Bert-Jan van der Mieden: Vertrouwenspersoon.

13 11 2008

In mei 1992 startte ik met PYRAMIDE. (zie www.pyramide.nl). Over de activiteiten daarvan kun je ook meer lezen bij “Over Bert-Jan”. Dit jaar kreeg ik uit de markt de vraag of ik extern vertrouwenspersoon wilde worden. Ik blijf de diensten die ik vanuit PYRAMIDE aanbied gewoon verlenen, maar vandaag heb ik besloten om mij in de markt te positioneren en te profileren als vertrouwenspersoon. Duurzame ontwikkeling en ontplooiing begint bij jezelf nietwaar! Jullie zult hier de komende tijd wel meer van merken. Voor verdere verspreiding van dit nieuws ben ik jullie uiteraard erkentelijk. Zeker in deze tijd is de behoefte mijns inziens groot aan (herstel van) vertrouwen en verbinding. Voor hen die meer willen lezen over hoe dit te bereiken is verwijs ik naar mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Zie bij “Boek”.

Effectief veranderen: Simpel of niet?

11 11 2008

Veranderingsprocessen komen zowel in werk- als in privé-situaties continu voor. Veranderen is: Stimuleren, Inspireren, Motiveren, Positioneren, Enthousiasmeren, Luisteren. De eerste letters van deze woorden vormen het woord SIMPEL. Als het gaat om succesvol veranderen: Doe het SIMPEL in de combinatie van deze zes woorden. Je stimuleert jezelf en de ander om te geven. Door te geven inspireer je de ander. Door van binnenuit, vanuit je eigen innerlijke motivatie, naar de ander uit te gaan motiveer je elkaar. Daardoor ben je in staat de ander enthousiast, of weer opnieuw, enthousiast te maken voor je ideeën. Je enthousiasmeert elkaar door naar elkaar te luisteren. Lees de rest van dit artikel »

Het onbespreekbare bespreekbaar: Ben ik succesvol?

10 11 2008

Welke innerlijke factoren spelen een rol bij het wel of niet hebben van succes? Mijns inziens zijn die factoren doorslaggevend voor de effectieve werking van de aan de buitenkant liggende succesfactoren, zoals bijvoorbeeld o.a. effectieve focusing, planning en goed timemanagement.

Wanneer zijn we succesvol? Dat zal voor iedereen verschillend zijn, maar velen (h)erkennen, dat het niet alleen ligt in rijkdom, status, positie, rol, (meer) bezit en groei. Er zijn mensen die een of meerdere van bovengenoemde succes-elementen hebben, maar aangeven dat niet belangrijk te vinden. De meest voorkomende is geld. “Geld vind ik niet belangrijk” wordt vaak gezegd door mensen die het in (zeer) ruime mate bezitten. Daar zit nogal eens een addertje onder. Ik heb mensen gecoacht die in paniek raakten bij de minste geringste koersdaling, als ze heel kort zonder inkomsten zaten, of hun baan dreigden te verliezen. Terwijl ze voor langere tijd meer dan genoeg geld achter de hand hadden. Soms krijg je sterk de indruk dat het gemakkelijk gezegd wordt en men zich spiritueel en niet-materialistisch wil doen voorkomen. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen. Geld is heel belangrijk. Ook als je heel rijk bent, want dan kun je er iets goeds mee doen, voor degenen die het nodig hebben en er zelf niet aan kunnen komen. Velen doen dat gelukkig ook. Geld kan je gelukkig maken, maar ook diep ongelukkig, door de manier waarop jezelf en anderen er mee omgaan. Hetzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld een bepaalde positie of status. Succes kan door bovengenoemde elementen worden bepaald, maar ook door andere. Lees de rest van dit artikel »

Loyaliteit: Wie is loyaal vanuit en naar wie?

8 11 2008

In privé- en werkrelaties verwachten we loyaliteit: trouw, eerlijkheid en oprechtheid. We spreken van een symbiotische relatie als (groepen) mensen harmonisch en tot wederzijds voordeel samenleven of met elkaar omgaan. Het woord symbiose stamt af van het oud-Griekse woord “sumbioun” voor “samenleven”. Vaak spreken we in minder positieve zin van een symbiotische relatie, als er sprake is van extreme afhankelijkheid tussen twee personen. Dat kan een partnerrelatie zijn, maar ook een ouder-kindrelatie. Dat kan zelfs pathologische vormen aannemen.

In zakelijke relaties gebruiken we niet het woord symbiose, maar het woord loyaliteit. Loyaal zijn betekent dat je trouw bent aan aangegane verbintenissen of verplichtingen. Loyaal omgaan met iemand wil zeggen dat je trouw, eerlijk en oprecht bent. Ook daarbij kan echter sprake zijn van een ongezonde mate van (wederzijdse) afhankelijkheid. Lees de rest van dit artikel »

Human Resource Management en leiderschap in het perspectief van de 21e eeuw

8 11 2008

De toegevoegde waarde van HRM in organisaties is een onomstotelijk gegeven, maar de inhoud en de positie ervan zal in de 21e eeuw veranderen. Ik ben daar sinds 1992 innovatief mee bezig, door me niet te richten op hetgeen zovele professionals veel beter kunnen dan ik, maar op het verbinden van HRM aan de psychologische, levensbeschouwelijke, sociale en relationele aspecten van organiseren. Zowaar ook na zestien jaar in 2008 nog beslist geen sinecure. In 1998 introduceerde ik daartoe de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. In 2004 legde ik mijn ervaringen en inzichten vast in het lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”.

Eind mei van dit jaar besloot ik tot het starten van een persoonlijk weblog. In een multiculturele en multidisciplinaire samenleving en een wereld waar behoefte is aan duurzame, waarachtige globalisering is het van belang dat bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, religie en wetenschap zich met elkaar verbinden, om zodoende te komen tot een integrale, duurzame missie en visie. Ondernemerschap, en human resource management als onderdeel daarvan, zal zich daarom deze eeuw meer willen verbinden met de andere maatschappelijke disciplines. Daartoe is dit weblog-initiatief geboren. Onder andere leiders en andere professionals in organisaties kunnen daardoor hun inzichten en gezichtsveld verbreden en verdiepen. Ik hoop dat zij veelvuldig inhoudelijk hun bijdrage willen leveren aan uitwisseling door te reageren op de artikelen en door verzoeken voor artikelen in te dienen.

Goed voorbereid staat borg voor wel bestede tijd!

7 11 2008

In dit artikel spits ik een en ander wel toe op ondernemers, bestuurders en op communicatie- en verkoopgesprekken in de zakelijke sfeer en in werksituaties, maar ook voor je particuliere contacten kun je er wellicht je voordeel mee doen. Een goede voorbereiding is wellicht niet altijd het halve werk, maar het is wel bepalend voor het realiseren van je doelstellingen. Als je leider bent van je eigen tijd accepteer dan zo mogelijk niet, dat de ander door een slechte voorbereiding oneigenlijk omgaat met jouw tijd. Door een goede voorbereiding respecteer jij ook de tijd van de ander. Er zijn een paar gouden basisregels:

1. Zorg dat het gesprek op een daarvoor geschikte en liefst optimale locatie plaatsvindt
2. Zorg dat je ruimschoots op tijd op de plek van bestemming kunt zijn
3. Zorg dat je papier en (reserve)schrijfmateriaal en visitekaartjes bij je hebt
4. Neem informatie voor en over de ander (diens organisatie) mee
5. Zorg dat je optimaal geïnformeerd hebt en bent

Bij een goede voorbereiding van bijvoorbeeld een verkoopgesprek is het van belang dat je vooraf de volgende vragen goed kunt beantwoorden:

01. Waarin onderscheid jij je en waarin de ander? Wat hebben jullie elkaar te bieden?
02. Wat zijn de overtuigingen, waarden en normen van de ander?
03. Wat zijn de doelstellingen, vragen en behoeften van de ander?
04. Wat zijn de interesses, hobby’s van de ander?
05. Wat kun je doen om de relatie te verdiepen, te verstevigen?
06. Welke vragen wil je graag door de ander gesteld zien? Hoe zorg je daarvoor?
07. Wat zijn jouw specifieke doelstellingen en wat wil jij weten?
08. Welke passende kleding en eventuele sieraden draag jij?
09. Wie zijn de beslissers en welke functie, positie en bevoegdheden heeft je gesprekspartner / hebben de diverse gesprekspartners?
10. Welke alternatieven heeft de ander? Hoe maak je duidelijk dat jij de beste keuze bent?
11. Wat zijn de resultaten voor de ander? Waar is de ander ontevreden over? Welke prioriteit of urgentie heeft dit?
12. Zorg er voor dat je geloofwaardig en betrouwbaar bent en dat je dat kunt tonen. Welke referenties en voorbeelden van jouw reputatie passen bij de ander?
13. Wees verder ook voorbereid op de vragen die je kunt verwachten. Wees in een verkoopgesprek in ieder geval voorbereid op de volgende vragen van de ander: Wie zijn je belangrijkste drie klanten? Waarom vinden je opdrachtgevers jou goed?

Een goede voorbereiding verhoogt de kans dat je je doelstellingen realiseert en dat je een win-win-situatie creëert, ook in privé-contacten, waardoor iedereen met een goed gevoel op het gesprek terugkijkt en de relatie graag wilt voortzetten en verdiepen.