De bewustwordingspsychologie leidt tot duurzame oplossingen

23 09 2008

In deze tijd worden we steeds indringender geconfronteerd met vervreemding van elkaar en gebrek aan solidariteit, sociale verbondenheid en gemeenschappelijkheid. Met zinloos geweld en terrorisme, cynisme, moreel verval, egoïsme, egocentrisme en narcisme, korte termijn denken, onverschilligheid en oppervlakkigheid en met ongeloof en frustraties in relaties. Die continue confrontatie is een evenzoveel malen bewuste en onbewuste confrontatie met onze diepliggende gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid. Het afscheid nemen van de opgelegde waarden en normen en levensbeschouwing van weleer hebben veelal tot gevolg gehad dat er een innerlijke leegte achter bleef en een gebrek aan houvast. Al deze aspecten van de buitenwereld roepen ons op om de weg naar binnen te gaan. En dat is een bijzondere weg.

Door de confrontatie met alle hiervoor genoemde problemen neemt de behoefte aan een lange termijnvisie en duurzame, waarachtige en liefdevolle oplossingen toe. Er ontstaan gelukkig steeds meer lokale, nationale en mondiale, hoopvolle en constructieve bewegingen die een stem en handen en voeten geven aan het verlangen naar een betere en gelukkiger wereld. Met gemeenschappelijke waarden en normen. Zowel het lijden, de schijn als zielsverlangens zijn universeel aanwezig. Ik introduceerde de bewustwordingspsychologie om te komen tot duurzame oplossingen.

Uitgangspunten

Uitgangspunt van de bewustwordingspsychologie is dat het leven zinvol en betekenisvol is. Dat er grenzen zijn in waarheid en bedrog en in goed en kwaad. Dat er oorspronkelijke, gemeenschappelijke waarden en normen zijn. De bewustwordingspsychologie gaat er vanuit dat er geen van bovenaf en/of van buitenaf opgelegde waarheid is, maar dat de universele waarden en normen in de mens omsloten liggen. De mens hervindt deze en waarheid en liefde van binnenuit. Er is individualiteit en individuele keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht in onderlinge samenhang. De mens is in wezen een vrij en democratisch wezen, gericht op welzijn van al het geschapene.

Doelstellingen

Verandering, verbetering, vernieuwing en het vinden van duurzame oplossingen begint bij de mens zelf. De bewustwordingspsychologie, en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement, geeft aan hoe. Het biedt inzichten, een basis en structuur, een methodiek en concrete handvatten voor succesvolle verandering en duurzame verbetering. Het leidt tot zelfrealisatie, mensenkennis en inzicht in de werelden waarin wij leven. We worden ons meer bewust van de onderlinge invloed, het verband en de verschillen tussen het Zijnde, de schijn en de stoffelijke wereld waarin wij leven. En van de betekenis van tijd, plaats en ruimte en onze rol en positie daarin. De bewustwordingspsychologie verdiept en verbreedt onze visie op het verleden, het heden en de toekomst.

Resultaten

Het geeft een richting aan voor een samenleving met vrijheid in verbondenheid, gelijkwaardigheid van mensen, eerbied voor al het geschapene, gerechtigheid en rechtvaardigheid, gedeelde welvaart en welzijn. Op basis van deugden, liefde, vertrouwen, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Door toepassing van bewustwordingspsychologie en bewustwordingsmanagement komen we tot Zelfmanifestatie, het aangaan van de dialoog in dienst van het geheel, verbinding en samenwerking. Toepassing ervan leidt tot praktische en duurzame oplossingen voor de problemen waarmee wij worden geconfronteerd. Daartoe wil dit weblog met een multidisciplinaire dialoog bijdragen.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: