Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Millenniumdoel 8: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling.

26 12 2008

Over de zeven Millenniumdoelen is veel meer te melden dan ik heb gedaan in de voorgaande artikelen, maar het is een begin. De informatie zal geactualiseerd worden. Gaan de eerste zeven Millenniumdoelen over het verbeteren van met name de situatie in de ontwikkelingslanden, het achtste gaat over wat de rijke landen moeten doen om die zeven doelen te realiseren. Het achtste Millenniumdoel bepaalt dat de rijke landen meer hulp geven, meer schulden kwijtschelden en eerlijke afspraken maken over handel. Onderstaand geef ik weer wat vastgesteld is als achtste Millenniumdoel. In volgende artikelen zal ik aangeven hoe ook dit Millenniumdoel mijns inziens dient te worden aangescherpt en hoe we dat kunnen realiseren.

Al in 1970 namen de 22 rijkste landen zich voor om 0,7 procent van hun bruto nationaal product (BNP) aan hulp uit te geven. Ook toen al een beschamend percentage. Maar nu komt het: Slechts vijf landen houden zich daaraan, te weten Denemarken, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. België en Finland willen de 0,7 procent binnen vijf jaar halen, Frankrijk en Spanje binnen zeven jaar en Engeland binnen acht jaar. De overige rijke landen – waaronder de VS, Duitsland, Italië, Japan en Canada – zitten nog ver onder de norm en hebben ook geen tijdsplan opgesteld. Het gemiddelde is ruim onder de 0,3 procent gebleven. Op dit moment krijgen de armste landen giften en bestaat de hulp aan de rijkere arme landen vooral uit handel. Migranten in ontwikkelde landen sturen geld naar hun land van herkomst.
Zoals al eerder aangegeven profiteren alle landen ervan als de armoede wordt uitgebannen. En niet op de manier zoals het nu gebeurt, namelijk dat de rijke landen geld verdienen aan de ontwikkelingslanden.

Handelsbelemmeringen

De liberalisering van de wereldmarkt dient positieve effecten te hebben voor lokale economieën. Helaas is dat vaak niet het geval. Integendeel. Ontwikkelingslanden lopen tientallen miljarden euro’s aan inkomsten mis door de hoge importtarieven die de rijke landen hebben ingesteld voor landbouwproducten en textiel. Handelsbarrières belemmeren in sommige gevallen de toegang tot westerse markten. Een open en eerlijk handels- en financieel systeem is absolute voorwaarde voor de ontwikkelingslanden om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen. Evenals een toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten. De ontwikkelingslanden hebben het afgelopen decennium een betere toegang tot economische markten gekregen. Driekwart van hun export kwam in 2004 belastingvrij de ontwikkelde landen binnen. Acht jaar eerder was dat nog maar de helft. Maar er is nog lang geen sprake van een open en eerlijke en menswaardige situatie.

Schuldenlast

In een groot aantal arme landen wordt de economische en sociale ontwikkeling belemmerd door torenhoge schulden. Daardoor is er onvoldoende geld voor investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. In de afgelopen jaren hebben schuldeisers bijna tweederde van de schulden kwijtgescholden, maar dat is niet genoeg. De armste landen betalen samen nog steeds honderd miljoen dollar per dag aan buitenlandse schuldeisers. Nationale en internationale maatregelen zijn noodzakelijk om tot oplossing van de schuldproblemen te komen. Ontwikkelingslanden kampen helaas zelf daarbij ook met het probleem, dat het geld, bestemd voor het realiseren van de Millenniumdoelen, bepaald niet altijd terechtkomt bij hen voor wie het bedoeld is.

Groter wordende kloof in mogelijkheden

De digitale kloof tussen rijke en arme landen wordt eerder groter dan kleiner. Slechts ongeveer 5% van de mensen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot internet. Het is van belang dat in samenwerking met de ontwikkelende landen een gezonde arbeidsmarkt wordt gecreëerd. Nieuwe technologie, waaronder informatie- en communicatietechnologie, kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Vele organisaties houden zich bezig met dit Millenniumdoel. De organisatie Fairfood draagt bij aan het komen tot eerlijke handel, door de consument te wijzen op ‘eerlijke’ producten, waarvan de vervaardiging en verhandeling tot minder honger en armoede leiden. Zie www.fairfood.org.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Millenniumdoelen” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. De eerste zeven artikelen verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12 en 24-12.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: