Hoe doen we de was?

28 02 2009

Kleindochter Laura is nu bijna negen maanden op deze wereld. Het roept in deze tijd de vraag op: “Kan een kind de was doen?” Wat de wereldproblemen betreft niet, zouden we zeggen, maar toch: Als we eens goed kijken naar de openheid, spontaniteit, kwetsbare ontvankelijkheid en de vrolijkheid waarmee kleine kinderen zich in deze wereld manifesteren en zich aan ons presenteren, dan zijn zij een voorbeeld voor ons en een aanwijzing:”Zo kun je ook zijn”. Bedankt lieve en vrolijke Laura en al die andere kinderen!

Laura helpt met de was

Laura helpt met de was

Wees er zelf opgeruimd bij!

Wees er zelf opgeruimd bij!

Oproep voor Omroep LLiNK, deel 2! Zie artikel op 12-02-2009. Geef ze het voordeel!

25 02 2009

Omroep LLink zit in de problemen. Onvoorstelbaar eigenlijk, net nu men bezig is met een enorme en succesvolle wervingscampagne. We kunnen nu twee dingen doen: Ze kansloos ten onder laten gaan door ons van ze af te wenden wegens financieel wanbeleid.(?) Of we geven ze het voordeel van de twijfel, die hierdoor ontstaat, en geven een duurzame omroep een kans! Zie onderstaand een samenvatting van de stand van zaken en van de verklaring en de oproep van de directeur en het personeel. Vel nog geen oordeel en geef ze het voordeel! Lees de rest van dit artikel »

Patty van der Mieden wint publieksprijs, deel 2.

23 02 2009

Zie het artikel van 10-02-2009. NU wel met de goede verwijzing. Op de site van Peter Wellen Hair staat nog een leuk stukje over de finale, met wat foto’s. Beslist leuk om te zien/lezen.

http://www.peterwellen.nl/nieuws.html


Levensbeschouwing in de 21e eeuw, deel 2.

17 02 2009

We leven in een pluriforme samenleving waarin overgedragen waarden, normen en geloofsovertuigingen niet meer vanzelfsprekend zijn. We kunnen een deel van de antwoorden op onze (levens)vragen vinden door de wereld(en) om ons heen te bestuderen. Er is een toenemende belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen, waarden en normen, zin- en betekenisgeving en vragen rond onze eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De verschillen in opvatting spelen een belangrijke rol in de wijze waarop we met elkaar omgaan in leven, wonen en werken! Ze hebben invloed op onze manier van leiding geven en onze houding en gedrag ten opzichte van superieuren, collegae, ondergeschikten, buitenlanders, bestuurders en aandeelhouders. En op hoe wij omgaan met veranderingsprocessen en ethische vraagstukken. Voor onze ontwikkeling en ontplooiing is het belangrijk te onderzoeken vanuit welke psychologische motieven we voor een der drie onderstaande levensscenario’s kiezen. Lees de rest van dit artikel »

Vandaag het tweehonderdvijftigste weblichtje!

15 02 2009

Het weblicht van 30 juli 2008 was het vijftigste weblichtje! Dat van 24 augustus het vijfenzeventigste, van 18 september het honderdste, van 7 november is het honderdvijftigste, van 27 december het tweehonderdste en dat van 15 februari 2009 het tweehonderdvijftigste! Ze ontstaan vrijwel allemaal per dag en geven dus weer wat mij bezig heeft gehouden en bezighoudt. Een tip voor zelfreflectie waar je meteen en op langere termijn wat aan kunt hebben: Lees de weblichtjes allemaal eens door en beantwoord daarbij de volgende vragen:

1. Welke spraken/spreken je het meeste aan en waarom?
2. Wat heb je ermee gedaan, wat ga je ermee doen en met welk doel?
3. Welke spreken je het minst aan? Hoe komt dat?
4. Wat ga je daar verder mee doen? Schrijf voor jezelf op wat jouw visie/mening is.
5. Welke weblichtjes wil je delen met een ander? Doen!

Veel plezier en ik hoop dat je er baat bij hebt. Dit weblog is bedoeld om elkaar te inspireren op onze levensweg. Dat kun je doen door jouw ervaringen en antwoorden met ons te delen. Ik hoop dat je dit aantal weblichtjes met ons wilt meevieren door jouw reacties op weblichtjes of op artikelen. Misschien vind je het leuk om eens op een weblichtje te reageren. Bij de volgende 46 weblichtjes vroeg ik om een reactie: 30-05 / 02-06 / 06-06 / 09-06 / 12-06 / 18-06 / 19-06 / 29-06 / 01-07 / 17-07 / 20-07 / 22-07 / 25-07 / 28-07 / 29-07 / 31-07 / 02-08 / 11-08 / 17-08 / 21-08 / 25-08 / 30-08 / 12-09 / 16-09 / 21-09 / 25-09 / 27-09 / 04-10 / 09-10 / 11-10 / 15-10 / 16-10 / 19-10 / 21-10 / 22-10 / 26-10 / 27-10 / 24-11 / 29-11 / 10-12 / 11-12 / 12-12 / 17-12 / 13-01-09 / 24-01-09 en 02-02-09.

Je kunt natuurlijk ook op een van de andere weblichtjes reageren. Van diverse mensen krijg ik ook mondeling positieve reacties op de weblichtjes. Daar ben ik uiteraard blij mee, maar het is mooi als je hier je ervaringen met anderen uitwisselt. Elk “Ik verbind” leidt immers tot meer verbinding en intensiveert de verbinding, die er altijd is! Wie weet kom ik nog eens tot een (scheur)kalender of agenda ten behoeve van de Stichting Globaliseringscentrum. Dat wordt dan in ieder geval een bijzondere. Je kunt je vast aanmelden! Stuur een mailtje met “Info kalender/agenda 2010” en ik zend je op de aanbiedingslijst. Dat verplicht je uiteraard nog tot niets, maar geeft mij een indicatie of en welke belangstelling daarvoor is.

Begin 2009: Een nieuwe tijd breekt aan!

14 02 2009

De nieuwe Amerikaanse president Barack Obama zei in zijn inaugurale rede op 20 januari 2009 o.a. het volgende:”De tijd is gekomen om onze geestkracht te herbevestigen, om een betere geschiedenis te kiezen, en om die kostbare gift, dat nobele idee naar voren te brengen, dat generatie na generatie is doorgegeven: De door God gegeven belofte dat allen gelijk zijn, vrij zijn en een kans verdienen om hun volledige geluk na te streven. Hij gaf aan dat we niet moeten vergeten wat vrije mannen en vrouwen kunnen bereiken, als verbeeldingskracht wordt gekoppeld aan een gemeenschappelijk doel en noodzaak aan moed. De idealen van de rechtsstaat en de mensenrechten vormen een lichtbaken voor de wereld en zullen we niet opgeven. Lees de rest van dit artikel »

Levensbeschouwing in de 21e eeuw, deel 1.

12 02 2009

We worden allemaal geconfronteerd met levensvragen omtrent de zin en betekenis van ons en het bestaan. In de voorgaande eeuwen waren er vele “volgelingen in geloof”. De geloofsleer bood een vast en “veilig” kader, dat men moest volgen en veelal volgde. In de vorige eeuw leidde het verzet tegen de “heilige huisjes” en opgelegde dogma’s tot ontkerkelijking en ontchristelijking en de opkomst van het atheïsme, het humanisme en nieuwe spirituele bewegingen. In deze eeuw is de Islam in opkomst in de westerse samenleving. Overgedragen geboden en verboden en de geloofsleer zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Men tracht tevergeefs te komen tot een maakbare en meetbare wereld. Steeds indringender vragen velen zich af:”Waar en hoe vinden we houvast?” Lees de rest van dit artikel »

Oproep voor omroep Llink: Word lid van deze duurzame omroep!

12 02 2009

Dit weblog is geen reclamemedium, maar ik maak graag een uitzondering voor het algemeen maatschappelijk belang.
De publieke omroep LLiNK bestaat sinds 2000 en zet zich in voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld door mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar eigen mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren. Door motiverende en oplossingsgerichte radio- en televisieprogramma’s te maken over mondiale verhoudingen, mensen- en dierenrechten, natuur en milieu laten zij zien dat de inbreng van elke betrokken wereldburger bijdraagt aan een duurzame toekomst.

LLiNK is dé omroep voor een eerlijke, groene wereld en telt nu bijna 120.000 leden. Voor 1 april 2009 heeft LLiNK 150.000 leden nodig, anders houdt LLiNK op te bestaan. Word dus lid voor slechts € 5,73 per jaar, want dat kun je toch niet laten gebeuren in een land met meer dan een miljoen cultural creatives: Mensen die aangeven voor een duurzamere wereld te zijn!

Als lid van LLiNK krijg je toegang tot de ledensite, korting in de LLiNK webshop en kortingen op festivals en evenementen. Ga zelf naar de website www.llink.nl voor meer informatie en kies zelf. En wijs anderen op deze kans om een omroep te steunen die duurzame geluiden en beelden laat horen en zien!

Eerste Engelse artikel op dit weblog!

11 02 2009

Mij bereikte een verzoek uit Canada, via het internetwerk Xing, of ik het artikel “De 21e eeuw: Einde van het primaat van het bedrijfseconomische uitgangspunt”(16-12-08) wilde vertalen in het Engels. Een buitengewoon verzoek. Met dank voor de correcties door een lieve nicht van mij is hier dan het eerste artikel over bewustwordingsmanagement in het Engels:“The 21st century: End of the primacy of business economics principles”. Zowaar een historisch moment. Zie bij de categorie “Awakening management”. Ik ben benieuwd waar dit toe leiden zal. Dit weblog blijft in de eerste plaats Nederlandstalig, maar er zullen zeker daarnaast ook meerdere Engelse artikelen verschijnen.

The 21st century: End of the primacy of business economics principles

11 02 2009

For centuries, economic reasons have prevailed and up to this day they still do. Corporate social responsibility, emancipation and diversity are almost exclusively “sold” underlining the economic advantage that can be gained by it. “CSR is the best guarantee for turnover and profit” and “Top women bring in money.” In the nineteenth century the headlines would probably have been “More profit without slaves” and in the last century “More turnover without racial discrimination.” But there is another way! Lees de rest van dit artikel »