderen en volwassenen geïmplanteerd met een Radio Frequency Identification(RFID)-chip met een unieke code, waardoor het betrokken object altijd en overal gevolgd kan worden.
– Amerika heeft meer dan achthonderd concentratiekampen laten bouwen met soms een capaciteit van 26.000 mensen.
– Het Highfrequency Active Auroral Research Program(HAARP) is een wapen van het Amerikaanse leger: Clusters van 360 zendmasters, verspreid over de aarde, die naar zeggen dienen voor mind control en het creëren van orkanen, tornado’s, tsunami’s en aardbevingen.
– Op grote schaal vinden besproeiingen plaats door militaire en burgerluchtvaartvliegtuigen met chemicaliën. De zogenaamde Chemtrails.

Er circuleren allerlei berichten over complottheorieën, schaduwregeringen en doemscenario’s. Angstaanjagend. Het is zeker van belang dat we “wakker worden”, niet op een oneigenlijke wijze naïef zijn en blijven, en op een gezonde manier realistisch zijn. Maar laten we alle informatie positiefkritisch onderzoeken. En bij ons Zelf te rade gaan.

Meer informatie

Op de website http://www.willenwijweten.nl tref je o.a. de gehele brief aan van Arjan Bos van 07 oktober 2007 en nog veel meer informatie en verwijzingen over deze materie. In een volgend artikel breng ik je, via het schrijven van Arjan Bos, op de hoogte van bijzondere invloeden van buitenaf op deze wereld. Uiteraard schenk ik vervolgens aandacht aan de vraag:”Hoe nu verder? Want daar is het immers allemaal om te doen!

Dit is het eerste artikel uit de serie “Willen wij weten? En wat?” Als je op de hoogte gebracht wilt worden van de verschijning van de andere artikelen stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl met als tekst: willen wij weten.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: