Naar nieuwe waarden met een nieuwe wereldorde? Een radicale verandering?

9 01 2009

Antwoord op het laatste? Ja. Op de eerste vraag: Nee en ja. Dat president Sarkozy zichzelf en andere Europese leiders zichzelf, en zij met elkaar Europa, willen profileren mag zo zijn, maar op zich is het nuttig dat zij zich buigen over hoe het met de wereld nu verder moet. Op 8 en 9 januari wordt de financiële studie-tweedaagse “Nouveau monde, nouveau capitalisme” gehouden. Gelukkig stelt de econoom en Nobelprijswinnaar Amartyan Sen vast dat het helemaal niet gaat om nieuwe waarden, maar dat we de oude menselijke waarden als “menselijkheid” en “rechtvaardigheid” eens beter moeten gaan toepassen. De wereld heeft zeker behoefte aan het op waarachtige, integere en duurzame wijze toepassen en nakomen van waarden, normen, gedragsregels en afspraken binnen de financiële wereld en ook daarbuiten.

Maar we komen pas tot een nieuwe wereldorde als we de moed en de wil hebben om in de 21e eeuw eindelijk eens serieus, niet alleen individueel maar ook collectief, ons diepgaand te bezinnen op de levensbeschouwelijke en psychologische aspecten van ons mens zijn. Een diepgaande individuele en collectieve zelfreflectie en analyse is de absolute voorwaarde voor het komen tot een andere houding en gedrag. Dat is de radicale verandering die noodzakelijk is en waar de huidige crises in de wereld naar ik hoop de katalysator voor zijn. De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en onderzoeken vanuit de bewustwordingswetenschap geven daartoe de inzichten en concrete handvatten. We willen naar (herstel van) vertrouwen, evenwicht, respect en zin- en betekenisgeving. Vanaf individueel tot op mondiaal niveau. Alleen de vraag is telkens opnieuw: Hoe?

Het is bepaald niet toevallig, maar heel bewust, dat ik mijn boek daarover de titel:”De mens in de 21e eeuw” meegaf. Deze eeuw duurt langer dan 2012, om een veel genoemd cruciaal jaar maar eens te noemen, maar we kunnen de komende jaren wel een radicale sprong voorwaarts maken. Een politiek onafhankelijk globaliseringscentrum op een neutraal terrein tussen Israël en Palestina had nu een cruciale rol kunnen spelen en wellicht veel onnodig bloedverlies en lijden kunnen voorkomen en vrede kunnen bewerkstelligen. Maar wat nog niet is, kan nog komen. Het is een van de preventieve en curatieve functies die de globaliseringcentra in de wereld kunnen hebben. Mijn inzet is dat de werkconferentie die ik aan het ontwikkelen en organiseren ben daar concrete aanzetten toe geeft. Het wordt hoog tijd dat er een bewustere, nieuwe wereld komt op basis van het doorleven, voorleven en naleven van onze Oorspronkelijke waarden en normen.


Acties

Informatie

2 responses

9 01 2009
Rutger

Je hebt een lange traditie van utopisch denken aan je zijde, dus je staat niet alleen in je opvatting. Denken dat de wereld echt gaat veranderen als we ons nu echt eens bezinnen over ‘rechtvaardigheid’ en rationeler worden, dat wordt al eeuwen gedaan. Wat heeft het opgeleverd? De meest kleurrijke fantasieën over ‘wereldvrede’ en ‘duurzaamheid’, zeer abstracte principes die, wanneer je ze toepast in de politieke praktijk, meer schade aanrichten dan goeds doen.

De hoop op een betere wereld is niets dan een vlucht voor de realiteit dat wij altijd tegen een constante stroom van kwaad in moeten zwemmen. Politiek is en blijft muddling through, waarbij je nooit een einddoel bereikt (zoals rechtvaardigheid), maar altijd tussen tirannie en anarchie schippert.

Bert-Jan heeft een flinke dosis gezonde scepsis en realisme nodig. Hij moet dus John Gray lezen.

9 01 2009
Bert-Jan van der Mieden

Beste Rutger,

De kritische reacties zijn eigenlijk de mooiste. Bedankt. Ik heb gelukkig ook een goede dosis scepsis ontwikkeld ten aanzien van de (zogenaamde) realisten en sceptici, die in wezen (zeer) idealistische mensen bleken te zijn. Je kunt mij een realistische idealist of een idealistische realist noemen, afhankelijk van het accent dat je legt. Ik heb John Gray gelezen. Levert zijn bijdrage om de mens te helpen in persoonlijke ontwikkeling.
Wat alle pogingen tot vooruitgang hebben opgeleverd is wellicht niet om te juichen, maar met je conclusie dat het meer schade aanricht dan goed doet ben ik het niet eens. Mensen als Nelson Mandela, Martin Luther King, om er maar een paar te noemen, zijn nu bepaald geen mensen die vlucht(t)en voor de realiteit, maar wel voorbeelden van mensen die hopen op een betere wereld en daar ook voor gingen en gaan. Continu inzwemmend tegen een constante stroom van kwaad. Er zijn meer mensen zoals zij en vele, gewone burgers in onze directe omgeving, die niet alleen hopen op een betere wereld, maar zich daar ook voor inzetten.
Ik herken de door jou geschetste realiteit wel, maar je doet de geschiedenis en de huidige realiteit tekort als je die op deze wijze eenzijdig duidt. Het gevaar van realiteitszin en scepsis is dat het verwordt tot cynisme en moedeloosheid. Dat wens ik niemand toe. Hoop, die omgezet wordt in daadkracht, doet leven. En vanuit het besef dat alles hier tijd nodig heeft en een ontwikkelings- en ontplooiingsproces is vergt dat doorzettingsvermogen. Maar elke druppel is er een en een klein licht maakt een donkere omgeving lichter. Uitsluitend stilstaan bij wat er tot nu toe niet bereikt is biedt geen vooruitgang. De ware historicus maakt mijns inziens de balans op tussen het goede en kwade dat de geschiedenis van de mensheid gebracht heeft, maar vertaalt die naar wat daarvan de winst kan zijn voor het nu en voor de toekomst. Laten we lessen er uit leren en er ons voordeel mee doen. Anders is het nutteloos om je er in te verdiepen. Maar sceptici en realisten kunnen wel vanuit een scherpe analyse tot mooie resultaten komen, mits zij open blijven staan voor realistische hoop, zin- en betekenisgeving.

Hartelijke goeten,

Bert-Jan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: