Effectief veranderen: Simpel of niet?

11 11 2008

Veranderingsprocessen komen zowel in werk- als in privé-situaties continu voor. Veranderen is: Stimuleren, Inspireren, Motiveren, Positioneren, Enthousiasmeren, Luisteren. De eerste letters van deze woorden vormen het woord SIMPEL. Als het gaat om succesvol veranderen: Doe het SIMPEL in de combinatie van deze zes woorden. Je stimuleert jezelf en de ander om te geven. Door te geven inspireer je de ander. Door van binnenuit, vanuit je eigen innerlijke motivatie, naar de ander uit te gaan motiveer je elkaar. Daardoor ben je in staat de ander enthousiast, of weer opnieuw, enthousiast te maken voor je ideeën. Je enthousiasmeert elkaar door naar elkaar te luisteren.

Stimuleren:

Stimuleer jezelf en elkaar om je bewustzijn continu te verdiepen en te verbreden. Om de moed te hebben je kwetsbaar op te stellen. Realiseer je dat je er niet alleen voorstaat. Vertrouw op jezelf, op elkaar en op de goede afloop. Door verbinding is de klus, in meerdere opzichten, lichter. Bedank de ander regelmatig voor diens bijdrage aan het geheel.

Inspireren:

Verkokerd denken is een enorm obstakel voor veranderen. Succesvol veranderen lukt alleen door het aangaan van een verbinding met de ander. Dat kun je alleen door open te staan voor andere denkbeelden en een andere visie op de werkelijkheid. Inspireer jezelf en elkaar om open te staan daarvoor en voor elkaar. Houdt andere scenario’s en alle opties serieus tot het eind toe open.

Motiveren:

Wees van binnenuit gemotiveerd. Ontmoet jezelf en de ander, maar realiseer je ook dat je niets moet. Veranderingsprocessen mislukken, omdat ze moeten. Veranderingen slagen alleen vanuit: Bewust zijn, bewust worden, bewust willen, bewust kunnen en bewust doen. Veranderingsprocessen slagen niet doordat je moet, maar slagen omdat je wilt kiezen. Er komt geen verbinding en samenwerking tot stand, als je dat doet vanuit de gedachte dat je je moet verbinden of moet samenwerken. Veranderingen slagen alleen als je verbinding wilt en de verbinding met de ander herkent.

Positioneren:

Onze positie als mens en als functionaris in elk veranderingsproces is dat ieder van ons wijsheid en inzichten heeft. Maar ook dat we niet alles weten, de toekomst niet kunnen voorspellen en onze beperkingen hebben. Richt je tot de ander en zeg dan in jezelf:”Ik ben er voor jou”. Zeg dat tegen jezelf voordat je een vergadering ingaat of een gesprek aangaat met de ander. Zelfs bij conflicten is dat de juiste houding om tot de meest ideale, en dat is de win-win-situatie, te komen.

Enthousiasmeren:

Ik geef je een nieuwe definitie van een veranderingsproces, die zowel in werk- als in privé-situaties toepasbaar is: Een veranderingsproces is het je, vanuit je Zelf, verbinden met de ander. Vanuit het weten dat ieder ander en elk nu anders is en vanuit onze herinnering aan en ons verlangen naar het volmaakte. Deze definitie geldt voor elk veranderingsproces en bevat tevens de criteria waaraan elk veranderingsproces moet voldoen. Vanuit ons verlangen naar het volmaakte, naar honderd procent, willen wij – realistisch als wij zijn – komen tot een zo optimaal mogelijke situatie hier. Enthousiasmeer jezelf en de ander door er SIMPELweg het beste van te maken.

Luisteren:

Absolute voorwaarde voor elke verandering is dat we naar ons Zelf en elkaar luisteren. Erken dat je schijn hebt, erken je kwetsbaarheid. Heb respect voor de ander en diens kwetsbaarheid. Het is onze plicht naar de ander en het andere te luisteren en we hebben allemaal het recht dat er naar ons geluisterd wordt. Oordeel niet, maar stel voortdurend vragen. Vanuit verwondering en bewondering. Ga in je werk en in je privé-situatie eerst de dialoog aan met je Zelf dan met de ander.

Communicatie is dé kritische factor en dé succesfactor bij veranderingen. Communicatie is het resultaat van onze levensbeschouwing, onze waarden en normen, ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Onze communicatie wordt bepaald door onze gedachten en gevoelens en onze plaats in de sociale omgeving. We kunnen alleen optimaal communiceren als we ons daarvan bewust zijn. Voorwaarde voor optimale communicatie is dus zelfkennis, mensenkennis en kennis van de werelden waarin wij leven. Om dat te verkrijgen is het noodzakelijk om de dialoog met onszelf aan te gaan. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik en ga ik doen? En het is noodzakelijk dat we de dialoog met de ander en onze omgeving aangaan.

Doe het SIMPEL

Spreek jezelf en elkaar erop aan of je het ingewikkeld wilt maken, of dat je het SIMPEL doet. Wij zijn op de wereld om elkaar te stimuleren, te inspireren, de innerlijke motivatie bij elkaar naar boven te halen en onszelf bewust te zijn van de positie die we innemen. Met de verantwoordelijkheid naar de ander toe en naar het geheel. Iedereen is daarop aanspreekbaar, welke positie wij ook hebben. Niet alleen voor het verleden, maar vanaf elk NU ook voor de toekomst. Door vanuit verbondenheid samen te werken, enthousiasmeren we elkaar dat SIMPEL te doen.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: