Bewustwordingsmanagement als basis voor MVO

23 09 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent verschillende vormen: MVO als winstbron, als motivator, als goed burgerschap, als vrijwilligerswerk en als liefdadigheid. Door intensivering van de informatiestromen, globaliseringsprocessen, de veranderende rol en positie van de overheid en het bedrijfsleven en door veranderingen in de organisatiestructuur en -cultuur neemt de individuele en collectieve belangstelling voor MVO toe.

Houding en gedrag

Vanuit welke invalshoek men ook naar globalisering of MVO kijkt, telkens komt men tot de conclusie dat de houding en het gedrag van de mens en de bewustwording de alles bepalende voorwaarden en doorslaggevende succesfactoren zijn als het gaat om het daadwerkelijk en blijvend gestalte geven aan waarachtige, duurzame globalisering, duurzaam ondernemen en MVO. Integriteit is een levenshouding van binnenuit en integer gedrag vloeit voort uit innerlijke waarden en normen. Je doet wat juist is in welke omstandigheden dan ook.

Ondernemen

Managen en ondernemen vanuit bewustwordingsmanagement getuigt van visie en verantwoordelijkheidsgevoel, van integriteit, ethisch besef en wijsheid, en van doel- en resultaatgerichtheid en kracht. Het is dan ook niet gebonden aan en laat zich niet beperken door de economische ontwikkelingen op micro- en macroniveau. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneemt houdt namelijk in visie, strategie en beleid en bij de uitvoering daarvan – naar uiterst kunnen en zo optimaal mogelijk – rekening met de belangen van al het geschapene; de omgeving, de aarde, het milieu, de natuur, de samenleving, het dier en de mens. Zowel in lokale, regionale, nationale en internationale context. Met als uitgangspunt het respect voor het milieu, de mensenrechten en integere, waarachtige arbeidsnormen.

Aandachtspunten voor organisaties

In de huidige economische situatie op nationaal en internationaal niveau is het extra van belang om schijnbaar kostenbesparende beleidsmaatregelen, strategische en beleidsmatige missers te voorkomen en bewust en toekomstgericht wel of niet te investeren. Juist tijdens en ondanks de huidige economische situatie is uiterste zorg geboden voor het personeel bij ontslagen, fusies en reorganisaties, budgetbeperkingen en kostenbestrijding. Specifieke aandacht is noodzakelijk voor kwaliteitsontwikkeling, motivatie en productiviteit. In- en externe communicatie met en tussen alle betrokkenen is altijd, maar zeker juist nu van cruciaal belang. Om te overleven én om gelukkig te leven, te werken en te wonen; in welvaart en welzijn. Zowel PYRAMIDE als de Stichting Globaliseringscentrum zijn partner van MVO Nederland en bieden diensten aan gericht op duurzame, maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en ontplooiing. Zie http://www.pyramide.nl en http://www.ikverbind.nl


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: