Oplossingen voor de crises in de wereld

31 12 2008

In de afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over de kredietcrisis, en ook andere crises, die de wereld op dit moment in de ban houdt. Velen geven aan dat gebrek aan vertrouwen, ethisch gedrag, authenticiteit en integriteit de oorzaken daarvan zijn. Alsmede onze hebzucht en consumptie- en bestedingspatroon. We moeten ons bewuster worden van de duurzame doelstellingen van onszelf en die van anderen. We moeten komen tot een andere manier van denken en doen. De gemeenschappelijke noemers uit alle publicaties zijn mijns inziens de volgende conclusies:

1. Het gaat om de instelling, de houding en het gedrag van onszelf als individu
2. Het gaat om de bewustwording en de ontwikkeling van onszelf en de ander
3. Het gaat om onze eigen belangen, die van de ander(en) en om onze gemeenschappelijke, collectieve belangen, ook op de lange termijn.

4. Voorwaarden om te komen tot duurzame en waarachtige oplossingen zijn:

4.1. Verandering in denkwijze en teruggaan naar het beginpunt
4.2. Innerlijk vertrouwen en vertrouwen in de ander en elkaar
4.3. Authenticiteit
4.4. (Innerlijke) integriteit
4.5. Transparantie en openheid
4.6. Ethiek, respect, solidariteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke dienstbaarheid

De diverse crises waarin de wereld nu verkeert zijn allemaal terug te voeren tot de van de bovenstaande punten af te leiden oorzaken. Uitgangspunten bij het realiseren van bovengenoemde oplossingen zijn o.a.:

1. Veranderen van de wereld begint bij onszelf. Daar zijn we primair verantwoordelijk voor.
2. De ander kunnen we niet veranderen. Wel door inzichten, ervaring en goed voorbeeldgedrag op positieve wijze beïnvloeden en bijstaan.
3. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf en medeverantwoordelijk voor het geheel.

Om tot oplossing te komen van de crises is het noodzakelijk dat we:

1. Onszelf bewust worden wie wij zijn, welke waarden en normen wij zelf hanteren, wat onze visie is op het leven en de zin en de betekenis van ons bestaan, wat onze persoonlijke missie is en wat onze persoonlijke doelstellingen zijn. Kortom: Persoonlijke bewustwording omtrent ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld.

2. Ons individueel en gezamenlijk bewust worden van en afspraken maken over wat wij verstaan onder vertrouwen, authenticiteit, integriteit, ethiek, respect, transparantie, openheid en maatschappelijke dienstbaarheid.

3. We dienen inzicht en concrete handvatten te krijgen hoe we kunnen komen tot (herstel van) evenwicht, vertrouwen, respect, integriteit, ethisch handelen, realisatie van duurzame en waarachtige doelstellingen op de lange termijn en optimaal commitment.

Ik ben niet uitputtend en volledig, maar tot zover even. Ik heb al het bovenstaande onder de loep genomen in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Helaas, maar ook weer een geluk, wordt het boek steeds actueler. Het biedt inzichten en concrete handvatten ten behoeve van de persoonlijke en collectieve bewustwording en geeft een oplossingsrichting aan. Een vervolg erop tref je aan op dit weblog. In 2009 zal ik zeker ook verder ingaan op de kredietcrisis.

Een goede jaarwisseling toegewenst en met elkaar een bewuster en daardoor beter en gelukkiger nieuwjaar toegewenst.


Acties

Informatie

One response

26 01 2009
Bert-Jan van der Mieden

Reactie van Wouter ter Heide:

Verstrengeling politiek en economie, kern kredietcrisis.

Om de kredietcrisis het hoofd te bieden, zal allereerst de oorzaak daarvan zichtbaar gemaakt moeten worden. Daarvoor zullen we oog moeten krijgen voor de zwakke plek in het economische systeem dat de wereld draaiende houdt. Helaas is deze niet te vermaterialiseren en daardoor niet te bestrijden met kapitaalinjecties en dergelijke, omdat die zwakke plek alles te maken heeft met emoties. Met ongrijpbare gevoelens als verantwoordelijkheid en liefde, voor zowel het nageslacht als het totale aardse leven. Dááraan nu heeft het economische systeem geen enkele boodschap, hoewel het bepalend is voor het reilen en zeilen wereldwijd, dankzij de koppeling van economie en politiek in het denken van de gevestigde orde. Zolang deze gekunstelde twee-eenheid als een natuurlijk of onaantastbaar gegeven wordt opgevat, zal zij niet openlijk ter discussie worden gesteld en daardoor niet doorbroken kunnen worden. Met als logisch gevolg dat de crisis blijft voortwoekeren, met alle moedeloos makende consequenties van dien. Op termijn zal daarvan ons nageslacht, politiek gesproken toch onze eerste(!) zorg, keihard de rekening gepresenteerd krijgen. Over verantwoordelijkheidsgevoel en liefde van onze partijpolitici gesproken. Niet dat ze dat ontberen, maar hun vermogen daartoe overstijgt niet het hier en het nu en daarmee het korte termijn belang. Met als tastbaar resultaat ‘pleisters plakken’, ofwel een beleid van ‘zachte heelmeesters die ………….’. Met het algemeen belang heeft dat uiteraard niets van doen, alle mooie woorden van onze Excellenties en Geachte Afgevaardigden ten spijt.

Wouter ter Heide.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: