Op unieke wijze het bootje in?

31 01 2009

Je wilt geen traditionele huwelijksinzegening, maar  een ceremonie waarbij je je eigen spiritualiteit, waarden, normen en levensvisie inbrengt en daar je eigen unieke vorm aan wilt geven. Dat kan, want dat verzorg ik voor je. Onderstaand geef ik een aantal reacties weer op een huwelijksceremonie. Er is altijd sprake van maatwerk, maar de reactie van dit bruidspaar geeft mooi weer  hoe er gewerkt wordt. Het bruidspaar: Lees de rest van dit artikel »

De effecten van improviseren

31 01 2009

Vanaf mijn vroege jeugd verving ik het studeren door het improviseren op de piano. Een slimme pianolerares besloot van de nood(mijn vorderingen waren niet bijster goed) een deugd te maken en besloot een improvisatie met mij op papier te zetten. Diverse verhuizingen van leraren en mijzelf resulteerde in nogal wat wisselingen in docenten. Na de middelbare school werd ik toegelaten tot een Sociale Academie, maar in een gesprek met mevrouw de Clercq Zubli vroeg ze mij “Waarom volg je je hart niet?” toen ik aangaf liever de muziek in te willen. Ik geloofde niet dat ik daar genoeg talent voor had, dus besloot het Conservatorium uit te kiezen met de zwaarste toelatingseisen. Toen was dat het Amsterdams Conservatorium. Wonder boven wonder werd ik toegelaten tot de vooropleiding. Lees de rest van dit artikel »

Wil men na werktijd nog dineren? Ja!!

28 01 2009

Het waren en zijn natuurlijk fantastische ervaringen. Huisartsen, executives die vele vlieguren maken, ondernemers(met boordevolle agenda’s en gezinnen die hen ook wel eens wil zien) en personeelsmanagers en staffunctionarissen. Om maar een paar beroepen te noemen. Bonte gezelschappen van personen die, ondanks hun noodzaak tot zeer effectief timemanagement, behoefte hebben aan professionele en boeiende uitwisseling op niveau. En dat kregen ze blijkbaar gezien de enthousiaste reacties.

“Bijzonder dat we zo boeiend en ontspannen konden uitwisselen, zowel over zakelijke als persoonlijke onderwerpen en vragen die ons bezighouden”.”Onvoorstelbaar. Je crëeert een klimaat van veiligheid en vertrouwen, waardoor personen, die elkaar geheel niet kennen, zo open en persoonlijk zich uiten naar elkaar toe. Nooit eerder meegemaakt.”

Mooi om te horen natuurlijk en ook om zelf te ervaren dat dit mogelijk is. Ik vertel het om aan te geven dat de behoefte er heel duidelijk is aan dit soort bijeenkomsten en dat het wel degelijk mogelijk is. Lees de rest van dit artikel »

Het belang van outplacement +

27 01 2009

Juist in deze crisistijd is outplacement in de publiciteit en wordt hier meer gebruik van gemaakt. In tijden van economische crises werken de privé- en werksituatie veelal meer op elkaar in. Het is dus zaak om outplacement zo zorgvuldig en professioneel mogelijk te doen, met een optimale prijs-prestatieverhouding en zonder imagoschade. Door vroegtijdige inschakeling van PYRAMIDE wordt onzekerheid, onduidelijkheid, demotivatie, negatieve publiciteit en/of onnodige verliezen voorkomen of beperkt. Zowel de organisatie als de vertrekkende en achterblijvende medewerkers kunnen begeleid worden en er wordt gezorgd voor optimale afstemming tussen alle betrokken partijen. Het gaat om individuele begeleiding, maar een combinatie met groepsoutplacement is mogelijk. Lees de rest van dit artikel »

Business Network International

27 01 2009

Het was even stil, want ik was vorige week naar een tweetal BNI-trainingen in Londen. Een fantastische ervaring. Sinds vorig jaar ben ik lid van dit netwerk en wel van de chapter Vivaldi in Apeldoorn. Wie nu vast wat meer wil weten over BNI verwijs ik naar de website http://www.bni-europe.com/nederland. Ik laat er zeker nog meer over horen, omdat het voor vele ondernemers bijzondere kansen biedt. Vandaar een aparte categorie. Heb je interesse? Laat het me weten.

Tienduizendste bezoeker!

17 01 2009

Beste lezers,

Deze week verwachten we de tienduizendste bezoeker op dit weblog! Dat zijn er in 7,5 maand zo’n 1300 per maand en gemiddeld ca. 44 per dag. In 2009 krikken we dat natuurlijk nog omhoog. Er is een nieuwe rubriek “Millenniumdoelen/mensenrechten” en een rubriek “Verkopen” bij gekomen.  Dit vanwege de twee artikelenseries die er lopen. Verder wordt een en ander nog geoptimaliseerd. Nog twee aandachtspunten:

1. Hoe meer reacties hoe meer vreugd en uitwisseling

2. Verzoeken om artikelen zijn altijd welkom. Evenals suggesties voor verbeteringen.

Deze week tref je de weblichtjes aan tot zondag 28 januari. Ik ben een week op BNI-training in Londen. Daar vernemen jullie meer over. “Kennis en inzicht delen, gaat nooit vervelen”.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Hoe kom ik tot optimaal communiceren en verkopen? Deel 2.

14 01 2009

Het onderstaande is een samenvatting van de tips en de verwijzingen naar mijn boek in de negen artikelen, waar lezers zich met een mailtje onder de noemer van “zestienjaartips” voor konden inschrijven. Dat kan alsnog voor de vervolgartikelen. Lees de rest van dit artikel »

Hoe kom ik tot optimaal communiceren en verkopen? Deel 1.

14 01 2009

Het onderstaande is een samenvatting van negen artikelen, waar lezers zich met een mailtje onder de noemer van “zestienjaartips” voor konden inschrijven. Dat kan alsnog voor de vervolgartikelen. De samenvatting van de tips en de boekverwijzingen volgen hierna. Lees de rest van dit artikel »

Het is weer maandagochtend

11 01 2009

Wel of niet vol goede moed gaan we weer naar het werk. Wellicht is het weer vergaderen. Wel of (en meestal) niet goed voorbereid. Minstens een collega zit kennelijk minder goed in diens vel zo te zien. Hoe goed het ook kan verlopen er zit altijd wel een of meer vergaderingen of tweegesprekken tussen waarvan je baalt. Of je nu wel of niet in het Managementteam zit je bespreekt diverse zaken met het management en de directie. Breng nu eens de volgende agenda in:

Ik wil het met jou/ met jullie vandaag, of een volgende keer, hebben over Liefde, Vertrouwen en Waarheid. En daarna een keer over Zuiverheid, Kracht en Schoonheid. En tenslotte een keer over Wijsheid en de vertaalslag maken naar onze organisatie.

Natuurlijk coach ik het, indien nodig, ook bij jullie graag, maar laat me eens weten wat jullie bevindingen zijn? Praat eens met elkaar over Liefde. Kijk elkaar eens in de ogen. Vertel me wat er daarna zoveel beter ging en hoe blijvend dat was. Ga naar je werk en zeg tegen je collega:”Ik wil me met jou verbinden”. Wat gebeurt er en vertel ons wat er gebeurde.

Zweverig? Ze zullen je zien aankomen? Jij bent geen lafaard, dus probeer het gewoon een keer. Als ze je uitlachen, verwijs dan niet gemakshalve naar dit artikel, maar vraag serieus naar het waarom en vertel ze dat het volgens mij in de praktijk werkt. Als je wilt en het zonodig moet: Inderdaad bij de concurrentie. We willen immers allemaal overeind blijven en succesvol zijn. Ik verneem graag van jullie.

Wil je direct een probleem eens goed aanpakken, neem dan contact met mij op: Tel: 055 5 22 39 26 / 0653 31 31 47. Of stuur een mailtje naar: bjpvandermieden@pyramide.nl. http://www.pyramide.nl

 

Naar nieuwe waarden met een nieuwe wereldorde? Een radicale verandering?

9 01 2009

Antwoord op het laatste? Ja. Op de eerste vraag: Nee en ja. Dat president Sarkozy zichzelf en andere Europese leiders zichzelf, en zij met elkaar Europa, willen profileren mag zo zijn, maar op zich is het nuttig dat zij zich buigen over hoe het met de wereld nu verder moet. Op 8 en 9 januari wordt de financiële studie-tweedaagse “Nouveau monde, nouveau capitalisme” gehouden. Gelukkig stelt de econoom en Nobelprijswinnaar Amartyan Sen vast dat het helemaal niet gaat om nieuwe waarden, maar dat we de oude menselijke waarden als “menselijkheid” en “rechtvaardigheid” eens beter moeten gaan toepassen. De wereld heeft zeker behoefte aan het op waarachtige, integere en duurzame wijze toepassen en nakomen van waarden, normen, gedragsregels en afspraken binnen de financiële wereld en ook daarbuiten.

Maar we komen pas tot een nieuwe wereldorde als we de moed en de wil hebben om in de 21e eeuw eindelijk eens serieus, niet alleen individueel maar ook collectief, ons diepgaand te bezinnen op de levensbeschouwelijke en psychologische aspecten van ons mens zijn. Een diepgaande individuele en collectieve zelfreflectie en analyse is de absolute voorwaarde voor het komen tot een andere houding en gedrag. Dat is de radicale verandering die noodzakelijk is en waar de huidige crises in de wereld naar ik hoop de katalysator voor zijn. De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en onderzoeken vanuit de bewustwordingswetenschap geven daartoe de inzichten en concrete handvatten. We willen naar (herstel van) vertrouwen, evenwicht, respect en zin- en betekenisgeving. Vanaf individueel tot op mondiaal niveau. Alleen de vraag is telkens opnieuw: Hoe?

Het is bepaald niet toevallig, maar heel bewust, dat ik mijn boek daarover de titel:”De mens in de 21e eeuw” meegaf. Deze eeuw duurt langer dan 2012, om een veel genoemd cruciaal jaar maar eens te noemen, maar we kunnen de komende jaren wel een radicale sprong voorwaarts maken. Een politiek onafhankelijk globaliseringscentrum op een neutraal terrein tussen Israël en Palestina had nu een cruciale rol kunnen spelen en wellicht veel onnodig bloedverlies en lijden kunnen voorkomen en vrede kunnen bewerkstelligen. Maar wat nog niet is, kan nog komen. Het is een van de preventieve en curatieve functies die de globaliseringcentra in de wereld kunnen hebben. Mijn inzet is dat de werkconferentie die ik aan het ontwikkelen en organiseren ben daar concrete aanzetten toe geeft. Het wordt hoog tijd dat er een bewustere, nieuwe wereld komt op basis van het doorleven, voorleven en naleven van onze Oorspronkelijke waarden en normen.