Is hij/zij homo- of heteroseksueel? Het omhulde onthuld.

21 10 2008

Nog steeds worden overal ter wereld zowel mannen als vrouwen vanwege hun homoseksuele / lesbische geaardheid gediscrimineerd. Zowel psychisch als fysiek ook op (ernstig) gewelddadige wijze. In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan de extravagantie in de homoseksualiteit. Die overigens in de heteroseksuele wereld ook voorkomt. Gelukkig zijn er zowel homo- als heteroseksuelen die daar niets van moeten hebben en zich daar ook volledig van distantiëren. Extravagantie kan negatieve beeldvorming in de hand werken, maar er is geen enkele reden om anderen te discrimineren. Er zijn redenen genoeg om meer inzicht te geven in de verschillende ontstaanswijzen en uitingen van homoseksualiteit.

Ontstaanswijzen en uitingen

In mijn therapeutische praktijk ben ik in contact gekomen met heteroseksuele vrouwen en mannen die aangaven dat zij vanuit teleurstelling in de liefde, en uit negativiteit naar de andere sekse, homoseksueel zijn geworden. Er zijn ook mensen die tot de ontdekking komen dat zij homoseksueel zijn geworden uit angst voor een heteroseksuele relatie. Voortkomend uit traumatische ervaringen in hun jeugd en/of een slecht huwelijk van hun ouders/opvoeders. Bekend zijn de verhalen uit kloosters en concentratiekampen waar sprake is van homoseksualiteit uit “gebrek aan beter”. Er kan dus sprake zijn van negativiteit, weerstand of vluchtgedrag. Homoseksualiteit die voortvloeit uit angst, teleurstellingen, minderwaarde, eenzaamheid en/of afhankelijkheid. Gebeurtenissen en omstandigheden in verleden en heden kunnen daarbij een rol spelen. Het is van belang om goed te onderkennen wanneer er sprake is van homoseksualiteit die voortkomt uit bovengenoemde problematiek. Gelukkig is het mogelijk dit goed te begeleiden en dat mensen deze problemen oplossen.

Behalve de specifiek aan homoseksualiteit verbonden problemen komen bovengenoemde reacties ook bij heteroseksualiteit voor. En er is niet alleen sprake van homoseksualiteit die voortkomt uit een problematiek, zoals hiervoor omschreven. Er is behalve de natuurlijke, wezenlijke heteroseksualiteit ook de natuurlijke, wezenlijke homoseksualiteit!

Wezenlijke relaties en “de omdraai”

Mijns inziens bestaat niet alleen de wezenlijke man-vrouwrelatie, maar ook de wezenlijke man-manrelatie en vrouw-vrouwrelatie. Heteroseksuelen dienen niet de arrogantie te hebben de Schepping te “creëren naar hun evenbeeld”. In de bewustwordingspsychologie in mijn boek geef ik het eeuwigheidscenario aan waarbij er sprake is van deze diverse vormen van volkomen relaties. Tevens wordt daarin de werking van reïncarnatie besproken. Als we er van uitgaan dat we in de eeuwigheid een bepaalde Persoonlijkheid Zijn en hier in deze wereld een stoffelijk lichaam hebben, dan kan er ten aanzien van onze seksualiteit het volgende gebeuren:

Iemand die in wezen een man is, kan hier op aarde geboren worden in een vrouwelijk lichaam. Zo ook kan iemand die in wezen vrouw is, in een mannelijk lichaam geboren worden. Degene die in wezen een andere sekse heeft dan zijn lichamelijke sekse noemen we “omgedraaid”. Ik ken diverse mensen die aangeven “omgedraaid” te zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave, want door de identificatie met het lichaam word je dan geconfronteerd met een identiteitsproblematiek. Die kun je door Zelfrealisatie gelukkig wel oplossen.

Als we dit consequent in beschouwing nemen dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Iemand kan in wezen heteroseksueel zijn, maar als man in een vrouwenlichaam geboren worden. Hij gaat dan vanuit zijn wezenlijke natuur op zoek naar een vrouw. Stel dat hij(een vrouwenlichaam hebbende), zijn vrouw als partner vindt(die een vrouwenlichaam heeft) dan lijkt het voor de buitenwereld een homoseksuele relatie, maar is het in wezen een heteroseksuele relatie. Niet de schijn ,maar de stoffelijke uitingsvorm “bedriegt” dan. Hetzelfde kan uiteraard gebeuren met een vrouw in een mannenlichaam die haar man in een mannenlichaam herkent als partner.

Dit betekent dat we hier dus homoseksuele paren kunnen tegenkomen die dat wezenlijk ook zijn: Een man-man-relatie of een vrouw-vrouw-relatie. Maar dat er ook sprake kan zijn van een homoseksueel lijkend paar, waarbij het in wezen een heteroseksuele relatie betreft. Een in wezen man-vrouw-relatie waarbij een van beide partners “omgedraaid” is.

Het is tevens mogelijk dat er sprake is van een wezenlijke man-man-relatie of van een vrouw-vrouw-relatie, maar dat een der partners “omgedraaid” is. Dan lijkt het voor de buitenwereld een heteroseksuele relatie, maar is het in wezen een homoseksuele relatie.

Tenslotte komt het voor dat beide partners “omgedraaid” zijn. De man heeft een mannelijk lichaam maar is in wezen een vrouw en de vrouw heeft een vrouwelijk lichaam en is in wezen een man. De buitenwereld hoeft daar niets van te merken als beide partners daar voor kiezen.
Ik ken diverse echtparen die aangeven “omgedraaid” te zijn en ook dat is een bijzondere opgave.

Begrip en respect voor verscheidenheid

Ik hoop dat het bovenstaande voor vele mensen, die – bewust of onbewust – worstelen met hun seksuele geaardheid en hun wezenlijke en stoffelijke identiteit, nieuwe perspectieven biedt en handvatten geeft om zich Zelf en hun Partner te hervinden.

Ik hoop tevens dat het kennis nemen van deze mogelijkheden ten aanzien van volkomen partnerrelaties tot meer respect en begrip leidt bij de heteroseksuelen voor de homoseksuele en transseksuele medemens die op integere wijze uitkomt voor diens geaardheid. En tot meer begrip en respect voor de problemen die voor hen daaruit voortvloeien.

Liefde kent vele facetten en uitingsvormen. We moeten het Zijnde niet inkleuren naar hetgeen we zien. We beschouwden de aarde eerst ook als een platte schijf. Sta dan in deze 21e eeuw ook open voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden in duurzame, waarachtige, zuivere, monogame relaties.

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” ga ik o.a. dieper op persoonlijk leiderschap en relaties in. Het heeft vele mensen al mogen helpen. Ik begeleid ook mensen hierin. U kunt mij bereiken via bjpvandermieden@pyramide.nl en Tel: 055 5 22 39 26.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: