Waarom een eerste internationaal globaliseringscentrum en meerdere centra?

1 02 2009

Uit diverse trendrapportages blijkt dat er steeds meer behoefte is aan en aandacht is voor duurzaamheid, anders-globalisering, veiligheid en zingeving. Om tot waarachtige, duurzame globalisering te komen, is een fundamentele verandering nodig in het bewustzijn en het (on)bewuste gedrag van mensen. Het gaat om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. En om individueel en collectief willen, kunnen en doen. Er zijn en komen daartoe nieuwe consumenten, een nieuwe economie, nieuw leiderschap en nieuwe spirituele bewegingen.

Innovaties

Nu de toestand in de wereld via de media en internet steeds intensiever en frequenter de huiskamer binnenkomt, bemoeit men er zich, individueel en collectief, indringender mee. Er ontstaan innovaties op wetenschappelijk, cultureel, sociaal, relationeel, religieus en economisch gebied. Men mobiliseert acties, groepen en bewegingen. Men beseft daarbij dat de toenemende globalisering en de huidige problemen op internationaal en mondiaal niveau, een nationale en een internationale integrale aanpak vereisen. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen verwacht ik dat het globaliseringscentrum en meerdere globaliseringcentra in een behoefte gaan voorzien.

Een uniek initiatief

Als individu kunnen we vaak meer dan we denken en het is fantastisch dat zelf te ervaren, maar met elkaar kunnen we meer. In de afgelopen tien jaar zijn er vele honderden internationale forums georganiseerd op het gebied van globalisering. Waarom dan dit initiatief? Omdat er nog nergens ter wereld een globaliseringscentrum is waar alle zeven maatschappelijke disciplines integraal met elkaar werken aan duurzame, waarachtige globalisering: Het bedrijfsleven, kunst en cultuur, non-gouvernementele organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap en de burgers / consumenten. Daarom wil de Stichting Globaliseringscentrum komen tot de oprichting het eerste globaliseringscentrum ter wereld.

Voor wie bestemd?

De Stichting Globaliseringscentrum en de globaliseringscentra dragen bij aan het realiseren van lokale, regionale, nationale en met name internationale doelstellingen. Zij richten zich dus zowel op de bevolking als op de machthebbers. De zittende macht kan zorgen voor draagvlak en ondersteuning. Het gaat zowel om een beweging van onderop als van bovenaf. De volgende doel- en klantengroepen zijn te onderscheiden:

1. De vertegenwoordigers / werkenden in de zeven maatschappelijke disciplines, die het belang en de voordelen inzien voor hun discipline / vakgebied van een integrale (inter)nationale aanpak.
2. Zij die studie willen maken van en/of willen bijdragen aan het oplossen van internationale vraagstukken, het realiseren van de Millenniumdoelen en het wereldwijd invoeren en naleven van de mensenrechten.
3. De (inter)nationale politici en politieke groeperingen en overheidsorganisaties.
4. Alle mensen die zich bezighouden met de mogelijkheden, kansen, bedreigingen en effecten van globalisering en die zich aangesproken voelen door de integrale aanpak.
5. Zij die behoefte hebben aan interreligieuze verbindingen.
6. Mensen die kennis willen nemen van andere culturen en met respect voor cultureel erfgoed willen komen tot optimale verbinding tussen de verschillende culturen.

De omvang en de te verwachten groei van bovengenoemde doelgroepen en klantengroepen is op dit moment nog moeilijk in te schatten. De diverse door de Stichting Globaliseringscentrum te ontwikkelen en uit te voeren projecten kunnen door een of meerdere van deze groepen – of individuen daaruit – worden geïnitieerd, waarbij er wel sprake dient zijn van een integrale, multidisciplinaire aanpak.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s




%d bloggers liken dit: