Kunstenaarschap

21 09 2008

Kunstenaarschap is in mijn optiek een combinatie van talent, gave, inspiratie, motivatie, professionaliteit en honderd procent inzet. Persoonlijk spreekt mij het kunstenaarschap waarbij de kunstenaar het Mysterie, het onuitsprekelijke, tracht weer te geven het meeste aan. Het Mysterie is in al het geschapene aanwezig. In de kunstuiting manifesteert zich dan het Wonder en de continue verwondering, verdieping en verbinding. Het verwijst naar een zijnstoestand en een werkelijkheid die wij van binnen herkennen en ons herinneren. Een dergelijke kunstuiting, in welke vorm dan ook, is als een kompas, een wegwijzer naar ons Zelf en het Zijnde.

De kunstenaar is een medeschepper en herschepper. De kunstuiting in deze driedimensionale realiteit refereert aan de meerdimensionale werkelijkheid. De kunstenaar bekent diens unieke kleur en manifesteert wie zij/hij Is en ten diepste denkt, voelt, beleeft, ervaart, weet en/of verlangt. In diens kunst uiten zich klanken, kleuren, vormen, bewegingen en/of beelden, alsmede de cultuur en de natuur die in de Schepping zijn.

In mijn boek vertel ik het verhaal van het meisje die de hobo hoorde in het orkest, de A aangevend, zodat de musici hun instrumenten konden stemmen. Eén toon was voor haar al voldoende om zich haar roeping in deze incarnatie te doen herinneren. Ze werd een bekende hoboïste. Er zijn vele voorbeelden van kunstenaars die na bezoek aan een concert, tentoonstelling, voorstelling, e.d. hun roeping ont-dekten. In een dergelijke kunstuiting herkennen we iets van ons Zelf en onze daarin zijnde gedachten, gevoelens en weten. Door het vertolken van onze ziel wordt de ziel in de ander aangeraakt.

In deze driedimensionale werkelijkheid is kunstenaarschap altijd verbonden met levenskunst. Met de confrontatie en het omgaan met schijn, lijden en zijn. En met de tegenstellingen en het verlangen naar de synthese, harmonie en vervulling. Laten we dankbaar zijn dat er kunstenaars waren, zijn en zullen zijn die het tijdelijk Verborgene, het Mysterie, het Zijnde weer kenbaar maken.

Het is goed om je te realiseren dat je, ook al beoefen je geen specifieke kunstvorm, ook een kunstenaar bent. We zijn allemaal medescheppers vanuit onze gaven, talenten, eigenschappen, vaardigheden, kwaliteiten, inzichten en kennis. Kunstenaars kunnen door hun medeschepselen geïnspireerd, beïnvloed en gestimuleerd worden. Ieder kan vanuit diens eigen uniek zijn, als particulier en/of werkzaam zijnde in een der maatschappelijke disciplines, als levenskunstenaar elkaar helpen in diens ontwikkeling en ontplooiing.

Het is van belang dat er in de samenleving meer aandacht is voor en meer geïnvesteerd wordt in kunst en de ontwikkeling en ontplooiing van kunstenaars. Kunstenaarschap, zeker zoals hier omschreven, draagt bij aan de individuele en collectieve bewustwording en aan ons levensgeluk.


Acties

Informatie

4 responses

29 09 2008
Brajanne

Bert-Jan,

Je hebt het kunstenaarschap prachtig verwoord, in hoogste en zuiverste vorm en zo zou het ook moeten zijn. Helaas vind je dat bij weinig kunstenaars terug. Ze zijn meestal erg “eng” waardoor ze een rem worden/zijn op hun eigen kunstzinnige talenten en dat is heel schrijnend om te zien. Het leven is veel meer dan “één talent” om je te uiten en dat is een les die veel artiesten moeten leren.

30 09 2008
Bert-Jan van der Mieden

Beste Brajanne,

Bedankt voor je reactie. Je schrijft o.a. “Het leven is veel meer dan “één talent” om je te uiten en dat is een les die veel artiesten moeten leren.” Zou je dat meer willen toelichten en kun je aangeven wat de mogelijke consequenties zijn voor de manier waarop zij hun kunstenaarschap uitoefenen, als zij die les inderdaad leren?

Hartelijke groeten,

Bert-Jan.

30 09 2008
Bert-Jan van der Mieden

Onderstaand het Manifest dat Huub mij toezond voor plaatsing. Een bijzondere kunstenaar die een plaarts kreeg “In het Zonnetje”. Zie aldaar voor een demo over zijn werk.

MANIFEST

Op weg naar zijn vriend Thomas More, de schepper van Utopia, schreef Erasmus ‘De lof der zotheid’ (1509-1511). Dit boek evenals ‘Het hermetisch zwart’ van Marguerite Yourcenar waren voor mij belangrijke momenten van herkenning. Hoewel ik mijzelf een utopia droom, herken ik de realiteit van Erasmus, maar voel me ook zeer verwant aan Yourcenar in haar signaleren van de menselijke drijfveren in tijd en ruimte. In mijn werk en leven probeer ik uit de chaos en illusie de grenzen van mijn bestaan af te tasten, de werkelijkheid achter de werkelijkheid te onderzoeken. Daardoor ben ik voortdurend onderweg vol twijfels en aarzelingen. Ik voel me als een quantumfysicus, zoekend naar inzicht in de fundamentele wordingsprocessen. In dit verlangen naar ordening, word ik als het ware steeds opnieuw geboren. Er groeit een sterke universele betrokkenheid, die ik als pure metafysica ervaar. Ik beweeg me dan ook niet als kunstenaar die kunst maakt, maar als alchemist op zoek naar de symbiose tussen spiritualiteit en economie, tussen cultuur en natuur, tussen oosters en westers denken, tussen individu en maatschappij. Ik heb niet zozeer een visie op de werkelijkheid als zodanig, maar zie de werkelijkheid als illusie, de illusie als werkelijkheid. Ik noem dit Quantum-Art. Het bewustzijn wordt daarin een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken; van ik naar wij. Men ervaart dat spiritualiteit de werkelijke motor is van alle leven, de ‘gouden’ draad die alles en allen met elkaar verbindt. Dit brengt een proces tot ontwikkeling waarin kunst fundamentele mogelijkheden biedt als brug tussen deze ontluikende spiritualiteit en de huidige materialistische economie. Mijn werk is een manifest van een voortdurende bewustzijnsverandering als een ‘natuurlijke’ behoefte een wezenlijke bijdrage te creëren in het groeien naar een universele wereldorde. Het is een illusie niet in de illusie te geloven.

Huub Kortekaas, 17 juli 1995

Beste Huub,

Je laatste zin ontlokt mij de reactie:”Het is een illusie niet in de eeuwigheid te geloven”. Hartelijke groeten,

Bert-Jan.

1 10 2008
Brajanne

Beste Bert-Jan,

Wat ik bedoel kan ik best aantonen met voorbeelden van bekende kunstenaars. Amy Winehouse bv, ik vind haar een zeer getalenteerde zangeres, en het is schrijnend hoe bepaalde zwakheden haar onderuit halen. Dit soort toestanden kom je veel vaker bij artiesten, bekend of onbekend, tegen dan bij andere groepen mensen. De meeste kunstenaars zijn zeer gevoelige mensen (HSP = High Sensitiv Person) en hebben daar buiten de kunst nooit mee leren omgaan en velen willen dat ook niet. Deze hoge gevoeligheid is voor de meeste meer een vloek dan een zegen, daarom dat velen vluchten in alcohol, drugs of in ander zelfvernietigend gedrag en komen zo in een vicieuze cirkel terecht waar ze niet meer uitkomen of willen. Ze laten alles aan anderen over. gaan met alles akkoord waardoor ze heel vaak bedrogen worden, met slechte contracten zitten of zich laten dicteren door een interieur winkel of galerij waardoor ze hun kunstzinnige vrijheid kwijt zijn.
Ik ben een vrij ondernemende kunstenaar en heb meerdere keren geprobeerd om met andere kunstenaars, uit meerdere discipline, iets samen te doen. Het is om te janken hoe weinig initiatief ze nemen om hun kunstwerken en zichzelf te verkopen. Ze vinden alles geweldig zolang maar bij woorden en hardop dromen blijft … en achteraf zijn ze gefrustreerd dat de wereld hen niet wilt.
Het is een onderdeel dat je niet in een paar woorden kunt samenvatten omdat het vrij complex in elkaar steekt. Veel kunstenaars zouden meer bereiken als ze leren wat praktischer te zijn en een tegengewicht te zoeken/hebben waarop ze kunnen terugvallen als het kunstzinnige wat minder is.

Met vriendelijke groet

Brajanne

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: