Evalueren: lijden in last of leiden tot lust?

31 10 2008

Evalueren betekent: De waarde, het belang en/of de betekenis van iets bepalen. Waarom en waartoe hebben we iets gedaan, wat waren de doelstellingen en wat zijn de behaalde resultaten? Wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst? Welke veranderingen, verbeteringen en besluitvorming is gewenst ten aanzien van het heden en de door ons gewenste toekomst? In de artikelen “Het cadeau:…Innerlijke vrijheid” op 02-09 “Evalueer elke honderd dagen” van 06-09 en “Verjaardagen en-momenten op 29-09” – alle drie te vinden onder de categorie “Het goede nieuws” – geef ik diverse tips hoe met evaluatie om te gaan. Na het artikel “Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen” op 24-10 (Zie categorie Ondernemerschap) is het goed om te wijzen op een paar aspecten van evaluatie. Lees de rest van dit artikel »

Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen

24 10 2008

Van timemanagement(zie 04-10) naar uniciteit(zie 10-10), en via overtuigingen(zie 17-10) naar doelstellingen, is daarom een logische volgorde, omdat we op deze wereld allemaal 24 uur per dag hebben en deze als unieke schepselen zijnde, op unieke wijze inkleuren op basis van onze waarden, normen en levensovertuigingen. Van kinds af aan worden we geconfronteerd met de wijze waarop onze ouders en opvoeders met het bovenstaande omgaan en dat inkleuren. In ons persoonlijk ontwikkelings- en ontplooiingsproces worden we ons min of meer bewust van de overgenomen patronen. Zijn we zo, of zijn we zo opgevoed? Lees de rest van dit artikel »

De ondernemer en vertrouwen, deel 3.

22 10 2008

In het eerste artikel van 05-06-2008 gaf ik aan dat we een te vertrouwen Persoonlijkheid Zijn, en een onbetrouwbare schijnpersoonlijkheid hebben. Daardoor worden we geconfronteerd met gebrek aan vertrouwen en wantrouwen. We kunnen weer tot Vertrouwen komen door op zes kwaliteitsniveaus te luisteren en ons zielsverlangen te realiseren. In het tweede artikel op 10-06-2008 stelde ik dat onze minderwaarde de oorzaak is van ons gebrek aan levensvertrouwen en van onze problemen met zin- en betekenisgeving en nodigde ik je uit om vier vragen te beantwoorden. De huidige financiële en economische wereldcrisis wordt veroorzaakt door hoogmoed, hebzucht en/of oneigenlijke machtswil. Willen we het individuele en collectieve schijngedrag daadwerkelijk blijvend, duurzaam en met wortel en al opheffen, dan zullen naar de diepst liggende oorzaak moeten gaan. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze minderwaarde en de compensaties daarvan? Lees de rest van dit artikel »

Breng kunstenaars / galeries / tentoonstellingen en openingen daarvan tot leven

21 10 2008

Bert-Jan van der Mieden speelt en spreekt uw galerij / tentoonstelling weer nieuw leven in. Hoe saai kunnen openingen van tentoonstellingen e.d. niet zijn. Waarom verbinden we de diverse kunstvormen niet met elkaar, zodat er een sfeer en een geheel ontstaat die meer is dan de som der afzonderlijke elementen?!

Bert-Jan van der Mieden doet dat. Met zijn klassieke piano-improvisaties en mondelinge toelichting speelt hij letterlijk en figuurlijk in op de tentoongestelde werken. Indien gewenst is dat zeker verkoopbevorderlijk. Het geeft de opening / tentoonstelling net die sfeer en dynamiek die de bezoekers inspireert, stimuleert en motiveert. En dat wordt weer doorverteld, waardoor er meer bezoekers (nog eens) komen. Ook verhalen en/of gedichten kunnen op deze wijze muzikaal worden omlijst.

Tevens kan Bert-Jan een “kunstenaarsdocument” voor u verzorgen. Er wordt daartoe door Bob Ruesink op zeer professionele en creatieve wijze een diepte-interview, dat Bert-Jan met de kunstenaar houdt, opgenomen. In combinatie met opgenomen werk van de kunstenaar, en eventueel opnames van de kunstenaar aan het werk, ontstaat zo een uniek document. Prachtig PR-materiaal dat op het juiste moment vertoond kan worden. Indien gewenst kan een opname van het optreden van Bert-Jan en de opening aan het document worden toegevoegd. Plaats en kosten in onderling overleg. Voor meer informatie en overleg kunt u bellen naar: telefoonnummer 055 5 22 39 26 of naar het mobiele nummer: 0653 31 31 47.

Is hij/zij homo- of heteroseksueel? Het omhulde onthuld.

21 10 2008

Nog steeds worden overal ter wereld zowel mannen als vrouwen vanwege hun homoseksuele / lesbische geaardheid gediscrimineerd. Zowel psychisch als fysiek ook op (ernstig) gewelddadige wijze. In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan de extravagantie in de homoseksualiteit. Die overigens in de heteroseksuele wereld ook voorkomt. Gelukkig zijn er zowel homo- als heteroseksuelen die daar niets van moeten hebben en zich daar ook volledig van distantiëren. Extravagantie kan negatieve beeldvorming in de hand werken, maar er is geen enkele reden om anderen te discrimineren. Er zijn redenen genoeg om meer inzicht te geven in de verschillende ontstaanswijzen en uitingen van homoseksualiteit. Lees de rest van dit artikel »

Overtuigingen, waarden en normen: Basis voor boeiende communicatie

17 10 2008

In het artikel over timemanagement van 04 oktober j.l. gaf ik o.a. aan dat je rekening dient te houden met de prioriteiten van de ander. Schikt het dat je belt? Hoelang mag het gesprek duren? Wat is voor de ander het belangrijkste op dit moment? Wat speelt er bij de ander op de zes kwaliteitsniveaus van leven, dat de aandacht voor jou positief of negatief beïnvloedt? Lees de rest van dit artikel »

Relatiediners voor het goede doel

16 10 2008

Trakteer je partner en jezelf, of een ander paar, eens op een relatiediner met mij. Met een luisterend oor en verdiepende inzichten en praktische tips o.a. op basis van mijn jarenlange ervaring als counselor en partner- en relatietherapeut. Locatie, datum en tijdstip in onderling overleg. Uitgangspunt voor de tijdsduur is minimaal 1,5 uur en maximaal drie uur. De privacy is uiteraard gewaarborgd. Je betaalt de dinerkosten voor drie personen en ontvangt van mij een factuur. Voor particulieren zijn de extra kosten 250 euro en voor organisaties 500 euro. Net zoals bij de lunch(zie bij “Bijeenkomsten” op 09-10) gaat de opbrengst naar de Stichting Globaliseringscentrum.

Stuur s.v.p. een mailtje naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl met je telefoonnummer. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor nader overleg. Je kunt ook zelf telefonisch contact met mij opnemen: 055 522 39 26 of mobiel: 06 53 31 31 47.

Worstelen met levensvragen: Zinvolle mogelijkheden voor organisaties

15 10 2008

Niet alleen bij de Rijksoverheid maar ook in het bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren bidgroepen ontstaan. Christenen komen na werktijd of tijdens de lunchpauze bij elkaar. Tevens zijn er cursusavonden en wekelijkse bijeenkomsten. Er is kennelijk steeds meer behoefte aan reflectie op levensvragen.

Ik heb zelf een paar keer een cursus van tien avonden georganiseerd aan de hand van mijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw”. Die werden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Ook organiseer(de) ik “Bewustwordingsdiners” voor ondernemers / leidinggevenden / professionals. (Zie www.pyramide.nl).

Deze activiteiten zijn bestemd voor eenieder, ongeacht diens levensovertuiging. Juist de diversiteit aan diverse soorten gelovigen en niet-gelovigen maken de ontmoetingen bijzonder en uiterst leerzaam. In een klimaat van veiligheid en vertrouwen ontstonden en ontstaan de mooiste dialogen. Ze bevorderen respect en vertrouwen en daar waar van toepassing de onderlinge samenwerking. Onvergetelijk was de reactie van een hoofd personeelszaken die een half jaar nadien mij aanschoot toen ik op weg was naar een afspraak in zijn organisatie:”Ik ben drie dagen onderste boven geweest van het feit dat je zo’n sfeer van openheid wist te creëren.” Dat is niet alleen aardig om te horen, maar haal ik aan om aan te geven dat het weldegelijk kan en het voor organisaties zinvol is om hier ruimte voor te scheppen.

Als er werkgevers zijn die belangstelling hebben om bovengenoemde faciliteiten te ondersteunen voor henzelf en/of hun werknemers, laten ze dan contact met mij opnemen. Ook in de rol van externe vertrouwenspersoon kan ik ingaan op de levensvraagstukken van werkgevers en werknemers.

Telefoon: 055 5 22 39 26 / 0653 31 31 47.

Klassieke Improvisatieconcerten

14 10 2008

Na het succesvolle optreden in het Pianolamuseum te Amsterdam verzorgden Dolf du Mosch en ik op 18 augustus 2007 een uniek klassiek improvisatieconcert in Cultura te Ede. Wij verzorgen concerten waarin we zowel twee- als vierhandig, improviseren. Reacties van luisteraars:

“Prachtige vertolking van zieleklanken”
“Er kwamen emoties vrij. Dat heeft me erg geholpen”
“Prachtige stiltes in muziek die je doet Thuiskomen in jezelf”

Ik verzorg ook solo-optredens, zowel voor individuen als voor groepen en voor organisaties. Enkele reacties:

“Je hebt mijn leven gespeeld”
“Je zorgt voor een bedding en klimaat, waardoor de groep zich opent en beter functioneert”

Van deze benefietconcerten komt de opbrengst ten goede aan de Stichting Globaliseringscentrum. Er zijn de volgende mogelijkheden:

1. Een klassiek pianoconcert waarin Dolf en Bert-Jan, zowel twee- als vierhandig, improviseren. Honorarium en locatie in onderling overleg.
2. De workshop “Bewustwordingsmanagement; zelfsturing en aansturing”, waar een optreden van ons onderdeel van uitmaakt.
3. Een klassieke pianoavond of -middag met korte inleiding en nabespreking door Bert-Jan van der Mieden. Zowel voor individuen als voor groepen en organisaties. Honorarium in onderling overleg.
4. Er kan een dvd-opname en/of een cd-opname worden gemaakt, speciaal voor u, uw gezelschap of uw organisatie. Prijs, opmaak en aantallen in onderling overleg.

Voor informatie kun je mij bellen op: 055 5 22 39 26. Mobiel: 0653 31 31 47.

Gelukkig: Het einde van het “vertrouwen”

14 10 2008

Het FD vroeg haar lezers of de huidige kredietcrisis het begin is van een tijdperk voor nieuwlichters. Omdat zij slechts een deel van mijn antwoord plaatsten is hier de volledige tekst. Mijn antwoord was: Ja, als men tenminste beseft dat tot nu toe de politieke en financiële leugen geregeerd heeft. Men zegt:”Het vertrouwen is weg” en men roept luidkeels om vertrouwen. Wat men vertrouwen noemde was helemaal geen vertrouwen. Alles was gebaseerd op wantrouwen, angst en hebzucht. Deze crisis heeft als bedoeling dat de wereld verschrikt wakker wordt uit een zichzelf continu in slaap gehouden en gesuste samenleving van egocentrisme en egoïsme. Het nieuwe tijdperk houdt in dat we weer teruggaan naar onze oerwaarden van o.a. Liefde, Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Dat kan alleen als we bereid zijn weer terug te gaan naar onze diep liggende menselijke verlangens. Als ik daar executives, leiders en managers en medewerkers, individueel en in teamverband, aan herinner dan is die bereidheid er! Men herinnert ze zich en kan feilloos het verschil verwoorden tussen schijn en zijn.

Na twaalf jaar ervaring en onderzoek als zelfstandig ondernemer legde ik de methodiek van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement in boekvorm vast, hetgeen door diverse professoren, waaronder premier Balkenende, inspirerend werd genoemd. Nieuwe inzichten en concrete handvatten die het echte Zelfvertrouwen weer herstellen. En op basis daarvan het Vertrouwen in de ander en onderling. Dat is geen utopie en zelfs absolute voorwaarde als men, zowel op de korte als op de lange termijn, wil overleven en duurzame oplossingen wil realiseren. Men kan er direct mee aan de slag, het kost nauwelijks investering en – vandaag de dag durf je het nauwelijks meer te zeggen – heeft een ongekend hoog en langdurig rendement. Vertrouw daar maar op.