Op weg naar duurzame en waarachtige globalisering

22 09 2008

Globalisering is het tot stand brengen van een wereld waarin de mens – zich herinnerend wat onze Oorsprong is, wie hij/zij Zelf is en wat het Doel van het Zijnde is – met behoud van en respect voor de eigen identiteit en cultuur, één is in verscheidenheid en welvaart en welzijn met elkaar deelt en verbindt en samenleeft op basis van waarheid, liefde en vertrouwen. Globalisering is het tot stand brengen van een wereld vol levenskunstenaars. Duurzame, waarachtige globalisering is gebaseerd op wat ik “de filosofie van de verbinding” noem.

Uitgangspunten

Globalisering is geen vrijblijvend en waardevrij proces. Duurzame, waarachtige globalisering verwerpt de oneigenlijke zelfverrijking, die met onbeperkte vrijhandel en het te ver doorgevoerde vrije marktdenken gepaard gaat en de ongebreidelde toename van welvaart, ten koste van de ecologie en van de belangen, het welzijn, de (minimale) welvaart en de cultuur van anderen. Vrijhandel, openheid en efficiency dienen gericht te zijn op het welzijn en de welvaart voor iedere wereldburger. Economische en technologische vooruitgang mogen niet leiden tot aantasting van de aarde en haar bronnen en tot massavernietiging. Duurzame en waarachtige globalisering is gefundeerd op, en een continu proces van, bewustwording door middel van een proces van individuele en collectieve inwikkeling, ontwikkeling en ontplooiing, waarbij zowel de spirituele, de sociale als de culturele aspecten integraal in beschouwing worden genomen. De economische en technologische factoren mogen deze aspecten niet overheersen en ondergeschikt maken. Het primaat van de economie en het economisch denken dient doorbroken te worden. De wereld wordt door meer dan alleen economische en technologische factoren bepaald. Sterker nog, in feite worden – bewust, maar veelal onbewust – de economische factoren door psychologische en levensbeschouwelijke factoren bepaald. De bewustwordingspsychologie biedt daar inzicht in, geeft een oplossingsrichting aan en biedt handvatten voor herstel en verbetering.

Duurzame, waarachtige globalisering betekent dat we consequent zijn in een mondiale en integrale, sociale, maatschappelijke, milieuvriendelijke, culturele, spirituele, economische, technologische en politieke benadering. Vanuit respect voor al het geschapene en gericht op welzijn en welvaart voor eenieder.

Een andere economie

Voor waarachtige en duurzame globalisering dienen we te komen tot een internationale duurzame, ecologische, humane, sociale en zelfs spirituele economie. Met dat laatste bedoel ik een economie die uitgaat van universele interreligieuze waarden en normen, met respect voor de verscheidenheid in eenheid. Als we uitgaan van “willen = kunnen + doen” dan is dat geen utopie, maar onze verantwoordelijkheid. In het realiseren van waarachtige globalisering is geen plaats voor kinderarbeid, vernietiging van de natuur en het milieu en ook niet voor Europese en Amerikaanse landbouwsubsidies die Afrikanen werkloos maken. Mondiale organisaties als het IMF, de Wereldbank de Wereldhandelsorganisatie en de VN hebben daarin ieder en gezamenlijk een verantwoordelijkheid en taak.

Goede keuzes maken

In de komende decennia zal de wereld bestaan uit drie grote machtsblokken: China, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Met in hun kielzog India, Japan, Brazilië en Rusland.
Absolute noodzaak is dat er geen sprake is van onderlinge wedijver en conflicten, maar dat men kiest voor vertrouwen, verbinding en samenwerking. De wereldproblemen op het gebied van armoede, diversiteit, energie, gezondheid, kinderarbeid, klimaatverandering, milieu, natuur, schaarste, veiligheid, voedselvoorziening, waterhuishouding en een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn voor eenieder vragen om collectieve, internationale en mondiale inspanningen. Dat kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, het realiseren en verstevigen van verbindingen en erkenning van en respect voor verscheidenheid. Dan kan men waarachtige en duurzame resultaten boeken ten behoeve van een vreedzame en duurzame wereld. Waarbij men komt tot internationale regelgeving en afspraken op basis van een continue dialoog. De Europese Unie kan daarin, met behulp van de Stichting Globaliseringscentrum, het voortouw nemen. Onder andere door het oprichten van diverse globaliseringcentra.

P.S. Zie ook het artikel “Positief denken over globalisering” van 29-07 en “Europees ondernemerschap” van 22-07.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: