Loyaliteit: Wie is loyaal vanuit en naar wie?

8 11 2008

In privé- en werkrelaties verwachten we loyaliteit: trouw, eerlijkheid en oprechtheid. We spreken van een symbiotische relatie als (groepen) mensen harmonisch en tot wederzijds voordeel samenleven of met elkaar omgaan. Het woord symbiose stamt af van het oud-Griekse woord “sumbioun” voor “samenleven”. Vaak spreken we in minder positieve zin van een symbiotische relatie, als er sprake is van extreme afhankelijkheid tussen twee personen. Dat kan een partnerrelatie zijn, maar ook een ouder-kindrelatie. Dat kan zelfs pathologische vormen aannemen.

In zakelijke relaties gebruiken we niet het woord symbiose, maar het woord loyaliteit. Loyaal zijn betekent dat je trouw bent aan aangegane verbintenissen of verplichtingen. Loyaal omgaan met iemand wil zeggen dat je trouw, eerlijk en oprecht bent. Ook daarbij kan echter sprake zijn van een ongezonde mate van (wederzijdse) afhankelijkheid.

In de meest diepe zin zijn de schepsels loyaal aan hun Schepper(s) en Zij aan Hun scheppels en is er sprake van een symbiotische relatie tussen Hen en al het geschapene en onderling tussen alle soorten schepselen. We spreken dan over samenleven vanuit samen Zijn. Er is dan sprake van een positieve wederzijdse afhankelijkheid vanuit onafhankelijk, uniek en autonoom Zijn.

Echter door de begoocheling, waardoor we ons identificeren met ons lichaam en onze schijnpersoonlijkheid, ontstaat minderwaarde. Daardoor ontstaan relaties die door een of beide personen gevoed kan worden door psychische afhankelijkheidsneiging en afhankelijkheid. Dan ontstaat er in privé- en/of werkrelaties een loyaliteit op een schijnbasis. Iemand kan dan bijvoorbeeld (te) loyaal worden, vanuit diens angst om afgewezen te worden. Of vanuit de hoop om bijvoorbeeld macht met de ander te kunnen delen.

In partner- en/of ouder-kindrelaties kan er sprake zijn van een volkomen relatie. Symbiose en loyaliteit in de ware zin van het woord. We spreken dan van gedrag vanuit de band en de verbondenheid, tussen beide personen. Maar als een of beide betrokkenen vanuit diens schijn acteert en reageert, dus vanuit minderwaarde of de compensatie daarvan, dan zien we gedrag dat voortkomt uit psychische afhankelijkheid. We spreken dan van gedrag vanuit de binding en de gebondenheid tussen beide personen.

Het is dus van belang om zowel bij werk- als privé-relaties een goed onderscheid te maken tussen symbiose en loyaliteit vanuit de schijn of vanuit ons Zijn. Wordt er geacteerd en gereageerd vanuit het schijn-ik of vanuit ons Zelf. In de levens-, woon- en werkpraktijk is er zolang de mens nog schijn heeft – en wie heeft dat niet – op zijn best sprake van een mengeling van een volkomen relatie en een relatie die gevoed wordt door schijnaspecten. Anders gezegd: Een onderlinge band tussen twee mensen kan verstoord worden door persoonlijke bindingen van een of van beide betrokkenen. Het is daarom van essentieel belang om je volkomen relaties, je onderlinge banden, bewust te worden en je bewust te zijn van je eigen afhankelijkheid, bindingen en afhankelijkheidsneiging.

Ondanks onze minderwaarde en onze schijn kunnen onze onderlinge verbindingen dan toch tot bloei komen. Het is als een mooie bloem of plant die wel omringd kan zijn door onkruid, maar er niet door overwoekerd wordt of belemmerd wordt in diens groei en bloei. Sterker nog: Als we ons bewust zijn van onze schijn en ons Zijn in onze relaties dan zullen die zich verdiepen. Leidend tot een loyale, symbiotische samenleving zoals die Bedoeld is.

Meer inzichten en handvatten

In mijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw” vind je meer over het bovenstaande. Het is te bestellen via http://www.pyramide.nl.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn aanbod om een verzoek te kunnen indienen voor een artikel. Hetzelfde geldt voor het artikel over heimwee. (zie 08-09 bij “bewustwordingspsychologie”). Schroom niet om een verzoek in te dienen. Zo mogelijk voldoe ik er aan.Acties

Informatie

One response

10 11 2008
nelleke michilsen

Bedankt voor deze heldere uiteenzetting.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: