De ondernemer en vertrouwen, deel 3.

22 10 2008

In het eerste artikel van 05-06-2008 gaf ik aan dat we een te vertrouwen Persoonlijkheid Zijn, en een onbetrouwbare schijnpersoonlijkheid hebben. Daardoor worden we geconfronteerd met gebrek aan vertrouwen en wantrouwen. We kunnen weer tot Vertrouwen komen door op zes kwaliteitsniveaus te luisteren en ons zielsverlangen te realiseren. In het tweede artikel op 10-06-2008 stelde ik dat onze minderwaarde de oorzaak is van ons gebrek aan levensvertrouwen en van onze problemen met zin- en betekenisgeving en nodigde ik je uit om vier vragen te beantwoorden. De huidige financiële en economische wereldcrisis wordt veroorzaakt door hoogmoed, hebzucht en/of oneigenlijke machtswil. Willen we het individuele en collectieve schijngedrag daadwerkelijk blijvend, duurzaam en met wortel en al opheffen, dan zullen naar de diepst liggende oorzaak moeten gaan. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze minderwaarde en de compensaties daarvan?

Een schokkende, confronterende oorzaak

De diepst liggende oorzaak van bovengenoemd schijngedrag is onze krankzinnigheid. Het van Dale woordenboek geeft de volgende betekenis hiervan: “Door ziekelijke storing van de geestvermogens niet in staat zichzelf te leiden of de rechten van anderen te eerbiedigen, niet goed wetend wat men doet. Een ernstige geest- of zielsziekte”. Om misvattingen te voorkomen: Wat verstaan we onder geestvermogen? Ons geestvermogen is ons oorspronkelijke denken, voelen en willen vanuit ons Zelf, ons Zijn en onze ziel ten aanzien van onze levensbeschouwing: Ons zelfbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en onze levensbeschouwing.

Krankzinnigheid betekent dus dat wij ten aanzien van ons zelfbeeld, wereldbeeld, enz. ziek zijn geworden in voelen, denken en willen. Hoogmoed, hebzucht en machtswellust zijn voorbeelden daarvan. We zijn ons Zelf kwijtgeraakt. Doordat we ons door de begoocheling niet meer geheel herinneren wie we in oorsprong zijn, zijn we ons meer onbewust dan bewust van onze gevoelens, gedachten en wat we doen en écht willen. We zijn daardoor niet meer in staat onszelf te leiden. We trachten vervolgens dit tekort en verlies te compenseren door egoïsme en egocentrisme; de (vrijwel) uitsluitende gerichtheid op ons schijn-ik. Daardoor gaan we respectloos over de grenzen van anderen heen en eerbiedigen diens rechten niet meer. We voldoen dus volledig aan de definitie van krankzinnigheid!

Ont-wikkelen uit de begoocheling

Als onze krankzinnigheid veroorzaakt wordt door de begoocheling, dan dienen we te bepalen wat die begoocheling is. In hoofdstuk 10.4 in “De mens in de 21e eeuw” leg ik dat geheel uit, maar in het kort komt het op het volgende neer: De begoocheling houdt in dat we ons niet meer geheel bewust zijn van ons Zelf en ons Zijn, doordat we ons geheel identificeren met ons lichaam en deze driedimensionale wereld van tijd en ruimte als de enige werkelijkheid gaan beschouwen. Met als gevolg dat we denken onze schijnpersoonlijkheid te zijn, in plaats van dat we die hebben. Dit leven is vergelijkbaar met een toneelstuk. Wij Zelf leven in de realiteit buiten het theater, maar we identificeren ons met de rol die wij hebben als toneelspeler: onze schijnpersoonlijkheid. Als je denkt dat je de rol bent dan is het theater de enige werkelijkheid. Net zo min als het theater de enige werkelijkheid is, is ons leven hier dat ook niet. In dit bewustzijn ligt de verlossing en kunnen we het individuele en collectieve wantrouwen opheffen. Door Zelfrealisatie komen ook de realiteit van Vertrouwen, Liefde, Waarheid, Schoonheid, Zuiverheid, Wijsheid en Kracht weer in ons bewustzijn en komen we weer bij onze Zin: Het vermogen om bewust ons Zelf te kunnen waarnemen en zijn.

De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement geeft hiertoe de inzichten en concrete handvatten, o.a. voor ondernemers. De titel van mijn boek “de mens in de 21e eeuw” koos ik bewust. In deze eeuw kunnen we onze minderwaarde en de daaruit voorvloeiende hebzucht, machtswellust en hoogmoed opheffen. Vondel zei:”Het leven is een schouwtoneel”. Laten we ervoor gaan dat we zo spoedig mogelijk kunnen zeggen:”Het leven is een Zijnstafereel” in de betekenis van een getrouwe afspiegeling van de Geest, het Zijnde. Door de diepst liggende oorzaak aan te pakken is herstel van Vertrouwen geen utopie, maar het resultaat van duurzaam leider- en ondernemerschap.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: